Kontakt z nami

EU

Światowy Dzień Wolności Prasy: Stop Media Ban ogłasza europejską petycję przeciwko represjom rządu Mołdawii wobec prasy.

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

3 maja przypada Światowy Dzień Wolności Prasy, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu przypomnienia rządom o ich obowiązku poszanowania i utrzymywania prawa do wolności słowa. To ostatnie jest zabezpieczone i powszechnie uznane na mocy art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Mołdawia jest doskonałym przykładem kraju, który dąży do członkostwa w Europie, a nie przestrzega uznanego na arenie międzynarodowej prawa do wolności wypowiedzi.

Od 2022 r. wolności mediów w Mołdawii gwałtownie maleją. Rząd zakazał praw do transmisji 6 opozycyjnym kanałom telewizyjnym. Ten schemat utrzymywał się w 2023 r., kiedy zakazano działalności ponad 20 dodatkowych mediów, a setkom dziennikarzy uniemożliwiono wykonywanie pracy.

Ograniczenia mediów zbiegły się w czasie z wyborami regionalnymi w Mołdawii, których celem było uciszenie prasy opozycyjnej. Zostało to skrytykowane przez OBWE, która zauważyła, że: „Wybory lokalne w Mołdawii przebiegły spokojnie i skutecznie, a kandydaci w większości mogli swobodnie prowadzić kampanię, ale szerokie uprawnienia komisji rządowej stosowane w wyjątkowych sytuacjach zostały wykorzystane również do ograniczenia wolności słowa i zrzeszania się jako prawo do kandydowania.”

W niedawnym raporcie Departamentu Stanu USA podkreślono ograniczenia nakładane na media, problemy z niezależnością sądownictwa i korupcję w państwie. W swoim rocznym raporcie krajowym na temat praw człowieka w Mołdawii Departament Stanu USA wymienia kilka naruszeń związanych z ograniczeniami mediów, w tym:

Poważne ograniczenia wolności słowa i mediów, w tym cenzura i egzekwowanie lub groźba egzekwowania „praw” dotyczących zniesławienia karnego w celu ograniczenia wypowiedzi.

reklama
  • Poważne ograniczenia wolności w Internecie.
  • Znacząca ingerencja w wolność pokojowych zgromadzeń i wolność zrzeszania się, w tym nadmiernie restrykcyjne „przepisy” dotyczące organizacji, finansowania lub działania organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W raporcie podkreślono ponadto, że ze względu na korupcję i wpływy polityczne zagrażające niezależności sądownictwa dziennikarze napotykają bariery w swoich działaniach
dążenie do prawdy i sprawiedliwości.

Brak równego stosowania prawa podważa zaufanie społeczne i utrwala atmosferę niepewności, utrudniając rolę mediów jako strażnika demokracji.

Z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy organizacja Stop Media Ban potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie w obronę podstawowego prawa do wolności prasy.

Z tego powodu Stop Media Ban publikuje petycję skierowaną do instytucji europejskich, wzywającą rząd Mołdawii do odwrócenia wrogiej polityki i ponownego zaangażowania się w obronę wolności prasy jako podstawowego prawa człowieka i kamienia węgielnego demokracji.

Jako kandydat do UE Mołdawia musi podjąć wykonalne kroki w celu ochrony prawa obywateli Mołdawii do wolności opinii. Aby chronić dziennikarzy i pracowników mediów w ich wysiłkach na rzecz realizacji swojej misji nosicieli prawdy, Mołdawia musi wdrożyć europejską ustawę o wolności mediów jako filar swojego członkostwa w Unii Europejskiej.

Stop Media Ban złoży petycję do instytucji europejskich po nowej kadencji. Naszą misją jest dopilnowanie, aby głosy dziennikarzy zostały usłyszane, a prawda nadal jasno świeciła w Mołdawii i w każdym zakątku świata.

Stop Media Ban zajmuje się zwalczaniem represji medialnych i obroną
demokracja i prawa człowieka. Założona w Mołdawii po rozpowszechnieniu
cenzury mediów, organizacja opowiada się za skuteczną ochroną mediów
mechanizmy zarówno lokalne, jak i międzynarodowe.

Więcej informacji na temat Stop Media Ban i jego działań promocyjnych można znaleźć na stronie www.stopmediaban.org.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy