Kontakt z nami

EU

#UfM wzmaga działania regionalne w celu rozwiązania problemu niedoboru wody

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

  • Dostępność słodkiej wody prawdopodobnie zmniejszy się o 15% w nadchodzących dziesięcioleciach, powodując poważne ograniczenia dla rolnictwa i użytkowania przez ludzi na obszarze już cierpiącym na niedobór wody.
  • Oczekuje się, że populacja śródziemnomorska sklasyfikowana jako „uboga w wodę” wzrośnie do ponad 250 milionów w ciągu 20 lat.
  • Agenda wodna Unii dla Śródziemnomorza ma na celu zapewnienie, że każdy kraj eurośródziemnomorski otrzyma niezbędne zalecenia techniczne, administracyjne i finansowe, aby pomóc w osiągnięciu bezpieczeństwa wodnego ludności i jej działalności gospodarczej.

ZDJĘCIA dwie infografiki A oraz b

Barcelona, ​​17 marca 2020 rW Światowym Dniu Wody, obchodzonym pod hasłem „Woda i zmiany klimatyczne”, Unia dla Śródziemnomorza (UfM) podkreśla potrzebę dialogu regionalnego w celu sprostania wspólnym wyzwaniom związanym z niedoborem wody. 

Oczekuje się, że populacja regionu sklasyfikowana jako „uboga w wodę” wzrośnie do ponad 250 milionów w ciągu 20 lat, zgodnie z  pierwszy w historii raport naukowy na temat wpływu zmian klimatu i środowiska w basenie Morza Śródziemnego. Nawadnianie stanowi od 50% do 90% całkowitego zapotrzebowania na wodę w Morzu Śródziemnym, a przewiduje się, że do końca stulecia zapotrzebowanie to wzrośnie do 18% z powodu samej zmiany klimatu. Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na dobrej jakości wodę pitną i wodę do nawadniania jest złożonym wyzwaniem, często związanym z nieporozumieniami między użytkownikami wód podziemnych a właścicielami gruntów lub między krajami.

Dwadzieścia pięć lat po rozpoczęciu procesu barcelońskiego, eurośródziemnomorskie podejście regionalne jest bardziej niż kiedykolwiek istotne w walce ze zmianami klimatycznymi i problemami niedoboru wody. U podstaw swojej misji oraz w ramach tzw powierzonego mu mandatu ministerialnegoUnia dla Śródziemnomorza podkreśla potrzebę dialogu regionalnego poprzez swoją agendę wodną, ​​aby zapewnić, że każdy kraj eurośródziemnomorski otrzyma niezbędne zalecenia techniczne, administracyjne i finansowe, aby pomóc w osiągnięciu bezpieczeństwa wodnego ludności i jej działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę jej wpływ na rolnictwo, zatrudnienie, higienę i zmianę klimatu.

UdŚ sporządziła mapę potrzeb finansowych regionu w zakresie wody i opracowała regionalną agendę wodną zawierającą szereg zaleceń technicznych i finansowych w celu pozyskania inwestycji i zaproponowania nowych partnerstw operacyjnych i innowacyjnych, zwłaszcza poprzez zrównoważone finansowanie. Warsztaty techniczne odbyły się w Libanie, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Jordanii, Egipcie, Grecji, Francji, Belgii, Luksemburgu, aw tym roku odbędą się jeszcze inne, czyli Tunezja i Jordania.

Zastępca sekretarza generalnego Unii dla Śródziemnomorza ds. wody, środowiska i niebieskiej gospodarki, Isidro González, powiedział: „Podjęcie pilnego wyzwania, jakim jest niedobór wody, który jest obecnie pogłębiany przez skutki zmiany klimatu, ma zasadnicze znaczenie dla przyczynienia się do stabilności w naszym regionie. Wszystkie działania realizowane w ramach programu działań na rzecz wody dla Śródziemnomorza mają na celu zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody pitnej jako podstawowego prawa człowieka, ze szczególnym naciskiem na to, aby nikogo nie pozostawiać w tyle”.

reklama

Ta regionalna inicjatywa jest wdrażana, aby pomóc w osiągnięciu Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030 „Zapewnić wszystkim dostęp do wody i urządzeń sanitarnych”, w obszarze eurośródziemnomorskim. Agenda wodna UdŚ ma na celu ułatwienie ogólnego dostępu do usług sanitarnych, w tym na obszarach wiejskich, poprzez dzielenie się najlepszymi i dostosowanymi praktykami z wcześniejszych doświadczeń w krajach UfM. Obejmuje to poprawę ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków jako niekonwencjonalnego zasobu, który może przyczynić się do złagodzenia lokalnych niedoborów wody.

Najważniejsze informacje o wsparciu UdŚ dla regionalnych projektów i inicjatyw dotyczących wody

  • Połączenia Wsparcie wody i środowiska (WES), finansowany przez UE projekt będący częścią agendy wodnej UdŚ, skupi się na poprawie efektywnego wykorzystania wody na obszarach miejskich i wiejskich, odpowiednim oczyszczaniu ścieków w celu umożliwienia ich wykorzystania/ponownego wykorzystania, a także na obniżeniu kosztów odbudowa i przystępność cenowa usług wodnych. WES będzie realizować swoje działania od czerwca w Algierii, Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Maroku, Libii, Palestynie i Tunezji.
  • Zintegrowany Program Ochrony Jeziora Bizerta przed zanieczyszczeniami, zatwierdzona przez państwa członkowskie Unii dla Śródziemnomorza, ma na celu przyczynienie się w znacznym stopniu do oczyszczenia jeziora Bizerta w północnej Tunezji i zmniejszenia pośredniego zanieczyszczenia wpływającego na Morze Śródziemne, poprawiając w ten sposób warunki środowiskowe i społeczno-ekonomiczne dla ponad 400,000 XNUMX mieszkańców.
  • Połączenia Zakład odsalania dla projektu w Strefie Gazy dostarczy wodę pitną 2 milionom Palestyńczyków, zapewniając trwałe rozwiązanie problemu chronicznego i długotrwałego niedoboru wody oraz kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, gdzie ponad 95% wody nie nadaje się do picia z powodu przepompowywania zanieczyszczającej przybrzeżnej warstwy wodonośnej .

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy