Kontakt z nami

Zmiana klimatu

Posłowie twierdzą, że UE musi pilnie wzmocnić swoje działania na rzecz klimatu 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W czwartek (15 września) Parlament przyjął zestaw zaleceń po letnim okresie niszczycielskich susz, pożarów lasów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych w całej Europie, Sesja plenarna.

Posłowie przyjęli 469 głosami za, 34 przeciw i 44 wstrzymujących się, rezolucję w sprawie zwiększenia wysiłków UE w walce ze zmianami klimatu. A Debata plenarna z komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevičiusem i prezydencją czeską odbyło się we wtorek rano (13 września).

Potrzebne są większe ambicje w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej

Posłowie twierdzą, że UE powinna zintensyfikować swoje działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1.5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej oraz swoje plany przystosowania się do zmiany klimatu. Chcą, aby Komisja zaproponowała kompleksowe, ambitne i prawnie wiążące europejskie ramy przystosowania się do zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych regionów UE. UE powinna również nadal odgrywać aktywną rolę w określaniu globalnego celu adaptacji oraz w zapewnianiu, by społeczność międzynarodowa spełniła swój cel dotyczący międzynarodowego finansowania działań na rzecz klimatu.

Posłowie wzywają Komisję do sporządzenia ogólnounijnej oceny ryzyka klimatycznego oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na ryzyko suszy, pożarów lasów i zagrożenia dla zdrowia. Chcą również, aby do lata 2023 r. przeprowadzono „test warunków skrajnych” w zakresie odporności na zmiany klimatu dla kluczowej infrastruktury.

Zwiększenie zdolności reagowania UE na katastrofy

Tekst podkreśla znaczenie postępu i pełnego wykorzystania Mechanizm ochrony ludności. W związku z coraz częstszymi i dotkliwymi katastrofami klimatycznymi posłowie chcą nowego stałego RESCEU szybko utworzyć flotę, włączając w to rozszerzenie obecnej ochotniczej rezerwy przeciwpożarowej. Zdaniem eurodeputowanych potrzebne są również stałe siły ochrony ludności UE.

reklama

Priorytet przechowywania żywności i zrównoważonego wykorzystania wody

UE musi nadal dostosowywać swoje systemy żywnościowe, aby zwiększyć ich odporność na dłuższą metę. Posłowie wzywają państwa członkowskie do tworzenia zapasów buforowych strategicznej paszy i żywności oraz do wprowadzenia systemów nawadniających, które nie wykorzystują wód powierzchniowych lub gruntowych, takich jak magazynowanie wody deszczowej lub recykling ścieków, w połączeniu z wysiłkami na rzecz zmniejszenia ogólnego zużycia wody. W tym kontekście tekst wzywa Komisję do przedstawienia kompleksowej strategii wodnej UE.

Dalsze działania UE powinny obejmować unijny cel neutralności degradacji gruntów w UE do 2030 r. oraz zintegrowaną reakcję na pożary lasów w celu ochrony lasów UE przed zniszczeniem spowodowanym przez ekstremalne zjawiska klimatyczne.

Tło

Parlament odegrał ważną rolę w dążeniu do przyjęcia bardziej ambitnego prawodawstwa UE w dziedzinie klimatu i zadeklarował awaryjne warunki klimatyczne 28 listopada 2019 r. UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. europejskie prawo klimatyczne, a teraz pracuje nad „Pasuje do 55 w pakiecie 2030” zrealizować swoje ambicje klimatyczne.

Więcej informacji 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy