Kontakt z nami

Chorwacja

Komisja wypłaca Chorwacji trzecią płatność w wysokości 700 mln euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dniu 30 listopada Komisja wypłaciła Chorwacji trzecią płatność w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 700 mln euro (z wyłączeniem płatności zaliczkowych) w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Płatności dokonywane przez Chorwację w ramach RRF opierają się na wynikach i zależą od wdrożenia przez Chorwację inwestycji i reform opisanych w jej planie odbudowy i zwiększania odporności.

W dniu 24 lipca 2023 r. Chorwacja przedłożyła Komisji trzeci wniosek o płatność w wysokości 700 mln euro w ramach RRF obejmujący 32 cele pośrednie i 13 celów. Obejmują one kilka Reformy w obszarach ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, badań i innowacji, rynku pracy, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii, a także inwestycje w renowację energetyczną budynków, ekologiczną i cyfrową transformację turystyki oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw. 

W dniu 25 października Komisja przyjęła pozytywną wstępną ocenę wniosku Chorwacji o płatność. Pozytywna opinia Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Rady w sprawie wniosku o płatność umożliwiła Komisji przyjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wypłaty środków.  

Ogólny plan odbudowy i zwiększania odporności Chorwacji zostanie sfinansowany z kwoty 5.5 mld euro w formie dotacji. Kwoty płatności dokonanych na rzecz państw członkowskich publikowane są na stronie internetowej Tablica wyników regeneracji i odporności, które pokazuje postęp we wdrażaniu całego instrumentu wsparcia finansowego oraz poszczególnych planów odbudowy i zwiększania odporności. Więcej informacji na temat procesu składania wniosku o płatność RRF można znaleźć w tym miejscu Dokument pytań i odpowiedzi. Więcej informacji na temat chorwackiego planu odbudowy i zwiększania odporności można znaleźć tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy