Kontakt z nami

Austria

Komisja zatwierdza austriacki program pomocy państwa o wartości 3 miliardów euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw borykających się z rosnącymi kosztami energii w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła austriacki program o wartości około 3 miliardów euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw borykających się z rosnącymi kosztami energii w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe

Program składa się z dwóch środków: (i) ograniczonych kwot pomocy mającej na celu zrekompensowanie przedsiębiorstwom wzrostu kosztów różnych źródeł energii; oraz (ii) pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z wyjątkowych podwyżek cen gazu ziemnego i energii elektrycznej. W ramach obu środków pomoc będzie miała formę: dotacje bezpośrednie. Środek będzie otwarty dla przedsiębiorstw dowolnej wielkości i każdej branży, z wyjątkiem instytucji kredytowych i finansowych oraz innych sektorów.   

Komisja stwierdziła, że ​​austriacki program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych . Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. 

Komisarz Didier Reynders, odpowiedzialny za politykę konkurencji, powiedział: „Reperkusje wojny Rosji z Ukrainą w dalszym ciągu wpływają na gospodarkę państw członkowskich i powodują niepewność. Ten program o wartości 3 miliardów euro umożliwi Austrii złagodzenie wpływu obecnego kryzysu na przedsiębiorstwa borykające się z rosnącymi kosztami energii, a zwłaszcza na przedsiębiorstwa energochłonne, poprzez zapewnienie im wsparcia płynnościowego, ograniczając jednocześnie możliwe zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku. 

Komunikat prasowy jest dostępny Online.  

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy