Tag: Portugalia

#StateAid - Komisja zatwierdza program o wartości 320 mln EUR na wsparcie instalacji energetycznych na biomasę w pobliżu lasów zagrożonych pożarami w #Portugal

#StateAid - Komisja zatwierdza program o wartości 320 mln EUR na wsparcie instalacji energetycznych na biomasę w pobliżu lasów zagrożonych pożarami w #Portugal

| Styczeń 9, 2019

Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy przepisów UE dotyczących pomocy państwa, portugalski system wspierania instalacji energetycznych na biomasę w pobliżu obszarów leśnych uznanych za "krytyczne" ze względu na ryzyko pożarów. Nowe instalacje będą produkować zarówno energię elektryczną, jak i skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja). Środek ma na celu zachęcenie właścicieli lasów do czyszczenia [...]

Kontynuuj czytanie

#StateAid - Komisja przyjmuje dwie decyzje zalecające opodatkowanie portów we Włoszech i Hiszpanii

#StateAid - Komisja przyjmuje dwie decyzje zalecające opodatkowanie portów we Włoszech i Hiszpanii

| Styczeń 9, 2019

Komisja Europejska zaproponowała w dwóch osobnych decyzjach, aby Włochy i Hiszpania dostosowały swoje opodatkowanie portów do zasad dotyczących pomocy państwa. Transgraniczna konkurencja odgrywa ważną rolę w sektorze portowym, a Komisja dąży do zapewnienia równych szans w tym kluczowym sektorze gospodarki. Porty są nieekonomiczne (np. Morskie [...]

Kontynuuj czytanie

Projekt #BELLA: Nowa cyfrowa autostrada danych przybliży Europę i Amerykę Łacińską

Projekt #BELLA: Nowa cyfrowa autostrada danych przybliży Europę i Amerykę Łacińską

| Styczeń 9, 2019

Obecnie obowiązuje umowa na budowę kabla światłowodowego pod Atlantykiem, który połączy Amerykę Łacińską i Europę. Ten nowy transatlantycki kabel ma być gotowy do użycia w 2020 i będzie działać między Portugalią a Brazylią. Zapewni to wysoką łączność szerokopasmową, rozwój biznesu, nauki i kultury [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja zatwierdza modyfikację programów #CohesionPolicy w celu lepszego dopasowania do potrzeb inwestycyjnych #Portugal

Komisja zatwierdza modyfikację programów #CohesionPolicy w celu lepszego dopasowania do potrzeb inwestycyjnych #Portugal

| Grudnia 13, 2018

Na wniosek Portugalii Komisja naświetliła zmianę jedenastu programów 2014-2020 w ramach polityki spójności, aby przesunąć zasoby tam, gdzie są one obecnie najbardziej potrzebne. Kwota 2.7 mld funduszy polityki spójności zostanie przekierowana na priorytety określone przez rząd Portugalii. W świetle stałego wzrostu gospodarczego przeprogramowanie budżetu spójności w Portugalii umożliwi [...]

Kontynuuj czytanie

#DontBeAMule - ponad 1,500 #MoneyMules zidentyfikowane na całym świecie #MoneyLaundering żądło

#DontBeAMule - ponad 1,500 #MoneyMules zidentyfikowane na całym świecie #MoneyLaundering żądło

| Grudnia 6, 2018

Współpracując z Europolem, Eurojustem i Europejską Federacją Bankową (EBF), siły policyjne z ponad 20-ów zaaresztowały ludzi 168 (jak dotąd) w ramach skoordynowanego prania pieniędzy, European Money Mule Action (EMMA). Ten międzynarodowy swoop, czwarty w swoim rodzaju, miał zająć się kwestią "pieniędzy mułów", którzy [...]

Kontynuuj czytanie

#Latvia staje się X-XI kraj UE, aby dołączyć do współpracy #eHealth w zakresie spersonalizowanej opieki zdrowotnej

#Latvia staje się X-XI kraj UE, aby dołączyć do współpracy #eHealth w zakresie spersonalizowanej opieki zdrowotnej

| Listopada 16, 2018

Łotwa podpisała europejską deklarację dotyczącą łączenia baz danych genomowych ponad granicami, której celem jest poprawa zrozumienia i zapobieganie chorobom oraz umożliwienie bardziej spersonalizowanych metod leczenia, w szczególności w przypadku chorób rzadkich, nowotworów i chorób związanych z mózgiem. Deklaracja jest porozumieniem o współpracy między krajami, które chcą zapewnić bezpieczny i autoryzowany dostęp transgraniczny do krajowych i [...]

Kontynuuj czytanie

#JunckerPlan - € 190 mln dla innowacyjnych i społecznych portugalskich firm

#JunckerPlan - € 190 mln dla innowacyjnych i społecznych portugalskich firm

| Listopada 9, 2018

W kontekście 2018 Web Summit w Lizbonie oraz w obecności komisarza Moedasa, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego podpisała dwie umowy o łącznej wartości 190 mln EUR na uruchomienie dwóch funduszy akcyjnych zarządzanych przez firmy Vallis Capital Partners i Mustard Seed MAZE . Oba fundusze korzystają ze wsparcia [...]

Kontynuuj czytanie