Kontakt z nami

Słowenia

Pozytywna wstępna ocena wniosku Słowenii o wypłatę 541 mln euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja zatwierdziła pozytywną wstępną ocenę wniosku Słowenii o płatność w wysokości 231 mln euro w postaci dotacji i 310 mln euro w postaci pożyczek w ramach programu Instrument odbudowy i odporności (RRF). Jest to drugi wniosek Słowenii o płatność w ramach RRF. W swoim wniosku władze Słowenii przedstawiły szczegółowe i kompleksowe dowody wykazujące zadowalającą realizację 41 celów pośrednich i trzech celów.

W dniu 15 września 2023 r. Słowenia przedłożyła Komisji wniosek o płatność w związku z osiągnięciem ww 41 kamieni milowych i trzy cele określone w Decyzja wykonawcza Rady. Obejmują one zestaw reformy transformacyjne związane z zarządzaniem powodziowym, efektywnością energetyczną, transformacją ekologiczną i cyfrową oraz edukacją.

Połączenia Słoweński krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szeroki zakres inwestycji i reform w 17 komponentach tematycznych. Plan będzie wspierany przez 1.61 mld € in Dotacje, 1.07 mld EUR in pożyczki. Do chwili obecnej Słowenia otrzymała 231 mln euro w formie zaliczek (dotacji) w dniu 17 września 2021 r. i 50 mln euro w formie dotacji w dniu 20 kwietnia 2023 r. w związku z pozytywną oceną pierwszego wniosku Słowenii o płatność. 

Komisja przesłała obecnie swoją pozytywną wstępną ocenę osiągnięcia przez Słowenię celów pośrednich i końcowych wymaganych w przypadku tej płatności do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC), prosząc o jego opinię. Po wydaniu opinii EFC Komisja przyjmie ostateczną decyzję w sprawie wypłaty wkładu finansowego, po czym nastąpi wypłata Słowenii.

Więcej informacji znajduje się w a komunikat prasowy i Q & A online.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy