Kontakt z nami

Komisja Europejska

Komisja zatwierdza portugalski program pomocy państwa o wartości 140 mln euro mający na celu wsparcie produkcji odnawialnego wodoru i biometanu w celu wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej wartości netto

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła portugalski program o wartości 140 mln euro mający na celu wsparcie produkcji odnawialnego wodoru i biometanu w celu wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej wartości netto, zgodnie z Plan przemysłowy Zielonego Ładu. Program został zatwierdzony w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe, przyjęty przez Komisję w dniu Marzec 9 2023 i zmienione w dniu Listopada 20 2023, aby wspierać środki w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji ekologicznej i zmniejszenia zależności od paliw.

W ramach programu pomoc będzie miała formę: składka zmienna w ramach dwustronnego kontraktu na różnice kursowe zawarta na okres 10 lat. Pomoc przyznawana jest w drodze konkurencyjnej procedury przetargowej, w której producenci wodoru odnawialnego i producenci biometanu konkurują ze sobą oddzielnie. W przetargu konkurencyjnym wyłaniani są beneficjenci na podstawie ceny wykonania za MWh oferowanego odnawialnego wodoru lub biometanu.

Komisja stwierdziła, że ​​portugalski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. W szczególności pomoc (i) będzie przyznawana na podstawie programu obejmującego szacunkową wielkość mocy i budżet; (ii) przybierze formę dwustronnego kontraktu na różnicę oraz (iii) zostanie przyznana nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 r. Ponadto pomoc obwarowana jest warunkami ograniczającymi niepotrzebne zakłócenia konkurencji, w tym gwarancjami gwarantującymi konkurencyjność procedurę przetargową. Komisja stwierdziła, że ​​program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby przyspieszyć transformację ekologiczną i ułatwić rozwój niektórych rodzajów działalności gospodarczej, które mają znaczenie dla wdrożenia Plan UE REPower oraz Plan przemysłowy Zielonego Ładu, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE oraz warunki określone w ust Tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram kryzysu i okresu przejściowego oraz innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia skutkom gospodarczym wojny Rosji z Ukrainą i wspierania przejścia na gospodarkę o zerowej wartości netto można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.109042 w rejestr pomocy państwa na temat konkursu Komisji Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających). opo rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy