Kontakt z nami

EU

Komisja przyjmuje propozycje poprawy zdrowia ludzi i zwierząt

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

pobieranieW dniu dzisiejszym (10 września) Komisja przyjęła wnioski dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych i paszy leczniczej, mające na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt, zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE oraz wspieranie innowacji.

  • Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych ma na celu w szczególności udostępnienie większej liczby leków w UE do leczenia i zapobiegania chorobom zwierząt.

  • Wniosek w sprawie modernizacji prawodawstwa dotyczącego paszy leczniczej obejmuje teraz swoim zakresem karmę dla zwierząt domowych. Chodzi o to, aby zapewnić odpowiedni standard jakości i bezpieczeństwa produktów w UE, jednocześnie torując drogę do lepszego leczenia chorych zwierząt.

Na proponowanych przepisach skorzystają zwierzęta – w tym gatunki wodne, ich posiadacze, właściciele zwierząt domowych, lekarze weterynarii i przedsiębiorstwa – w tym przemysł farmaceutyczny i paszowy w UE.

Tonio Borg, europejski komisarz ds. zdrowia, powiedział: "Oba te wnioski mają na celu zdrowie i dobrostan zwierząt. Stanowią one jednak również duży krok naprzód dla zdrowia publicznego, ponieważ wprowadzają środki, które przyczyniają się do zwalczania rosnącego zagrożenia opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), utrzymując skuteczność antybiotyków zarówno u ludzi, jak i u zwierząt."

Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Swoim wnioskiem Komisja ma na celu dostosowanie prawodawstwa dotyczącego leków weterynaryjnych do potrzeb sektora weterynaryjnego, przy jednoczesnym dalszym zapewnianiu wysokiego poziomu zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz bezpiecznego środowiska.

reklama

Proponowane rozporządzenie opiera się na obowiązujących przepisach UE dotyczących leków weterynaryjnych, które zapewniają, że do obrotu mogą być wprowadzane wyłącznie leki, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Przepisy są jednak uproszczone, aby zapewnić opracowanie odpowiednich leków dla zwierząt w UE. To ograniczenie biurokracji będzie dotyczyć zarówno procedury wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, jak i monitorowania skutków ubocznych (nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii).

Proponowane przepisy są szczególnie aktualne w odniesieniu do podrzędnych gatunków, takich jak pszczoły, kozy, indyki, konie itp., dla których obecnie brakuje dostępnych leków.

Aby zwalczać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i pomóc w utrzymaniu skuteczności antybiotyków u ludzi i zwierząt, we wniosku wprowadzono możliwość ograniczenia wydawania zezwoleń i stosowania u zwierząt niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych, które są zastrzeżone do leczenia zakażeń u ludzi.

Wniosek dotyczący paszy leczniczej

Proponowane rozporządzenie uchyli i zastąpi przestarzałą dyrektywę (90/167/EWG) w sprawie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Po receptach weterynaryjnych pasza lecznicza jest ważną drogą podawania zwierzętom leków weterynaryjnych. Jej celem jest harmonizacja standardów produkcji i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych w UE na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa oraz odzwierciedlenie postępu naukowo-technicznego w tej dziedzinie.

Proponowane przepisy zapewnią, że pasza lecznicza będzie mogła być wytwarzana wyłącznie z specjalnie dopuszczonych leków weterynaryjnych i przez zatwierdzonych producentów. Problem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zostanie rozwiązany za pomocą takich środków, jak zakaz stosowania pasz leczniczych zapobiegawczo lub jako stymulatory wzrostu. Ponadto ogólnounijne limity pozostałości leków weterynaryjnych w zwykłej paszy są ustalone na poziomie limitu, aby uniknąć rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zakres wniosku wyraźnie obejmuje karmę leczniczą dla zwierząt domowych, tak aby zwierzęta domowe – zwłaszcza te z chorobami przewlekłymi – mogły być łatwiej leczone za pomocą innowacyjnej karmy leczniczej dla zwierząt domowych.

Następne kroki

Inne instytucje UE, w tym Parlament Europejski i Rada, rozpatrzą wnioski Komisji i we właściwym czasie przyjmą swoje stanowiska, zgodnie z procedurą współdecyzji.

Zobacz pytania i odpowiedzi na temat leków weterynaryjnych i propozycji pasz leczniczych

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj i tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy