Kontakt z nami

Cypr

Instrument Wsparcia Technicznego: Komisja toruje drogę do całodziennej nauki szkolnej na Cyprze

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Podczas wydarzenia na wysokim szczeblu na Cyprze z udziałem UNESCO i Ministerstwa Edukacji, Sportu i Młodzieży Cypru (MESY) Komisja uruchomiła projekt wsparcia technicznego, aby ułatwić całodzienną naukę w cypryjskich szkołach średnich I stopnia. W ramach projektu dokonana zostanie ocena stanu szkolnictwa średniego I stopnia i zestawienie dobrych praktyk. Przedstawi zalecenia dotyczące wprowadzenia kształcenia całodniowego na Cyprze i pomoże we wdrażaniu go w wybranych szkołach.

Według najnowszych raport Programu międzynarodowej oceny uczniów (PISA) opublikowanego w październiku 2020 r. stwierdza, że ​​cypryjski publiczny system edukacji charakteryzuje się niskim poziomem osiągnięć/wyników uczniów. Na Cyprze średnio jeden na 10 uczniów przedwcześnie opuszcza szkołę, natomiast odsetek wśród młodzieży urodzonej za granicą wzrasta do 3 na 10. Stopa bezrobocia wśród młodych jest wysoka i wynosi 16.6%. Aby stawić czoła tym wyzwaniom i zwiększyć zaangażowanie uczniów, Ministerstwo zwróciło się do Komisji o wsparcie we wdrażaniu reformy, która utoruje drogę do całodziennej nauki w szkołach średnich I stopnia na całej wyspie.

Korzyści z takiej reformy dla uczniów, rodziców i nauczycieli jest wiele. Całodzienna nauka zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, pozytywnie wpływa na ich dobrostan i lepiej przygotowuje je do uczenia się przez całe życie. Może również ograniczyć zjawisko wczesnego kończenia nauki i poprawić wyniki w nauce, w tym uczniów ze środowisk migracyjnych i uchodźczych. Całodniowe nauczanie sprzyja także dostępowi kobiet do rynku pracy poprzez ograniczenie odpowiedzialności rodzicielskiej za opiekę pozaszkolną.

Projekt wpisuje się w priorytet UE, jakim jest zapewnienie wszystkim wysokiej jakości i włączającej edukacji, a także w Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie ścieżek do sukcesu szkoły.

TSI to główny instrument Komisji zapewniający wsparcie techniczne na rzecz reform w UE w odpowiedzi na wnioski władz krajowych. Jest częścią Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027 i Plan naprawy dla Europy. Opiera się na sukcesie swojego poprzednika, Programu wspierania reform strukturalnych, w ramach którego od 2017 r. wraz z TSI wdrożono ponad 1,500 projektów wsparcia technicznego we wszystkich państwach członkowskich.

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć tutaj.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy