Kontakt z nami

Przestępstwo

Ochrona funduszy UE: UE powinna zrobić więcej, aby wykrywać nadużycia finansowe, zapobiegać im i je odzyskiwać 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W raporcie przyjętym w poniedziałek (4 grudnia) 17 głosami za, przy braku przeciw i dwóch wstrzymujących się, Komisja Kontroli Budżetowej podkreśla ogromne ryzyko dla interesów finansowych UE, jakie stwarza nepotyzm stosowany przy pozyskiwaniu funduszy UE, KONT.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego w tej komisji również są zaniepokojeni najnowsze dane pokazujące, że bezpieczeństwo dziennikarzy w UE uległo pogorszeniu, oraz wzywa do lepszej ochrony dziennikarzy śledczych, którzy mogą znacząco przyczynić się do zwalczania korupcji i bezkarności.

Ukraina

Przyjęty tekst mówi, że Fundusze UE na pomoc w krajach spoza UE a środki finansowe przeznaczone na reakcję Europy na agresję Rosji na Ukrainę nie są odpowiednio monitorowane i kontrolowane. Wzywają Komisję do przeprowadzenia bardziej dokładnych kontroli, aby mieć pewność, że fundusze UE trafią do najbardziej potrzebujących.

Posłowie do PE są szczególnie zaniepokojeni szczytową liczbą nieprawidłowości wpływających na rynek pracy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) i wezwać Komisję, aby zabezpieczała również wszelkie przyszłe działania przed nadużyciami finansowymi, jak ma to miejsce w przypadku Ukrainy, która otrzyma znaczne zasoby z IPA i „Horyzontu Europa”.

Praworządność na Węgrzech iw Polsce

Komisja wyraża niepokój w związku ze zgłoszonymi przez Komisję planami wypłacenia zawieszonych 6.3 miliarda euro z budżetu państwa Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RFF) Węgrom w zamian za zatwierdzenie pomocy dla Ukrainy. Zawieszone środki muszą zostać przekazane Węgrom jedynie wtedy, gdy środki zaradcze przyjęte przez węgierski rząd okażą się skuteczne w praktyce – uważają eurodeputowani.

reklama

W sprawie Polski ponownie wyrażają swoje obawy w związku z ustalenia dotyczące poważnych niedociągnięć w sądownictwie i sektorze mediów oraz zwrócić się do Komisji o uwolnienie środków z RRF dopiero po spełnieniu wszystkich wniosków związanych z poszanowaniem praworządności.

Siedziba Prokuratury Europejskiej

Posłowie nalegają, aby Dania, Węgry, Irlandia, Polska i Szwecja niezwłocznie przystąpiły do ​​Prokuratury Europejskiej. Wzywają, aby prokurator UE otrzymał autonomiczny budżet, aby jak najlepiej chronić interesy Unii Europejskiej.

Instrument odbudowy i odporności

Posłowie do PE nadal wyrażają obawy, że interesy finansowe UE nie są solidnie chronione w RRF ze względu na wady w systemach sprawozdawczości i kontroli państw członkowskich, nieodłączną charakterystykę modelu wydatków RRF, który stwarza trudności przy ocenie poziomu błędu, oraz ograniczenia metodykę zawieszania płatności stosowaną przez Komisję.

Chociaż istnieją znaczne różnice między zgłaszaniem przez państwa członkowskie podejrzeń nadużyć finansowych a działaniami następczymi w związku z nimi, posłowie zwracają się w szczególności do Finlandii, Irlandii i Polski o przyjęcie krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych, aby pokazać, że poważnie traktują ochronę funduszy UE.

Tło

Połączenia Ankiety UE dotyczące korupcji z 2022 r pokazują, że korupcja pozostaje poważnym problemem dla obywateli UE i przedsiębiorstw w UE, przy czym wielu obywateli uważa, że ​​korupcja jest powszechna w ich kraju (68 %) i że poziom korupcji wzrósł (41 %).

Liczba przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości zgłoszonych przez organy UE i organy krajowe nieznacznie wzrosła w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., a jednocześnie wysokość finansowania związanego z tymi przypadkami w 2022 r. spadła do 1.77 mld euro (z 3.24 mld euro w 2021 r.).

Ogólny wskaźnik odzysku w 2022 r. zarówno w sprawach związanych z nadużyciami finansowymi, jak i niezwiązanymi z nadużyciami finansowymi wyniósł zaledwie 48% (w porównaniu z 54% w 2021 r.), a odsetek w sprawach dotyczących nadużyć finansowych wyniósł zaledwie 2%.

Więcej informacji 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy