Kontakt z nami

Gospodarka

Europejski przemysł papierniczy wzywa do przeglądu #BioeconomyStrategy, która wspiera inwestycje

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Europejski przemysł papierniczy pozytywnie odnosi się do dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu strategii dotyczącej biogospodarki z 2012 r.  

„Aby zrealizować europejski program w zakresie biogospodarki i zmian klimatycznych, konieczne jest, aby UE określiła warunki umożliwiające pobudzenie inwestycji, które odwrócą Europę od gospodarki „uzależnionej od paliw kopalnych”. Europejski przemysł włókienniczy i papierniczy jest gotowy poprowadzić tę transformację, ale przyszła unijna strategia dotycząca biogospodarki musi przyjąć podejście całościowe i zaprzestać traktowania zagadnień związanych z biogospodarką jako odrębnych i odrębnych”, powiedział dyrektor generalny Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) Sylvain Lhôte.

Europejski przemysł papierniczy jest w swej istocie przemysłem całkowicie biopochodnym, wytwarzającym jedyny główny materiał, który jest zarówno odnawialny, jak i nadający się do recyklingu. W ramach programu „2050”Mapa drogowa inwestycjiAby przewodzić transformacji biogospodarki w Europie, branża przewiduje wniesienie do gospodarki UE wartości dodanej o wartości 25 miliardów euro dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu na bazie masy celulozowej i papieru produkty bio, jednocześnie znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla.  Transformacja ta wymagałaby dodatkowych inwestycji w Europie o szacunkowej wartości 44 miliardów euro w celu wdrożenia technologii zmieniających reguły gry w przypadku nowych produktów papierowych oraz w celu utworzenia biorafinerii przetwarzających strumienie uboczne w zaawansowane produkty biochemiczne.

Komisja Europejska uznała znaczenie wprowadzenia „stabilnego otoczenia regulacyjnego” w celu wspierania inwestycji w biogospodarkę oraz potrzebę zajęcia się kwestią niespójności między planem działania a strategią. W dokumencie roboczym służb Komisji wspomniano również o potrzebie lepszego powiązania strategii dotyczącej biogospodarki z innymi politykami, w szczególności z gospodarką o obiegu zamkniętym, która jest zarówno symbiotyczna, jak i zwielokrotnia korzyści płynące z biogospodarki oraz łagodzi zmianę klimatu. Jednocześnie sam plan działania musi być bardziej szczegółowy, określony w czasie, mierzalny i powiązany ze zmienioną strategią.

 Europejski przemysł papierniczy uważa, że ​​nadszedł czas, aby przyspieszyć przejście na biogospodarkę niskoemisyjną i o obiegu zamkniętym. Najnowocześniejsze inicjatywy, takie jak okręt flagowy Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz przemysłu biopochodnego należy przedłużyć i dostosować do nowej strategii. Zachęcanie do inwestycji będzie również miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia pełnego przebiegu transformacji biogospodarki w Europie i jej wykorzystania w oparciu o „przewagę konkurencyjną biogospodarki”.

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) to paneuropejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł włókien i papieru leśnego. Od technologii włókien leśnych po zaawansowane projektowanie papieru, branża inwestuje obecnie 3.5 miliarda rocznie i jest liderem w procesie przejścia na niskoemisyjną biogospodarkę o obiegu zamkniętym. CEPI 2050 'Mapa drogowa inwestycji„nakreśla wizję branży dotyczącą przyspieszenia tej transformacji w Europie poprzez tworzenie wartości i dekarbonizację”. Pełny innowacyjny potencjał biopochodnego przemysłu zostanie w pełni zaprezentowany o godz Europejski tydzień papieru, 28-30 listopada, o godz w których dziennikarze i urzędnicy UE mogą uczestniczyć bezpłatnie.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy