Kontakt z nami

Chiny

Aby promować postęp ludzkości wzdłuż zrównoważonej, pozytywnej i wznoszącej się trajektorii

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Dzieci czytają książki z rodzicami w bibliotece kompleksu mieszkalnego w hrabstwie Lanshan, Yongzhou, prowincja Hunan w środkowych Chinach, 30 stycznia 2023 r. (Zdjęcie: Peng Hua/People's Daily)

Chińska modernizacja to modernizacja postępu materialnego i kulturowo-etycznego. Dobrobyt materialny i wzbogacenie kulturowo-etyczne są jego szlachetnym dążeniem. Oferuje zupełnie nowy pomysł na rozwiązanie materializmu, zubożenia kulturowego i innych głęboko zakorzenionych problemów w procesie modernizacji Zachodu, pisze He Yin,    Codziennie Ludowa.

Tradycyjna kultura chińska podtrzymuje dialektyczną jedność materialnej obfitości i kulturowo-etycznego wzbogacenia. Tylko poprzez ciągły rozwój można urzeczywistnić marzenie ludzi o lepszym życiu i stabilności społecznej.

Wzbogacenie kulturowo-etyczne i pewność kulturowa mogą odgrywać rolę przewodnika duchowego w tworzeniu bogactwa materialnego. Aby zrealizować chińską modernizację, Chiny muszą nadal konsolidować materialne podstawy modernizacji, być dobrze przygotowane do zaspokojenia stale rosnących potrzeb intelektualnych i kulturalnych ludzi oraz promować wszechstronną obfitość materialną, jak również wszechstronny rozwój ludzi.

„Będziemy nadal podnosić standard życia ludzi i wzbogacać ich życie, aby każda rodzina mogła cieszyć się przyzwoitym życiem i wszyscy byli przepojeni silnym poczuciem moralnej prawości” – powiedział prezydent Chin Xi Jinping.

Chińska modernizacja odzwierciedla zalety naukowego socjalizmu i oferuje nową wizję, która różni się od zachodniej modernizacji.

Kraje zachodnie nie mogą poskromić instynktu nabywczego kapitału w procesie modernizacji i nie znalazły rozwiązania głęboko zakorzenionych problemów, takich jak materializm i kulturowe zubożenie.

reklama

Chińska modernizacja polega na koordynacji i wzajemnym wzmocnieniu postępu materialnego i kulturowo-etycznego. Buduje ideologiczne podstawy do jednoczenia się ludzi, dodaje im odwagi, by iść naprzód i utrzymuje ich pozytywne nastawienie, dostarczając Chinom nieustannej energii do budowy nowoczesnego kraju socjalistycznego pod każdym względem.

Ambasador Pakistanu w Chinach Moin ul Haque uważa, że ​​Chiny z pewnością osiągną swoje narodowe cele rozwojowe i zbudują silne państwo o zrównoważonym rozwoju materialnym i kulturowo-etycznym.

Cywilizacja chińska czerpie inspirację ze wszystkich wybitnych osiągnięć cywilizacji ludzkiej i jest orędownikiem wymiany i wzajemnego uczenia się między różnymi cywilizacjami, co sprzyja znalezieniu największej wspólnej płaszczyzny budowania lepszego świata.

Chiny opowiadają się za ideą równości, wzajemnego uczenia się, dialogu i integracji, uważają, że kraje powinny opowiadać się za wspólnymi wartościami ludzkości, takimi jak pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność. Powinny również umożliwiać wymianom kulturowym przezwyciężenie wyobcowania, wzajemnemu uczeniu się przezwyciężyć konflikty, a współistnieniu przezwyciężyć poczucie wyższości, tak aby promować rozwój ludzkości wzdłuż zrównoważonej, pozytywnej i wznoszącej się trajektorii.

Od zorganizowania Konferencji Dialogu Cywilizacji Azjatyckich, która stworzyła ważną platformę wymiany międzycywilizacyjnej i wzajemnego uczenia się dla Azji, a nawet całego świata, poprzez budowanie Inicjatywy Pasa i Szlaku w sposób łączący różne cywilizacje w duchu Jedwabnego Szlaku charakteryzujących się pokojem i współpracą, otwartością i włączeniem, wzajemnym uczeniem się i wzajemnymi korzyściami, do zapisania w historii igrzysk olimpijskich serii historii wymiany kulturowej i wzajemnego uczenia się między cywilizacjami poprzez organizację pomyślnych igrzysk olimpijskich w Winther, Chiny zawsze były orędownikiem i praktyką między -wymiany cywilizacyjne i wzajemne uczenie się.

Uczony Ulugbek Hasanov z Uzbekistanu powiedział, że chińska modernizacja stworzy więcej możliwości i lepszych warunków do promowania wymiany i wzajemnego uczenia się między Chinami a resztą świata oraz sprawi, że świat stanie się bardziej stabilnym i pewnym miejscem.

Chińska modernizacja, koordynująca postęp materialny i kulturowo-etyczny, wyznacza kierunek postępu cywilizacji ludzkiej. Rozwija się poprzez interakcję z innymi cywilizacjami na świecie i wzbogaca ludzką cywilizację poprzez równą wymianę i wzajemne uczenie się. Cywilizacja chińska będzie promować postęp całej cywilizacji ludzkiej.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy