Zrób darowiznę € 1 dla Reportera UE

Tag: Bułgaria

# Bułgaria: Badanie podkreśla korupcję i wzywa do podjęcia działań na szczeblu UE

# Bułgaria: Badanie podkreśla korupcję i wzywa do podjęcia działań na szczeblu UE

| Styczeń 25, 2018 | Komentarze 0

Nowy raport zlecony przez grupę Zielonych / EFA w Parlamencie Europejskim pokazuje, że potrzeba znacznie więcej ambicji w walce z korupcją w Bułgarii i na szczeblu UE. Raport, który pojawia się wkrótce po objęciu przez Bułgarię prezydencji UE, analizuje silne powiązania między bułgarskim rządem, oligarchami, bankami [...]

Kontynuuj czytanie

Komisarz Vella wzywa #AirQuality ministerialny szczyt na 30 stycznia, i ogłasza nowe środki, aby pomóc państwom członkowskim przestrzegać przepisów ochrony środowiska

Komisarz Vella wzywa #AirQuality ministerialny szczyt na 30 stycznia, i ogłasza nowe środki, aby pomóc państwom członkowskim przestrzegać przepisów ochrony środowiska

| Styczeń 22, 2018 | Komentarze 0

Ostatecznie, aby znaleźć rozwiązania, które pozwolą rozwiązać poważny problem zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej, komisarz ds. Środowiska, Karmenu Vella zaprosił ministrów z dziewięciu państw członkowskich, by we wtorek zwołali w Brukseli 30 w styczniu. Dziewięć państw członkowskich, a mianowicie Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Rumunia, Słowacja i [...]

Kontynuuj czytanie

# Bułgaria Prezydencja w Radzie UE: bułgarscy posłowie do PE dzielą się swoimi poglądami

# Bułgaria Prezydencja w Radzie UE: bułgarscy posłowie do PE dzielą się swoimi poglądami

| Styczeń 9, 2018 | Komentarze 0

Bułgarscy posłowie do PE mają duże nadzieje na sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie UE w Radzie UE, w tym na poprawę kontaktów z Bałkanami Zachodnimi. Sofia zadeklarowała, że ​​będzie działać na rzecz poprawy konkurencyjności Europy i dążyć do osiągnięcia konsensusu między państwami członkowskimi w kwestiach takich jak bezpieczeństwo i migracja oraz dążyć do promowania spójności i solidarności w dyskusjach na temat [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

| Grudnia 12, 2017 | Komentarze 0

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję przyjętą na 11 w grudniu przez Radę formalnie ustanawiającą Stałą Współpracę Strukturalną (PESCO) oraz plany przedstawione przez państwa członkowskie 25 UE w celu współpracy nad pierwszym zestawem wspólnych projektów obronnych 17. Prezydent Juncker powiedział: "W czerwcu powiedziałem, że nadszedł czas, aby obudzić Śpiące Piękno traktatu lizbońskiego: [...]

Kontynuuj czytanie

Kiedy # Bułgaria wejdzie do strefy euro?

Kiedy # Bułgaria wejdzie do strefy euro?

| Listopada 21, 2017 | Komentarze 0

W dniu 8, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wyraził swoje "serdeczne" poparcie dla Bułgarii, aby stać się 20th członkiem strefy euro, ponieważ UE jest siłą napędową dla wszystkich państw członkowskich do przyjęcia wspólnej waluty. "Muszę powiedzieć wprost, że Bułgaria jest gotowa", powiedział Juncker po spotkaniu z Bojko Borisowem, głównym kandydatem Bułgarii [...]

Kontynuuj czytanie

Sprawozdania Komisji z postępów w #Bulgaria w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji

Sprawozdania Komisji z postępów w #Bulgaria w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji

| Listopada 16, 2017 | Komentarze 0

Komisja Europejska opublikowała w listopadzie 15 ostatnie sprawozdanie z kroków podjętych przez Bułgarię w celu wypełnienia zobowiązań dotyczących reformy sądownictwa i walki z korupcją w kontekście mechanizmu współpracy i weryfikacji ustanowionego w momencie przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. 2007. Raport wygląda konkretnie na postęp [...]

Kontynuuj czytanie

#EIB zgadza się z nowym finansowaniem w wysokości 9.2 miliard EUR, w tym z inwestycji wspieranych przez EFSI na działania związane z klimatem, Internetem i biznesem

#EIB zgadza się z nowym finansowaniem w wysokości 9.2 miliard EUR, w tym z inwestycji wspieranych przez EFSI na działania związane z klimatem, Internetem i biznesem

| Listopada 15, 2017 | Komentarze 0

Spotkanie w Luksemburgu, które odbyło się w 14 w listopadzie, zarząd Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatwierdził łączną kwotę 9.2 mld EUR na nowe finansowanie projektów 38 w krajach 16 w Unii Europejskiej i na całym świecie w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Obejmuje to wsparcie inwestycji transformacyjnych w celu wykorzystania przybrzeżnej i morskiej energetyki wiatrowej, rozszerzenia szybkich [...]

Kontynuuj czytanie