Kontakt z nami

Moc wiatru

Wzmacnianie wiatru zmian: rola Turcji w transformacji energetycznej UE

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Unia Europejska stoi przed wyjątkową szansą w świecie coraz bardziej definiowanym przez napięcia geopolityczne, zawirowania gospodarcze i pilną potrzebę zajęcia się zmianami klimatycznymi. Zapotrzebowanie na energię odnawialną, w szczególności energię wiatrową, wzrosło z powodu różnych czynników, w tym zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw i dążenia UE do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Ponieważ jesteśmy świadkami tych niepewnych czasów, ważne jest, aby uznać znaczący wpływ, jaki przemysł wiatrowy w Turcji może mieć na promowanie regionalnej stabilności energetycznej i zrównoważonego rozwoju – pisze İbrahim Erden, Przewodniczący Tureckiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (TWEA).

Kontynent europejski, podobnie jak reszta świata, stanął przed wyzwaniami związanymi z zakłóceniami w łańcuchach dostaw pochodzących z Dalekiego Wschodu w czasie pandemii koronaawirusa. Takie zakłócenia na światowych szlakach handlowych uwydatniły słabość łańcuchów dostaw we współczesnych gospodarkach. Gwałtowny wzrost cen energii po pandemii zachęcił UE do obiektywnego poszukiwania alternatywnych i zrównoważonych źródeł energii.

W tym kontekście energetyka wiatrowa stała się symbolem nadziei. Szybki rozwój energetyki wiatrowej to nie tylko decyzja ekologiczna, ale wymóg ekonomiczny. W rzeczywistości przejście na odnawialne źródła energii ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE i jej zaangażowania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przejście to zależy od przezwyciężenia palących wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, którym można zaradzić poprzez zmniejszenie ryzyka w łańcuchu dostaw i niemal wsparcie odpowiednich źródeł łańcucha dostaw energii wiatrowej.

Potencjalne rozwiązanie

Türkiye ma czwarty co do wielkości przemysł wiatrowy w regionie, co czyni go wyjątkową pozycją, aby zapewnić rozwiązanie tego wyzwania w zakresie dostaw. Turecki sektor energii wiatrowej odnotował w ostatnich latach niezwykły wzrost i osiągnął 12 GW, a wzrost ten szczycił się infrastrukturą przemysłową, która może konkurować z najlepszą na świecie. Wykorzystanie tego niewykorzystanego potencjału mogłoby stanowić rozwiązanie problemu energetycznego.

W miarę jak wiatr zmian przybiera na sile, dla państw członkowskich UE niezwykle ważne jest uznanie potencjału przemysłowego Turcji. Promując głębsze zrozumienie obecnej infrastruktury energii wiatrowej w Turcji, UE może zwiększyć zarówno własne bezpieczeństwo dostaw energii, jak i dwustronne stosunki handlowe. Możliwości korzystnej współpracy są ogromne, a dzięki inwestycjom w Türkiye i współpracy z jej ugruntowanym lokalnym łańcuchem dostaw UE może stworzyć podstawy dla zrównoważonej i harmonijnej przyszłości energetycznej.

W czasach, gdy globalne łańcuchy dostaw okazały się podatne na zagrożenia, dywersyfikacja jest niezbędna. Türkiye jest strategicznie położone na skrzyżowaniu Europy i Azji, co czyni je znaczącym węzłem komunikacyjnym dla unijnych sieci dostaw energii odnawialnej. To partnerstwo ma potencjał, aby przekształcić sektor energetyczny i utorować drogę do czystszej i bezpieczniejszej przyszłości.

reklama

Aby w pełni zrozumieć skalę tej perspektywy, konieczne jest zapoznanie się ze statystyką. Z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej WindEurope „2022 European Wind Statistics and 2023-2027 Outlook” wynika, że ​​w 2022 r. Europa dodała 19 gigawatów nowych mocy wytwórczych energii wiatrowej, z czego 16 gigawatów zainstalowano w UE-27. Kwota ta jest jednak znacznie niższa od kwoty niezbędnej, aby UE osiągnęła cele w zakresie klimatu i energii na rok 2030. Lądowe instalacje wiatrowe stanowiły znaczną część i odpowiadały za 87% niedawno dodanej mocy wiatrowej w Europie. Ogółem całkowita moc energii wiatrowej w Europie wynosi obecnie 255 gigawatów.

Jak wynika z raportu, Turcja znalazła się w czołówce krajów, które znacząco przyczyniły się do rozwoju infrastruktury energetyki wiatrowej w Europie. Kraj wyrósł na głównego gracza w energetyce wiatrowej i zajmuje szóste miejsce pod względem zainstalowanej mocy. W raporcie wskazano ponadto, że moc elektrowni wiatrowych w Turcji wzrosła o 867 megawatów w 2022 r., co oznacza, że ​​łączna moc zainstalowana wyniesie 11,969 XNUMX megawatów, w porównaniu z rankingiem z poprzedniego roku.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) twierdzi, że UE wzmaga wysiłki w zakresie wykorzystania energii wiatrowej w odpowiedzi na kryzys energetyczny, a oczekuje się, że wprowadzenie nowych polityk i celów określonych w planie REPowerEU i planie przemysłowym Zielonego Ładu odegra kluczową rolę w stymulowaniu inwestycji w energetykę wiatrową. W tym kontekście i biorąc pod uwagę posiadane dane Türkiye może wnieść dalszy wkład w realizację programu UE mającego na celu osiągnięcie celów przewidzianych w jej przyszłych planach.

Zagrożenia bezpieczeństwa wywołane wojną

Trwająca wojna między Rosją a Ukrainą znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo energetyczne świata, szczególnie w Europie. Działania wojenne Rosji, będącej znaczącym eksporterem ropy i gazu, zakłóciły dostawy i spowodowały gwałtowny wzrost cen tych surowców, co doprowadziło do wzrostu cen i obaw związanych z niedoborami energii i przerwami w dostawie prądu w niektórych krajach europejskich.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym prawdopodobnie będą miały długoterminowy wpływ na Europę. Wojna ujawniła podatność Europy na zakłócenia w dostawach energii i utrudniła postęp w realizacji jej celów klimatycznych. Oprócz palących kwestii zapewnienia niezawodnych i opłacalnych dostaw energii konflikt ma również długoterminowe konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycje w nowe inicjatywy energetyczne zostały przełożone, a współpraca z Rosją w kwestiach energetycznych stała się trudniejsza ze względu na wojnę.

Podkreśla to potrzebę wykorzystania potencjału Turcji jako regionalnego centrum energetycznego i uznania jej za jednego z wiodących partnerów UE w zakresie energii odnawialnej i łańcuchów dostaw, w celu ograniczenia ryzyka związanego z zakłóceniami energii i dostaw.

Ponieważ UE dąży do osiągnięcia swoich ambitnych celów w zakresie energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r., decydenci muszą wykorzystać wszystkie dostępne zasoby. Przemysł wiatrowy w Turcji stwarza fascynującą okazję do wypełnienia luki między aspiracjami a działaniami.

UE znajduje się w krytycznym momencie i stoi przed wyzwaniem, jakim jest zabezpieczenie dostaw energii przy jednoczesnym postępie w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Solidny przemysł wiatrowy w Turcji stanowi praktyczne, wydajne i wzajemnie korzystne rozwiązanie. Podnosząc świadomość możliwości Turcji i inwestując w tę współpracę, UE może odkryć przyszłość charakteryzującą się bezpieczeństwem energetycznym, zrównoważonym rozwojem i wspólnym dobrobytem. Unia Europejska powinna wykorzystać trwałe źródło energii, jakie oferuje energia wiatrowa, gdy wieje wiatr zmian.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy