Kontakt z nami

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu: lepsze wykorzystanie lasów UE jako pochłaniaczy dwutlenku węgla  

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Dowiedz się, w jaki sposób UE chce wykorzystać moc lasów do pochłaniania CO2 do walki ze zmianami klimatu i jeszcze bardziej zmniejszać swój ślad węglowy dzięki naszym infografikom, Społeczeństwo.

UE uruchomiła kilka inicjatywy na rzecz redukcji emisji. Ponieważ lasy odgrywają kluczową rolę w wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, który w przeciwnym razie przyczyniłby się do globalnego ocieplenia, UE pracuje nad przepisami mającymi na celu zwiększenie swoich pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Parlament zagłosował za przyjęciem aktualizacja zasad użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w dniu 8 czerwca.

Czytaj dalej, aby poznać kluczowe fakty i liczby dotyczące lasów w krajach UE oraz propozycje Parlamentu dotyczące wzmocnienia ich zdolności do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery.

Znaczenie lasów w UE: Kluczowe fakty

Lasy UE pochłaniają co roku równowartość 7% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

UE może się pochwalić 159 mln hektarów lasów, które pokrywają 43.5% jej powierzchni lądowej. Zalesienie może się znacznie różnić w poszczególnych krajach UE, od nieco ponad 10% na Malcie do blisko 70% w Finlandii.

Oprócz tego, że pełnią funkcję pochłaniaczy dwutlenku węgla, lasy zapewniają liczne usługi ekosystemowe: pomagają chronić glebę przed erozją, stanowią część obiegu wody, chronią bioróżnorodność, zapewniając siedlisko licznym gatunkom oraz regulują lokalny klimat.

Infografika o lasach w UE
Lasy zajmują 43.3% powierzchni UE  

Jakiego sektora dotyczy to prawodawstwo?

Zmienione plany dotyczą sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, który obejmuje głównie grunty leśne i grunty rolne, a także grunty, których użytkowanie zmieniło się na jedno z tych sposobów użytkowania lub z tego miejsca.

Sektor ten emituje gazy cieplarniane. Na przykład poprzez zmiany użytkowania gruntów, zwłaszcza gdy lasy są wykorzystywane do innych celów, takich jak grunty orne, gdy wycina się drzewa lub z powodu hodowli zwierząt na gruntach rolnych.

Jest to jednak również jedyny sektor, który może usuwać CO2 z atmosfery, głównie poprzez lasy.

Do czego dąży Parlament?

Posłowie do PE chcą zwiększyć ilość naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w UE, na przykład poprzez przywracanie terenów podmokłych i bagiennych, sadzenie nowych lasów i powstrzymanie wylesiania. Doprowadziłoby to do jeszcze większej redukcji emisji w UE niż cel 55% wyznaczony na 2030 r.

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca włączenia emisji innych niż CO2 z rolnictwa do sektora użytkowania gruntów nie uzyskała poparcia posłów do PE, którzy uważają, że usuwanie przez pochłaniacze dwutlenku węgla – z natury niestabilne i delikatne – nie powinno być wykorzystywane do równoważenia innych emisji. Priorytetem powinno pozostać drastyczne ograniczenie emisji z innych sektorów.

Parlament pragnie, aby Komisja ustalała dla krajów UE konkretne cele w zakresie absorpcji CO2 w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa co pięć lat, począwszy od 2035 r.

Posłowie proponują również umożliwienie państwom członkowskim większej elastyczności w osiąganiu celów, jeśli zostały dotknięte naturalnymi zakłóceniami, takimi jak pożary lasów, szkodniki lub burze.

Wysiłki UE na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych

reklama

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania gruntów i leśnictwa jest częścią pakietu Fit for 55, którego celem jest osiągnięcie celu UE polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., jak określono w Prawo klimatyczne.

Inne akty prawne w pakiecie to m.in. propozycje dotyczące handel emisjami, dzielenie wysiłków między krajami UE, emisje samochodów, energia odnawialna i efektywność energetyczna.

Dowiedz się więcej 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy