Tag: Szwecja

#EAPM - Debata #HTA przenosi się do Sofii na kluczową konferencję

#EAPM - Debata #HTA przenosi się do Sofii na kluczową konferencję

| Październik 8, 2018

Ponieważ debata na temat oceny technologii medycznych w UE (HTA) osiągnie poziom Rady po pozytywnym głosowaniu nad propozycjami Komisji na ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu, bułgarska stolica Sofia zorganizuje konferencję na temat wpływu HTA na spersonalizowaną medycynę, pisze Europejski Sojusz na rzecz Personalizacji Dyrektor zarządzający medycyny (EAPM) Denis Horgan. EAPM z siedzibą w Brukseli i jego [...]

Kontynuuj czytanie

#Helsinki i #Lyon o nazwie #EuropeanCapitalsOfSmartTourism in 2019

#Helsinki i #Lyon o nazwie #EuropeanCapitalsOfSmartTourism in 2019

| Września 27, 2018

Helsinki i Lyon zostały ogłoszone zwycięzcami pierwszej edycji konkursu Europejskiej Stolicy Inteligentnej Turystyki. Oba miasta pokazały, w jaki sposób mogą rozwijać turystykę w sposób zrównoważony, zapewniać dostęp do miejsc docelowych, korzystać z cyfrowej transformacji i łączyć turystykę z dziedzictwem kulturowym. Przez cały 2019 Lyon i Helsinki otrzymają unijne [...]

Kontynuuj czytanie

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

Koalicja łańcucha wartości opakowań stowarzyszeń branżowych 68 przedstawia wspólne rekomendacje przed negocjacjami na temat propozycji #SingleUsePlastics

Koalicja łańcucha wartości opakowań stowarzyszeń branżowych 68 przedstawia wspólne rekomendacje przed negocjacjami na temat propozycji #SingleUsePlastics

| Sierpnia 23, 2018

EUROPEN i 67 inne europejskie i krajowe stowarzyszenia 1 reprezentujące szeroką gamę materiałów opakowaniowych i sektorów w całym łańcuchu wartości opakowań, ogłosiły wspólne zalecenia 2 dotyczące wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tj. Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP). Organizacje 68 [...]

Kontynuuj czytanie

Rekordowa operacja ochrony ludności UE pomaga #Szwecja walczyć z #ForestFires

Rekordowa operacja ochrony ludności UE pomaga #Szwecja walczyć z #ForestFires

| Sierpnia 8, 2018

Więcej niż personel straży pożarnej 360, siedem samolotów, sześć śmigłowców i pojazdów 67 zostało zmobilizowanych w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności w ciągu ostatnich trzech tygodni, aby pomóc Szwecji w zwalczaniu bezprecedensowych pożarów lasów. Jest to największa europejska operacja ochrony ludności w związku z pożarami lasów w ostatnim dziesięcioleciu i jedna największa operacja na [...]

Kontynuuj czytanie

#ForestFires - UE koordynuje największą w historii reakcję w Szwecji

#ForestFires - UE koordynuje największą w historii reakcję w Szwecji

| Lipiec 24, 2018

Komisja pomogła już w uzyskaniu rekordowego poziomu wsparcia, aby pomóc Szwecji w bezprecedensowym pożarach lasów. Jak dotąd siedem samolotów przeciwpożarowych, siedem śmigłowców, pojazdów 60 i więcej niż personel 340 zostało zaoferowanych dzięki unijnemu mechanizmowi ochrony ludności dzięki Włochom, Francji, Niemcom, Litwie, Danii, Portugalii, Polsce i Austrii. Komisarz ds. Pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego [...]

Kontynuuj czytanie

UE pomaga #Szwecja w walce z #ForestFires

UE pomaga #Szwecja w walce z #ForestFires

| Lipiec 19, 2018

Komisja Europejska pomogła w zmobilizowaniu dwóch samolotów przeciwpożarowych z Włoch za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności, w związku z prośbą o pomoc ze strony Szwecji ze względu na bardzo wysokie ryzyko pożarów lasów, z jakimi kraj ten boryka się. To już drugi raz tego lata Szwecja poprosiła o wsparcie, z powodu ciężkich pożarów w tym roku. Dodatkowo, […]

Kontynuuj czytanie