Kontakt z nami

Izrael

Komisja Europejska zwiększy wsparcie nadzwyczajne dla Palestyńczyków o 68 mln euro

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe 68 milionów euro na wsparcie ludności palestyńskiej w całym regionie, które będzie realizowane za pośrednictwem partnerów międzynarodowych, takich jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Stanowi to uzupełnienie pomocy przewidzianej na kwotę 82 mln EUR, która ma zostać wdrożona za pośrednictwem UNRWA w 2024 r., co daje łączną kwotę 150 mln EUR. W przyszłym tygodniu Komisja przystąpi do wypłaty 50 mln EUR z koperty UNWRA.

Ponadto Komisja przeznaczyła na rok 125 2024 mln EUR na pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Komisja zakontraktowała dziś pierwsze 16 mln EUR.

Jak podano 29 stycznia, Komisja oceniła swoją decyzję o finansowaniu UNRWA w świetle bardzo poważnych zarzutów postawionych 24 stycznia, które wplątują kilku pracowników UNRWA w haniebne ataki z 7 października. Uwzględniła działania podjęte przez ONZ i zobowiązania, których Komisja wymagała od UNRWA.

The Commission welcomes the UN’s Office for Internal Oversight Services investigation to shed light into the serious allegations against UNRWA staff. Furthermore, it commends the UN for creating an independent Review Group led by Catherine Colonna to assess whether the Agency is doing everything within its power to ensure neutrality and respond to allegations of serious breaches.

W następstwie wymiany zdań z Komisją UNRWA wskazała również, że jest gotowa zapewnić przeprowadzenie przeglądu swoich pracowników w celu potwierdzenia, że ​​nie brali oni udziału w atakach, oraz wprowadzenie dalszych kontroli w celu ograniczenia takiego ryzyka w przyszłości.

UNRWA zgodziła się na rozpoczęcie audytu Agencji przez ekspertów zewnętrznych wyznaczonych przez UE. Audyt ten dokona przeglądu systemów kontroli, aby zapobiec ewentualnemu zaangażowaniu personelu i aktywów w działalność terrorystyczną.

Wreszcie UNRWA zgadza się na wzmocnienie swojego wydziału dochodzeń wewnętrznych i otaczającego go zarządzania.

reklama

UNRWA i Komisja potwierdziły dziś swoje zrozumienie tych kwestii. Na tej podstawie oraz po wymianie pism z UNRWA potwierdzających jej zobowiązania Komisja dokona wypłaty pierwszej transzy w wysokości 50 mln EUR z 82 mln EUR przewidzianych dla UNRWA na rok 2024.

Druga i trzecia transza w wysokości 16 mln EUR zostaną uruchomione zgodnie z realizacją niniejszej umowy.

Poza wsparciem dla UNRWA Komisja pozostaje w pełni zaangażowana w zajęcie się trudną sytuacją humanitarną narodu palestyńskiego, szczególnie w Gazie, ale także w szerszym zakresie w regionie. Na ten cel przeznaczy w 68 roku dodatkowe 2024 mln euro.

Prezes Zarządu von der Leyen powiedziany: “We stand by the Palestinian people in Gaza and elsewhere in the region. Innocent Palestinians should not have to pay the price for the crimes of terrorist group Hamas. They face terrible conditions putting their lives at risk because of lack of access to sufficient food and other basic needs. That is why we are reinforcing our support to them this year by a further EUR 68 million.”

Tło:

Zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami umowa z UNWRA przewiduje możliwość zawieszenia lub odzyskania płatności przez Komisję w przypadku ujawnienia wiarygodnych informacji wskazujących na istotne uchybienia w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej.

Photo by Emada El Byeda on Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy