Kontakt z nami

Komisja Europejska

Strategia od pola do stołu: 65 firm i stowarzyszeń podpisuje Kodeks postępowania UE w zakresie odpowiedzialnego biznesu spożywczego i praktyk marketingowych

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja, wraz z zainteresowanymi stronami z branży, oficjalnie uruchomiła Kodeks postępowania UE w sprawie odpowiedzialnego biznesu w branży spożywczej i praktyk marketingowych, kolejny dokument w ramach projektu Komisji Strategia od farmy do widelca. Niniejszy Kodeks jest zasadniczą częścią wysiłków UE zmierzających do zwiększenia dostępności i przystępności cenowej zdrowej i zrównoważonej żywności, która pomaga zmniejszyć nasz ogólny wpływ na środowisko. Wiceprezes wykonawczy Timmermans powiedział: „Musimy sprawić, by nasz system żywnościowy był zrównoważony i musimy to zrobić wkrótce. Musimy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i powstrzymać utratę bioróżnorodności związaną z produkcją żywności oraz ukształtować system żywnościowy, który ułatwi wybór zdrowej i zrównoważonej diety. Sprostanie tym wyzwaniom środowiskowym, zdrowotnym i społecznym w naszym systemie żywnościowym wymaga współpracy w całym łańcuchu żywnościowym i zachęcają mnie ambicje zainteresowanych stron, które już podpisały Kodeks Postępowania UE”.  

Kodeks został opracowany we współpracy ze stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami UE, przy aktywnym zaangażowaniu i wkładzie innych zainteresowanych stron, w tym organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i stowarzyszeń branżowych, a także we współpracy ze służbami Komisji Europejskiej. Stowarzyszenia i firmy z sektora spożywczego, które podpisują kodeks, zobowiązują się do przyspieszenia swojego wkładu w zrównoważoną transformację. Swoimi deklaracjami popierają cele określone w Kodeksie i zachęcają podobne firmy do uczestnictwa.

Więcej informacji jest dostępnych na komunikat prasowy oraz pytania i odpowiedzi.

reklama

Komisja Europejska

UE na UNGA76: Podsumowanie

Opublikowany

on

UE zakończyła tydzień intensywnych dyskusji z przywódcami z całego świata na temat tego, jak wspólnie stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom naszych czasów: zwalczać pandemię koronawirusa i wychodzić z niej, zwalczać zmiany klimatu i utratę bioróżnorodności, zrównoważony rozwój i erozję praw człowieka. 23 września Wysoki Przedstawiciel/Wiceprzewodniczący Josep Borrell (na zdjęciu) wygłosił oświadczenie w imieniu UE podczas konferencji ministerialnej na temat artykułu XIV Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT). Obejrzyj oświadczenie tutaj.

Przekazał także przekaz wideo podczas spotkania Sojuszu na rzecz Multilateralizmu. Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič wygłosił uwagi otwierające wydarzenie na wysokim szczeblu zatytułowane „Ochrona dzieci, niewidzialnych ofiar konfliktów zbrojnych i COVID-19”, zorganizowane przez UE i Belgię. Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla dotyczącym regionalnych perspektyw gospodarki o obiegu zamkniętym. Również 23 września wiceprzewodniczący wykonawczy Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans i komisarz ds. energii Kadri Simson przedstawili trzy pakty energetyczne podczas dialogu wysokiego szczebla ONZ w sprawie energii w Nowym Jorku, we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii i Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej. Możesz o tym przeczytać więcej tutaj. Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans będzie reprezentował UE na wirtualnym Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ. Jego przemówienie będzie dostępne tutaj.

Uczestniczył również w dialogu przywódców „Przyspieszenie działań w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do energii i zerowej emisji netto” w ramach dialogu wysokiego szczebla ONZ w sprawie energii. Wreszcie, we wtorek, 28 września, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych, Jutta Urpilainen, weźmie udział w spotkaniu szefów państw i rządów w sprawie miejsc pracy i ochrony socjalnej w celu zwalczania ubóstwa, zorganizowanym przez Sekretarza Generalnego ONZ i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Wszystkie relacje prasowe i audiowizualne z ostatniego tygodnia będą dostępne na ESDZEuropa i Consilium.

reklama

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Komisja i Europa Nostra ogłaszają zwycięzców najważniejszych nagród dziedzictwa Europy 2021

Opublikowany

on

Zwycięzcy Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Nagrody Europa Nostra, najwyższe europejskie wyróżnienie w tej dziedzinie, zostały uhonorowane w siedzibie Fundacji Giorgio Cini w Wenecji. Ceremonia jest jednym z najważniejszych wydarzeń Europejski Szczyt Dziedzictwa Kulturowego 2021 która odbędzie się w dniach 21-24 września w Wenecji Światowego Dziedzictwa. Niezwykła rehabilitacja Drewniany kościół w wiosce Urși (Rumunia) jest wielkim zwycięzcą roku 2021: jury przyznało mu Grand Prix, podczas gdy opinia publiczna wybrała go jako swój ulubiony projekt dziedzictwa w Europie i dumnego zwycięzcę tegorocznej nagrody Public Choice Award. Około 7,000 obywateli z całej Europy głosowało online za pośrednictwem portalu Europa Nostra. Laureaci Grand Prix wybrani przez Zarząd Europy Nostra na polecenie niezależnego jury ekspertów, otrzymają po 10,000 XNUMX euro.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Serdecznie gratuluję imponującym zwycięzcom European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021 za ich sukces i niezwykły wkład w naszą Europę Kultury. Dalekosiężny wpływ zwycięzców ilustruje nieoceniony wkład dziedzictwa kulturowego Europy w nasze społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. W chwili, gdy Europa jest zdeterminowana, by lepiej odbudować, te historie sukcesu są prawdziwą inspiracją i mocnym przykładem tego, co my, Europejczycy, możemy wspólnie osiągnąć pomimo wyzwań, przed którymi stoimy. Mam nadzieję, że te nagrody pomogą rozkwitnąć waszym znakomitym projektom i odegrają jeszcze ważniejszą rolę w odbudowie naszej Europy”. 

Pandemia Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Nagrody Europa Nostra zostały uruchomione przez Komisję w 2002 r. i od tego czasu są prowadzone przez Europa Nostra. Nagrody mają poparcie Kreatywna Europa program Unii Europejskiej. Szczyt stanowi wkład w dwie kluczowe inicjatywy obywatelskie zainicjowane przez instytucje UE, a mianowicie: Nowy europejski Bauhaus oraz Konferencja na temat przyszłości Europy. Więcej informacji o zwycięzcach i inicjatywie tutaj.

reklama

Kontynuuj czytanie

Horizon Europe

Islandia i Norwegia to pierwsze kraje stowarzyszone z Horyzontem Europa

Opublikowany

on

Islandia i Norwegia formalnie przystąpiły do ​​programu Horyzont Europa, umożliwiając podmiotom z tych dwóch krajów udział w europejskim programie badawczo-innowacyjnym o wartości 95.5 mld EUR na takich samych warunkach, jak podmioty z państw członkowskich UE. Wspólny Komitet Europejskiego Obszaru Gospodarczego, złożony z przedstawicieli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i UE, przyjął dziś odpowiednią decyzję dotyczącą Islandii i Norwegii, co oznacza, że ​​są one pierwszymi stowarzyszeniami z programem Horyzont Europa. Jest to okazja do kontynuacji i pogłębienia współpracy w dziedzinie nauki, badań i innowacji, koncentrującej się na wspólnych priorytetach: bliźniaczej transformacji ekologicznej i cyfrowej, zdrowiu publicznym i konkurencyjności Europy w globalnym krajobrazie. Wspólne wysiłki będą miały na celu rozwiązanie problemów środowiskowych w Arktyce, opracowanie technologii wychwytywania wodoru i dwutlenku węgla, zwiększenie innowacyjności opartej na danych i nie tylko.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Europa na miarę ery cyfrowej, powiedziała: „Otwartość i współpraca z resztą świata mają kluczowe znaczenie w naszej strategii tworzenia masy krytycznej dla badań i innowacji oraz przyspieszenia i znalezienia rozwiązań dla palących wyzwań globalnych. Łącząc siły z Islandią i Norwegią, będziemy realizować szereg działań wspierających programy ekologiczne, cyfrowe i zdrowia publicznego”. Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: „Serdecznie witam Islandię i Norwegię na pokładzie programu Horyzont Europa. Byli jednymi z najlepszych wykonawców w ramach programu „Horyzont 2020”, wykazując przywództwo w zakresie innowacji i doskonałość w dziedzinach takich jak energia, środowisko, bezpieczeństwo żywności, zdrowie i technologie cyfrowe. Nie mogę się doczekać nowych przełomów i historii sukcesu w nadchodzących latach!”

Współpraca ta podkreśla znaczenie Porozumienia EOG, które umożliwia pełne uczestnictwo państw EOG w rynku wewnętrznym UE i stanowi podstawę współpracy w innych dziedzinach, w tym w badaniach, rozwoju technologicznym, środowisku i kulturze. Horizon Europe, unijny program badań i innowacji na lata 2021-2027, jest jednym z głównych narzędzi realizacji europejskiej strategii współpracy międzynarodowej: Globalne podejście Europy do współpracy w dziedzinie badań i innowacji. Program jest otwarty dla naukowców i innowatorów z całego świata, którzy są zachęcani do współpracy z partnerami z UE przy przygotowywaniu wniosków. Negocjacje trwają z wieloma innymi krajami spoza UE, które wyraziły zainteresowanie przyłączeniem się do programu „Horyzont Europa”, aw nadchodzących tygodniach zostaną ogłoszone kolejne komunikaty. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

reklama

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy