Kontakt z nami

Parlament Europejski

Przyszłość Europy: propozycje paneli obywatelskich dotyczące zmiany klimatu, środowiska i zdrowia

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Obywatele zaproponowali sposoby na poprawę zdrowia, walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę środowiska na forum, które odbyło się w Warszawie w dniach 7-9 stycznia, Sprawy UE.

W ramach Konferencji Przyszłości Europy Warszawa gościła w dniach 200-7 stycznia 9 r. około 2022 Europejczyków, którzy przybyli na trzecią i ostatnią sesję europejskiego panelu obywatelskiego poświęconego zmianom klimatycznym, środowisku i zdrowiu. Ze względu na obecną sytuację Covid-19 część członków panelu dołączyła zdalnie.

Paneliści omówili swoje rekomendacje w pięciu obszarach:

  • Lepsze sposoby na życie
  • Ochrona naszego środowiska i naszego zdrowia
  • Przekierowanie naszej gospodarki
  • Przekierowanie nadprodukcji i nadkonsumpcji
  • Troska o wszystkich

Uczestnicy głosowali nad 64 rekomendacjami: 51 zostało zatwierdzonych, a 13 nie osiągnęło wymaganego progu poparcia 70%.

Przeczytaj pełną listę zatwierdzonych rekomendacji tego panelu.

Citizens welcomed the opportunity to recommend policy action: “This is a win for all, in a practical and moral sense,” said Celestino, a panellist from Italy. “The citizen takes central stage here and experiences politics, the moment and the complications that come with this and tries to find solutions to improve things. People feel included. The citizen is part of the system.”

Nina, panelistka z Niemiec, powiedziała: „Myślę, że rozmawianie na te tematy jest bardzo ważne i mamy wiele świetnych sugestii i zaleceń. Dlatego naprawdę mam nadzieję, że politycy UE podążą za tą sprawą, słuchając naszych opinii, słuchając głosów obywateli i podejmując działania leżące w interesie obywateli UE”.

Dowiedzieć się  czym są panele obywateli Europy i jaki jest ich cel.

Lepsze sposoby na życie

reklama

Paneliści rekomendują dotacje unijne dla rolnictwa ekologicznego oraz wsparcie dla rolnictwa wertykalnego, gdzie uprawy są uprawiane warstwowo jedna na drugiej. UE powinna również określić minimalne standardy jakości żywności w stołówkach szkolnych, a produkcja żywności powinna stać się częścią edukacji publicznej.

Kolejnym zaleceniem jest dyrektywa UE w sprawie rozwoju miast, aby uczynić miasta bardziej zielonymi. Paneliści chcą też większego wsparcia dla rowerzystów i inwestycji w nowe ścieżki rowerowe.

Ochrona naszego środowiska i zdrowia

Uczestnicy panelu postulowali ujednolicony system oznakowania wyjaśniający cały ślad ekologiczny produktów kupowanych na terenie UE oraz etykiety informujące o zastosowaniu substancji hormonalnych w produktach spożywczych.

Chcą również wyższych podatków od niezdrowej żywności, aby zniechęcić do konsumpcji, oraz ogólnoeuropejskiego systemu oceniania zdrowej żywności.

Paneliści zalecili drastyczne ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów i nawozów. Aby chronić różnorodność biologiczną, chcą rozszerzenia obszarów chronionych oraz szybkiego i masowego ponownego zalesiania. Paneliści opowiadają się również za stopniowym wycofywaniem intensywnej hodowli zwierząt.

Przekierowanie naszej gospodarki i konsumpcji

Paneliści zalecają, aby UE zachęcała do dłuższego użytkowania produktów poprzez wydłużanie ich gwarancji i ustalanie maksymalnych cen części zamiennych.

UE powinna egzekwować surowsze środowiskowe normy produkcji, które powinny mieć zastosowanie również do towarów importowanych, oraz wprowadzić środki ograniczające reklamowanie produktów szkodliwych dla środowiska.

Przekierowanie nadprodukcji i nadkonsumpcji

Paneliści chcą, aby UE wprowadziła obowiązkowe filtry CO2, zwłaszcza w elektrowniach węglowych. Chcą walczyć z zanieczyszczeniem, nakładając kary na zanieczyszczających i zmniejszając ilość importowanych towarów, które nie spełniają unijnych norm dotyczących śladu ekologicznego.

UE powinna również wspierać państwa członkowskie w poprawie połączeń lub obszarów wiejskich, jednocześnie zachęcając do przystępnego cenowo transportu publicznego i promując zakup pojazdów elektrycznych oraz inwestycje w rozwój innych technologii niepowodujących zanieczyszczeń.

Troska o wszystkich

Paneliści proponują zmianę traktatów UE, która wprowadziłaby podstawę prawną dla większej liczby działań UE w zakresie zdrowia. Leczenie zdrowotne w całej UE powinno być jednakowej jakości i po uczciwych kosztach. Obywatele sugerują, że nowa europejska agencja zamówień publicznych mogłaby negocjować lepsze ceny leków dla wszystkich państw członkowskich.

Kobiece produkty sanitarne powinny przestać być uważane za towary luksusowe i podlegać dodatkowemu opodatkowaniu. Aby promować lepsze zrozumienie zdrowia, kraje UE powinny uwzględnić zdrowie psychiczne i edukację seksualną w swoich szkolnych programach nauczania.

Co dalej

Przedstawiciele panelu przedstawią i przedyskutują rekomendacje na kolejnym posiedzeniu plenarnym konferencji w dniach 21-22 stycznia 2022 r. w Strasburgu. W skład plenarnej wchodzą przedstawiciele instytucji UE, parlamentów narodowych, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli.

Ostateczny wynik konferencji zostanie przedstawiony w raporcie przewodniczącym Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej, którzy zobowiązali się do realizacji tych zaleceń.

Pozostałe europejskie panele obywatelskie również przyjmą swoje zalecenia w najbliższej przyszłości.

Podziel się swoimi pomysłami na przyszłość Europy na Platforma konferencyjna.

Dowiedz się więcej 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy