Tag: Słowenia

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

| Grudnia 12, 2017 | Komentarze 0

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję przyjętą na 11 w grudniu przez Radę formalnie ustanawiającą Stałą Współpracę Strukturalną (PESCO) oraz plany przedstawione przez państwa członkowskie 25 UE w celu współpracy nad pierwszym zestawem wspólnych projektów obronnych 17. Prezydent Juncker powiedział: "W czerwcu powiedziałem, że nadszedł czas, aby obudzić Śpiące Piękno traktatu lizbońskiego: [...]

Kontynuuj czytanie

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

| Listopada 14, 2017 | Komentarze 0

Przewodniczący Juncker apeluje o silniejszą Europę w zakresie bezpieczeństwa i obrony od czasu swojej kampanii wyborczej, mówiąc w kwietniu 2014: "Uważam, że musimy poważniej potraktować postanowienia obowiązującego traktatu, które umożliwiają tym krajom europejskim, które chcą to zrobić, aby stopniowo budować wspólną obronę europejską. JA […]

Kontynuuj czytanie

Posłowie z całej Europy zobowiązali się do ponownego poparcia dla osób, które przeżyły niszczyciela nad restytucją

Posłowie z całej Europy zobowiązali się do ponownego poparcia dla osób, które przeżyły niszczyciela nad restytucją

| Czerwiec 26, 2017 | Komentarze 0

Na 26 w czerwcu posłom do Parlamentu Europejskiego z ponad 20 państw członkowskich UE i pięciu europejskich grup politycznych poparły zobowiązanie do zwiększenia wsparcia dla ocalałych z Holokaustu i ich rodzin szukających zwrotu kradzieży i kradzieży WW2. Siedemdziesiąt jeden eurodeputowanych reprezentujących szeroki wachlarz grup z całego spektrum politycznego wydało wspólną deklarację obiecującą [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia przeciwko #Slovenia

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia przeciwko #Slovenia

Komisja Europejska podjęła pierwszy krok w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Słowenii w odniesieniu do przejęcia Europejskiego Banku Centralnego (EBC) informacji, które miały miejsce w Banku Centralnego Słowenii w 2016. Ten krok ma formę wezwania do usunięcia uchybienia. Na 6 lipca 2016, w ramach [...]

Kontynuuj czytanie

#FYROM: Posłowie oceniają wysiłki reformatorskie Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2015

#FYROM: Posłowie oceniają wysiłki reformatorskie Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2015

Jeżeli Była Jugosłowiańska Republika Macedonii może złamać jej obecnego impasu politycznego, przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów szybko i umieścić swoje reformy wrócić na tor, to nie powinno być żadnych dalszych przeszkód do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z nim, mówią posłowie w uchwale głosowanie czwartek (10 marca). W odrębnej uchwale, że [...]

Kontynuuj czytanie

#InternationalWomensDay: Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu kobiet w UE wzrasta drastycznie z liczbą dzieci

#InternationalWomensDay: Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu kobiet w UE wzrasta drastycznie z liczbą dzieci

W 2014, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosił 16.1% w Unii Europejskiej. Innymi słowy, kobiety zarabiały średnio 84 centów za każde euro człowiek czyni za godzinę. We wszystkich państwach członkowskich, różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w 2014 wahała się od mniej niż 5% w Słowenii i na Malcie do ponad 20% w Estonii, [...]

Kontynuuj czytanie

#EAPM: Wysoki poziom spotkanie w Warszawie obejmuje medycyny spersonalizowanej

#EAPM: Wysoki poziom spotkanie w Warszawie obejmuje medycyny spersonalizowanej

Warszawa, Polska: Europejski Sojusz na Spersonalizowany Leczniczych (EAPM) Ostatnie spotkanie SMART Zasięg w Warszawie, Polska (1-2 marca) stwierdzono konsensusu z polskiego sojuszu na rzecz Spersonalizowany Medycyny na kilku istotnych kwestiach, dostęp nie tylko pacjenta i potrzebę bardziej i lepsze badania, pisze europejskiego sojuszu na rzecz Spersonalizowany Medicine (EAPM) Dyrektor wykonawczy Denis Horgan. W [...]

Kontynuuj czytanie