Kontakt z nami

Portugalia

NextGenerationEU: Komisja zatwierdza zmodyfikowany plan Portugalii na rzecz odbudowy i zwiększania odporności o wartości 22.2 mld euro, obejmujący rozdział REPowerEU

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska pozytywnie oceniła zmodyfikowany plan Portugalii odbudowy i zwiększania odporności, który zawiera rozdział REPowerEU. Wartość planu wynosi obecnie 22.2 miliarda euro w formie dotacji i pożyczek i obejmuje 44 reformy i 117 inwestycji.

Portugalski rozdział REPowerEU obejmuje 6 reform i 16 inwestycji mających na celu realizację celów Plan REPowerEU„s cele polegające na uniezależnieniu Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. Środki te skupiają się na efektywności energetycznej budynków, wsparciu dla ekologicznego przemysłu, odnawialnych źródłach energii i gazach odnawialnych, zrównoważonym transporcie i sieci elektroenergetycznej.

Oprócz tego Portugalia również zaproponowała 34 nowe lub zwiększone inwestycje do pierwotnego planu i pięć nowych reform. Proponowane reformy mają na celu zwiększenie efektywności zarówno systemu zabezpieczenia społecznego, jak i systemu podatkowego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki odpadami, a także dalsze pobudzanie transformacji cyfrowej administracji publicznej. Z pierwotnego planu odbudowy i zwiększania odporności nie usunięto żadnych inwestycji ani reform.

Portugalii zmiany do pierwotnego planu opierają się na konieczności uwzględnienia:

  • Wysoka inflacja obserwowana w 2022 r.;
  • zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane agresywną wojną Rosji przeciwko Ukrainie, które podniosły koszty inwestycji i spowodowały opóźnienia, oraz;
  • korektę w górę maksymalnej alokacji dotacji RRF z 13.9 miliardów euro do 15.5 miliardów euro. Ta rewizja w górę jest wynikiem m.in Aktualizacja z czerwca 2022 r do klucza alokacji dotacji RRF.

Aby sfinansować zwiększone ambicje swojego planu, Portugalia zwróciła się do planu o przeniesienie całości swojej części rezerwy na dostosowanie w związku z brexitem, zgodnie z art. Rozporządzenie REPowerEUna kwotę 81 mln euro. Portugalia zażądała także dodatkowych pożyczek o wartości 3.2 miliarda euro, co stanowi dodatek do pożyczek o wartości 2.7 miliarda euro uwzględnionych już w portugalskim planie. Razem z dotacjami REPowerEU i RRF dla Portugalii (odpowiednio 704 mln euro i 15.5 mld euro) środki te składają się na przedłożony w całości zmodyfikowany plan o wartości 22.2 mld euro.  

Dodatkowy impuls dla zielonej transformacji Portugalii  

Połączenia zmodyfikowany plan ma większy nacisk na transformację ekologiczną, oddanie 41.2% (wzrost z 37.9% w pierwotnym planie) dostępnych środków na ten cel wsparcie cele klimatyczne

reklama

Środki zawarte w ww rozdział REPowerEU mocno się do tego przyczynić zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Proponowane reformy obejmują usprawnienie wydawania zezwoleń na odnawialne źródła energii aż po przyjęcie przepisów, które ułatwią wykorzystanie biometanu i wodoru odnawialnego w kraju. Inwestycje REPowerEU mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, usługowych i publicznych oraz opracowanie modelu kompleksowej obsługi w zakresie interwencji w zakresie efektywności energetycznej. Kluczowe działania obejmują wsparcie we wdrażaniu systemu szybkiego transportu autobusowego w mieście Braga, głównie z wykorzystaniem pojazdów niskoemisyjnych, a także modernizację 75 publicznych placówek oświatowych. Inne strategiczne reformy i inwestycje mają na celu dekarbonizację transportu zarówno na kontynencie, jak i w regionach autonomicznych, a także budowę zdolności magazynowania w celu zwiększenia elastyczności systemu energetycznego. Ponadto utworzone zostanie obserwatorium ubóstwa energetycznego, którego zadaniem będzie monitorowanie i pomoc w ustalaniu polityk mających na celu pomoc potrzebującym gospodarstwom domowym.

Oprócz rozdziału REPowerEU wdrożenie ambitnych programów badań i innowacji opracowanych przez konsorcja przedsiębiorstw i środowisk akademickich skupiających się na transformacji ekologicznej wzmocni potencjał naukowy i technologiczny Portugalii.

Oczekuje się, że wszystkie te środki będą miały trwały wpływ na transformację ekologiczną.

Wzmacnianie gotowości cyfrowej i odporności społecznej Portugalii 

Plan Portugalii pozostaje ambitny cyfrowy kula też. Rzeczywiście, poświęca 21.1% całej swojej alokacji na wsparcie transformacji cyfrowej.

Część nowych inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia tego celu ma na celu przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej i cyfryzacji nauki. Będą sprzyjać rozwojowi ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości instytucji szkolnictwa wyższego, na przykład poprzez ograniczanie niepewności zatrudnienia naukowców i wspieranie polityk publicznych opartych na danych. 

Również zmodyfikowany plan wymiar społeczny pozostaje bardzo ambitny, obejmujący znacznie wzmocnione środki mające na celu sprostanie długotrwałym wyzwaniom społecznym. Obejmują one zdolność reagowania i dostępność usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, a także dostęp do niedrogich mieszkań i mieszkań socjalnych. Nowa reforma uprości system świadczeń społecznych, aby ułatwić wsparcie osobom najbardziej bezbronnym. W ramach planu w dalszym ciągu zapewnia się szeroki zakres usług społecznych skupiających się na osobach starszych, niepełnosprawnych i migrantach, a także zintegrowane programy mające na celu wspieranie społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w ubogich obszarach metropolitalnych.

Następne kroki

Rada będzie miała teraz co do zasady cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny Komisji.  

Zatwierdzenie Rady umożliwiłoby Portugalii przedstawienie kolejnego wniosku(-ów) o płatność w ramach RRF oraz wniosku o kwotę 157 mln euro w ramach prefinansowania funduszy REPowerEU.

Komisja zatwierdzi dalsze wypłaty w oparciu o zadowalającą realizację kluczowych i końcowych celów określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności Portugalii, odzwierciedlając postęp w realizacji inwestycji i reform.  

Tło

W ramach RRF Portugalia otrzymała dotychczas 5.1 mld euro, na które składają się zaliczki (2.2 mld euro wypłacone w dniu 3 sierpnia 2021 r.) oraz płatności po pozytywnej ocenie pierwszego i drugiego wniosku o płatność (1.16 mld euro w dniu 9 maja 2022 r., a następnie 1.8 mld euro w dniu 8 lutego 2023 r.).

Więcej informacji 

Pozytywna ocena Komisji zmienionego planu Portugalii

Rozdziały REPowerEU i przegląd planów naprawy: pytania i odpowiedzi

Strona internetowa Portugalii na temat odbudowy i odporności

Instrument odbudowy i odporności: pytania i odpowiedzi

Rozporządzenie w sprawie instrumentu na rzecz odbudowy i odporności

Witryna internetowa instrumentu Recovery and Resilience Facility

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy