Kontakt z nami

Pierwsza

Netanjahu przedstawia czwarty rząd do Knesetu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

bibi_pro_analytics_02mar2015Czwarty rząd izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu został zaprzysiężony w czwartkową noc (14 maja) w Knesecie, izraelskim parlamencie, po wyznaczeniu przez niego ostatecznych stanowisk w rządzie.

Po uwagach wstępnych przewodniczącego Knesetu Julii Edelsteina Netanjahu zwrócił się do zgromadzenia, mówiąc, że jego rząd będzie dążył do pokoju. Następnie powiedział, że pozostawia otwartą opcję rozszerzenia rządu. Powiedział też, że jego nowy rząd musi zmienić system wyborczy w Izraelu. W rządzie koalicyjnym zasiada pięć partii: Likud, Kulanu, Jewish Home, Shas i United Tora Judaism z większością 61 na 120. Netanjahu wymienił członków swojego gabinetu w swoim przemówieniu w Knesecie.

Doniesienia prasowe mówiły, że Netanjahu trzymał się teki spraw zagranicznych w nadziei, że prawdopodobnie zwabi Izaaka Herzoga z Unii Syjonistycznej do koalicji na późniejszym etapie, ale Herzog wyjaśnił w swoim przemówieniu w Knesecie, że pod żadnym pozorem nie dołączy do „cyrku” Netanjahu.

„Radzę Panu Premierowi, aby nie zatrzymywał Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oddał je dziś wieczorem członkowi swojej partii” – powiedział. „Żaden uczciwy przywódca nie dołączyłby do cyrku Netanjahu, który utworzyłeś w ostatniej chwili, za wszelką cenę, tylko po to, by utrzymać się przy władzy” – dodał.

Powiedział Netanjahu, że jego partnerzy koalicyjni „wzięli go do kieszeni”, wyciągając od premiera szerokie ustępstwa. „Nie stworzyliście rządu, stworzyliście cyrk” – powiedział Herzog. W swoich wytycznych przedstawionych na początku tego tygodnia nowy rząd koalicyjny Netanjahu podkreślił chęć osiągnięcia pokoju z Palestyńczykami i państwami arabskimi.

„Rząd będzie postępował w procesie dyplomatycznym i dążył do osiągnięcia porozumienia pokojowego z Palestyńczykami i wszystkimi naszymi sąsiadami, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa Izraela, interesów historycznych i narodowych” – czytamy w wytycznych koalicyjnych przedstawionych parlamentowi.

„Naród żydowski ma niezaprzeczalne prawo do suwerennego państwa w Ziemi Izraela, jego narodowej i historycznej ojczyźnie” – powiedzieli. „Każda taka umowa zostanie przedstawiona Knesetowi do zatwierdzenia i, jeśli będzie to wymagane przez prawo, poddana referendum”.

reklama

Pozostała część zarysu polityki rządu dotyczy takich kwestii, jak obniżenie kosztów życia, poprawa konkurencji w izraelskiej gospodarce, rozwój edukacji i ochrona środowiska. Wytyczne nie różnią się z natury od tych opublikowanych przez Netanjahu dla jego dwóch poprzednich rządów, utworzonych w 2009 i 2013 roku.

Jakie są wytyczne 34. rządu?

▪ ▪ Naród żydowski ma niezaprzeczalne prawo do suwerennego państwa na ziemi Izraela — ich narodowej i historycznej ojczyzny. ▪
▪ Poczynić postępy w procesie pokojowym i pracować nad osiągnięciem porozumień pokojowych z Palestyńczykami i wszystkimi naszymi sąsiadami, zachowując przy tym bezpieczeństwo Izraela, jego interesy historyczne i narodowe. Jeśli takie porozumienie zostanie osiągnięte, zostanie ono przedstawione rządowi i Knesetowi do zatwierdzenia i ewentualnie poddane pod głosowanie w referendum, jeśli będzie to prawnie wymagane.
▪ ▪ Chronić żydowski charakter i dziedzictwo Państwa Izrael, szanując jednocześnie wszystkie religie i tradycje religijne w państwie, zgodnie z wartościami określonymi w Deklaracji Niepodległości.
▪ ▪ Działać na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa osobistego wszystkim obywatelom, przy zdecydowanym zwalczaniu przemocy i terroryzmu.
▪ ▪ Podjęcie działań na rzecz obniżenia kosztów życia, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mieszkaniowego, żywnościowego i energetycznego.
▪ ▪ Zwalczanie centralizacji władzy m.in. w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym.
▪ ▪ Promowanie szkoleń zawodowych i edukacji w zakresie technologii w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przemysłu.
▪ ▪ Podjąć działania w celu zminimalizowania różnic majątkowych w społeczeństwie izraelskim poprzez równe szanse w edukacji, silniejszy system opieki zdrowotnej, awans kobiet i mniejszości, leczenie osób starszych, wojnę z ubóstwem i zwiększenie pomocy dla ubogich.
▪ ▪ Uczynić rozwój peryferii geograficznych i społecznych w Izraelu narodowym priorytetem.
▪ ▪ Przyspieszenie rozwoju Galilei i Negewu.
▪ ▪ Umieść edukację na szczycie krajowej listy priorytetów.
▪ ▪ Zaawansowani studenci, żołnierze i nastolatki.
▪ ▪ Integrować osoby niepełnosprawne wszelkiego rodzaju ze społeczeństwem.
▪ ▪ Podjęcie działań na rzecz zwiększenia pomocy dla rodzin z bardzo małymi dziećmi.
▪ ▪ Uczynić kwestię imigracji i absorpcji imigrantów priorytetem i pracować nad zachęcaniem do imigracji do Izraela.
▪ ▪ Zmodyfikować system rządów w celu zwiększenia rządzenia i stabilności rządu oraz przyspieszyć reformy w obszarze zarządzania w celu poprawy stabilności rządu.
▪ ▪ Utrwalenie rządów prawa w Państwie Izrael.
▪ ▪ Chroń środowisko i bierz udział w globalnych wysiłkach na rzecz klimatu i ochrony środowiska.

Gdy nowy rząd Izraela został zaprzysiężony, Mogherini z UE uda się w przyszłym tygodniu do Jerozolimy i Ramallah

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy