Kontakt z nami

Obrona

Ministrowie finansów wyrażają zgodę na wzmocnienie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Ministrowie finansów UE zebrani w Luksemburgu z zadowoleniem przyjęli plan działania opracowany przez prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Calviño mający na celu aktualizację definicji projektów podwójnego zastosowania i rozszerzenie linii kredytowych EBI dla MŚP i innowacyjnych start-upów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. The EBI dostosuje swoją politykę kredytową dla przemysłu bezpieczeństwa i obronności, chroniąc jednocześnie swoją zdolność finansową. Grupa zadaniowa i „punkt kompleksowej obsługi” usprawnią procesy Grupy EBI i przyspieszą inwestycje, przy czym na projekty w tym sektorze przeznaczono 6 miliardów euro. Grupa EBI zacieśni także współpracę z Europejską Agencją Obrony i innymi partnerami, aby zwiększyć wpływ, synergię i komplementarność.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) zaktualizuje swoją politykę i ramy udzielania kredytów dla przemysłu bezpieczeństwa i obronności. Obejmuje to aktualizację definicji towarów i infrastruktury podwójnego zastosowania, a także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-upów, a także zobowiązanie do przyspieszenia rozdysponowania funduszy na wzmocnienie europejskiego potencjału w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Zwiększanie wsparcia Grupy EBI w celu ochrony pokoju i bezpieczeństwa w Europie jest jednym z najważniejszych priorytetów strategicznych nakreślonych przez prezydenta Calviño i zatwierdzonych przez ministrów finansów UE na ich lutowym posiedzeniu oraz przez Parlament Europejski. Uzgodniono wówczas, że konkretne propozycje zostaną omówione w kwietniu.

Plan działania Grupy EBI dotyczący bezpieczeństwa i przemysłu obronnego został zaprezentowany przez prezes EBI Nadię Calviño na posiedzeniu ministrów finansów UE (ECOFIN) w Luksemburgu. Plan działania stanowi kontynuację dwumiesięcznej intensywnej współpracy z akcjonariuszami Banku, kluczowymi stronami zainteresowanymi i rynkami i stanowi kontynuację niedawnego mandatu Rady Europejskiej mającego na celu dalszą poprawę dostępu do finansowania dla europejskich firm z branży obronnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zdolności finansowej Grupy EBI.

„Zintensyfikujemy i przyspieszymy nasze wsparcie dla europejskiego przemysłu bezpieczeństwa i obronności, chroniąc jednocześnie naszą zdolność finansową i najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Jako finansowe ramię UE musimy przyczyniać się do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Uruchomiony dzisiaj Plan Działań poprawi warunki finansowania projektów europejskich. Będziemy współpracować z państwami członkowskimi i instytucjami UE, aby przyspieszyć realizację projektów zapewniających dobrostan naszych obywateli” – powiedział Prezydent Calviño.

W przyszłości Bank odstąpi od wymogu, aby projekty podwójnego zastosowania czerpały ponad 50% oczekiwanych przychodów z zastosowań cywilnych. Spowoduje to dostosowanie Grupy EBI do publicznych instytucji finansowych, które w równym stopniu ograniczają swoje finansowanie do sprzętu i infrastruktury służącej wojsku lub policji obronnej, a także potrzebom cywilnym, takim jak rozpoznanie, obserwacja, ochrona i kontrola widma, odkażanie, badania i rozwój, sprzęt, wojsko mobilność, kontrola granic i ochrona innej infrastruktury krytycznej oraz drony.

Ponadto Grupa EBI zaktualizuje swoje zasady finansowania MŚP w sektorze bezpieczeństwa i obrony. Otworzy to dedykowane linie kredytowe dla dużej liczby mniejszych firm i innowacyjnych start-upów, które wymagają finansowania projektów podwójnego zastosowania.

reklama

Grupa EBI planuje także natychmiastowe wzmocnienie partnerstw i współpracy z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym poprzez podpisanie i aktualizację protokołów ustaleń z Europejską Agencją Obrony i innymi partnerami.

Co najważniejsze, Bank planuje także usprawnienie i udoskonalenie procesów wewnętrznych, utworzenie dedykowanej Grupy Zadaniowej oraz punktu kompleksowej obsługi projektów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, który zacznie działać do 1 maja 2024 r. Przyspieszy to inwestycje i dostęp do Grupy EBI finansowanie klientów z europejskiego sektora bezpieczeństwa i obrony w celu wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach Strategicznej Europejskiej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa (SESI) w wysokości 6 miliardów euro, a tym samym dalszego zwiększenia i tak już znacznego wsparcia EBI dla europejskiego przemysłu bezpieczeństwa i obrony w istniejących ramach. Propozycje podlegają wewnętrznym procesom zatwierdzania Grupy EBI.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy