Kontakt z nami

Środowisko

Raport klimatyczny potwierdza niepokojącą tendencję związaną ze zmianami klimatycznymi wpływającymi na Europę

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Sprawozdanie o stanie klimatu UE na rok 2024, opublikowane wspólnie przez Służbę ds. Zmian Klimatu programu Copernicus i Światową Organizację Meteorologiczną ONZ, ukazuje utrzymującą się niepokojącą tendencję dotyczącą rosnących temperatur i wpływu zmian klimatycznych w całej Europie.

Z okazji Dnia Ziemi 2024 unijna służba programu Copernicus ds. zmian klimatycznych opublikowała wspólnie ze Światową Organizacją Meteorologiczną ONZ (WMO) coroczny Europejski raport o stanie klimatu. W oparciu o dane naukowe i analizy raport ukazuje utrzymującą się alarmującą tendencję rosnących temperatur i skutków zmian klimatycznych w całej Europie. 

W 2023 r. w Europie był najcieplejszy rok w historii, co miało wpływ na obywateli w postaci gwałtownego wzrostu liczby dni skrajnego stresu cieplnego i fal upałów. Te podwyższone temperatury zwiększyły występowanie i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie i pożary. Poziom opadów w 7 r. był o 2023% wyższy od średniej, zwiększając ryzyko powodzi w wielu obszarach Europy.

Średnia temperatura powierzchni morza (SST) w Europie była najwyższa w historii. W czerwcu 2023 r. Ocean Atlantycki na zachód od Irlandii i wokół Wielkiej Brytanii dotknął morską falę upałów, którą sklasyfikowano jako „ekstremalną”, a na niektórych obszarach „powyżej ekstremalnej”, a temperatura SST była nawet o 5°C wyższa od średniej.

W raporcie podkreślono również skutki zmiany klimatu w Europie i naszych społeczeństwach w 2023 r., w szczególności straty gospodarcze spowodowane powodziami i skutki zdrowotne stresu cieplnego.   

Europa jest kontynentem, który ociepla się najszybciej, a temperatury rosną w tempie około dwukrotnie większym niż średnia światowa, jak podkreślono w raporcie Europejska ocena ryzyka klimatycznego. W europejskim raporcie o stanie klimatu po raz kolejny podkreślono, że Europa powinna stać się neutralna dla klimatu i odporna na zmianę klimatu, a także przyspieszyć przejście na czystą energię oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i środków w zakresie efektywności energetycznej.  

UE zobowiązała się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i zgodziła się na to cele i ustawodawstwo ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Komisja opublikowała: Komunikacja w kwietniu 2024 r. na temat skutecznego przygotowania UE na zagrożenia klimatyczne i budowania większej odporności na zmiany klimatyczne.  

reklama

Kopernik, Oczy Europy na Ziemię, to element obserwacji Ziemi w ramach programu kosmicznego Unii Europejskiej. Finansowany przez UE program Copernicus to wyjątkowy instrument, który przygląda się naszej planecie i jej środowisku z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy