Tag: Cypr

#ECA: Audytorzy badają strategię UE w celu zwalczania # desertification

#ECA: Audytorzy badają strategię UE w celu zwalczania # desertification

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przeprowadza kontrolę strategicznych ram UE w zakresie zwalczania pustynnienia - gdzie wcześniej żyzne tereny stają się coraz bardziej suche i nieproduktywne. W ramach kontroli zostanie zbadane, czy skutecznie eliminuje się ryzyko pustynnienia w UE. Pustynnienie jest określone przez Konwencję Narodów Zjednoczonych do [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

| Grudnia 12, 2017 | Komentarze 0

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję przyjętą na 11 w grudniu przez Radę formalnie ustanawiającą Stałą Współpracę Strukturalną (PESCO) oraz plany przedstawione przez państwa członkowskie 25 UE w celu współpracy nad pierwszym zestawem wspólnych projektów obronnych 17. Prezydent Juncker powiedział: "W czerwcu powiedziałem, że nadszedł czas, aby obudzić Śpiące Piękno traktatu lizbońskiego: [...]

Kontynuuj czytanie

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

| Listopada 14, 2017 | Komentarze 0

Przewodniczący Juncker apeluje o silniejszą Europę w zakresie bezpieczeństwa i obrony od czasu swojej kampanii wyborczej, mówiąc w kwietniu 2014: "Uważam, że musimy poważniej potraktować postanowienia obowiązującego traktatu, które umożliwiają tym krajom europejskim, które chcą to zrobić, aby stopniowo budować wspólną obronę europejską. JA […]

Kontynuuj czytanie

Pięć państw członkowskich postęp w kierunku pełnej #visa wzajemności ze Stanami Zjednoczonymi

Wczoraj komisarz Dimitris Awramopulos spotkała się z przedstawicielami rządu z pięciu państw członkowskich UE, które nie są dopuszczone bezwizowym w Stanach Zjednoczonych. Kraje, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Polska i Cypr umożliwić obywatelom USA podróżować ze względu na swój udział w strefie Schengen. Oni szukają sprawiedliwego i równego traktowania obywateli odwiedzenie [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja proponuje, że pierwszym partnerem badawczego w #Mediterranean zwiększenia trwałości żywności i wody

Komisja proponuje, że pierwszym partnerem badawczego w #Mediterranean zwiększenia trwałości żywności i wody

| Październik 18, 2016 | Komentarze 0

Komisja zaproponowała, że ​​pierwszym partnerem badawczy w swoim rodzaju w regionie Morza Śródziemnego do opracowania bardzo potrzebnych nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i produkcji żywności. Dziś Komisja przedstawiła wniosek dotyczący partnerstwa na rzecz badań naukowych i innowacji w regionie Morza Śródziemnego - Prima. Pierwszy tego rodzaju partnerstwa w basenie Morza Śródziemnego [...]

Kontynuuj czytanie

Posłowie planują przedłużyć doładowanie w funduszy UE na projekty w #Greece i #Cyprus

Posłowie planują przedłużyć doładowanie w funduszy UE na projekty w #Greece i #Cyprus

| Październik 11, 2016 | Komentarze 0

Plany przedłużyć 10% wzrost wkładu UE do kosztów projektu w Grecji aż 30 czerwca roku następującego po zakończeniu programu dostosowań gospodarczych zostały zatwierdzone przez posłów Komisji Rozwoju Regionalnego we wtorek (11 października). Posłowie zatwierdziła również przepis szczególny, dzięki którym UE będzie płacić do 85% z [...]

Kontynuuj czytanie

#Cyprus: Osada na Cyprze będzie przesłanie nadziei dla całej Europy, mówi Schulz

#Cyprus: Osada na Cyprze będzie przesłanie nadziei dla całej Europy, mówi Schulz

| Marzec 31, 2016 | Komentarze 0

Parlament Europejski w pełni popiera obecne wysiłki na rzecz rozwiązania kwestii cypryjskiej, przewodniczący Martin Schulz powiedział w środę 30 marca na oficjalnej wizyty w kraju, dodając, że szansa istnieje teraz historycznym krokiem naprzód dla Cypru i całego regionu. Pod koniec swojej dwudniowej wizyty do [...]

Kontynuuj czytanie