RSSGospodarka

# Rolnictwo - najnowszy raport pokazuje wzrost dochodów w sektorze rolnictwa w UE

# Rolnictwo - najnowszy raport pokazuje wzrost dochodów w sektorze rolnictwa w UE

| Październik 22, 2018

Komisja opublikowała najnowszy raport Przegląd ekonomii rolnictwa, który pokazuje, że dochody w sektorze rolnym w UE wzrosły w 2014 i 2015, których wzrost odwraca tendencję spadkową obserwowaną w 2013. Szczególnie silny wzrost dochodów odnotowano w sektorze ogrodnictwa i wina oraz w przypadku upraw trwałych (głównie drzew owocowych i jagodowych, krzewów, winorośli [...]

Kontynuuj czytanie

# GigEconomy - Komitet Zatrudnienia Eurodeputowani chcą zwiększyć prawa pracownicze

# GigEconomy - Komitet Zatrudnienia Eurodeputowani chcą zwiększyć prawa pracownicze

| Październik 22, 2018

Nowe zasady dotyczące minimalnych praw dla pracowników zatrudnionych na żądanie, opartych na bonach lub platformach, takich jak Uber lub Deliveroo, zostały zatwierdzone przez Komitet Zatrudnienia. Posłowie do Parlamentu Europejskiego ds. Zatrudnienia stwierdzili w czwartek, że osoba, która przez określony czas świadczy usługi dla i pod kierunkiem innej osoby w zamian za wynagrodzenie, powinna zostać objęta [...]

Kontynuuj czytanie

Handel europejski wyczuwa wiatr wschodni w swoich żaglach

Handel europejski wyczuwa wiatr wschodni w swoich żaglach

| Październik 19, 2018

Minęło już wiele dekad, ale umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Radą Współpracy Zatoki Perskiej mogła być teraz w zasięgu wzroku. Po ustanowieniu własnej unii celnej, sześć państw GCC dąży obecnie do stworzenia rynku wewnętrznego. Bez wątpienia pomoże to w płynnym negocjowaniu z UE, [...]

Kontynuuj czytanie

Propozycja budżetu UE nie jest ambitna, aby sprostać zarówno tradycyjnym, jak i nowym priorytetom UE

Propozycja budżetu UE nie jest ambitna, aby sprostać zarówno tradycyjnym, jak i nowym priorytetom UE

| Październik 18, 2018

Konferencja Peryferyjnych Regionów Morskich (CPMR) wyraziła zaniepokojenie, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczący budżetu po 2020 UE nie realizuje długoterminowej wizji i ambicji wymaganych do kształtowania przyszłości Europy. CPMR z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące wprowadzenia nowych zasobów własnych, które są zgodne z własnymi propozycjami CPMR i zauważa, że ​​[...]

Kontynuuj czytanie

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zielone światło Rady dla #Eusingapore umów handlowych i inwestycyjnych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zielone światło Rady dla #Eusingapore umów handlowych i inwestycyjnych

| Październik 17, 2018

Państwa członkowskie UE w Radzie wyraziły zgodę na podpisanie i zawarcie umów handlowych i inwestycyjnych między UE a Singapurem. Komisarz ds. Handlu Cecilia Malmström powiedziała: "Bardzo się cieszę, że państwa członkowskie wyraziły formalne poparcie dla tych umów. Otwarcie nowych możliwości dla europejskich producentów, rolników, usługodawców i inwestorów jest [...]

Kontynuuj czytanie

#SRB ogłasza kolejne kroki #BancoPopular do usłyszenia od wierzycieli i akcjonariuszy

#SRB ogłasza kolejne kroki #BancoPopular do usłyszenia od wierzycieli i akcjonariuszy

| Październik 16, 2018

Zarejestrowani akcjonariusze i wierzyciele uznani za kwalifikujących się zostaną zaproszeni do złożenia pisemnych uwag do SRB od 6 listopada 2018. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRB) finalizuje obecnie przygotowania, aby zainteresowani akcjonariusze i wierzyciele mogli skorzystać z prawa do złożenia ustnych wyjaśnień. Proces ten pozwala zainteresowanym na przesłanie komentarzy na temat [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje nową grupę wysokiego szczebla w sprawie #EUAfricaRelations

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje nową grupę wysokiego szczebla w sprawie #EUAfricaRelations

| Październik 12, 2018

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Ansip i komisarze Mimica, Hogan, Stylianides i Vella wzięli udział w inauguracji grupy osobistości wysokiego szczebla zwołanej przez Friends of Europe, Fundację Mo Ibrahima i kampanię ONE. Grupa wysokiego szczebla obejmuje obecnych i byłych szefów organizacji międzynarodowych i fundacji, byłych prezydentów i premierów [...]

Kontynuuj czytanie