Zrób darowiznę € 1 dla Reportera UE

Tag: Węgry

#ECA: Audytorzy badają strategię UE w celu zwalczania # desertification

#ECA: Audytorzy badają strategię UE w celu zwalczania # desertification

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) przeprowadza kontrolę strategicznych ram UE w zakresie zwalczania pustynnienia - gdzie wcześniej żyzne tereny stają się coraz bardziej suche i nieproduktywne. W ramach kontroli zostanie zbadane, czy skutecznie eliminuje się ryzyko pustynnienia w UE. Pustynnienie jest określone przez Konwencję Narodów Zjednoczonych do [...]

Kontynuuj czytanie

Komisarz Vella wzywa #AirQuality ministerialny szczyt na 30 stycznia, i ogłasza nowe środki, aby pomóc państwom członkowskim przestrzegać przepisów ochrony środowiska

Komisarz Vella wzywa #AirQuality ministerialny szczyt na 30 stycznia, i ogłasza nowe środki, aby pomóc państwom członkowskim przestrzegać przepisów ochrony środowiska

| Styczeń 22, 2018 | Komentarze 0

Ostatecznie, aby znaleźć rozwiązania, które pozwolą rozwiązać poważny problem zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej, komisarz ds. Środowiska, Karmenu Vella zaprosił ministrów z dziewięciu państw członkowskich, by we wtorek zwołali w Brukseli 30 w styczniu. Dziewięć państw członkowskich, a mianowicie Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Rumunia, Słowacja i [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

| Grudnia 12, 2017 | Komentarze 0

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję przyjętą na 11 w grudniu przez Radę formalnie ustanawiającą Stałą Współpracę Strukturalną (PESCO) oraz plany przedstawione przez państwa członkowskie 25 UE w celu współpracy nad pierwszym zestawem wspólnych projektów obronnych 17. Prezydent Juncker powiedział: "W czerwcu powiedziałem, że nadszedł czas, aby obudzić Śpiące Piękno traktatu lizbońskiego: [...]

Kontynuuj czytanie

Praworządność i demokracja w #Hungary: deputowani do quizu dla rządu i ekspertów

Praworządność i demokracja w #Hungary: deputowani do quizu dla rządu i ekspertów

Wolności Obywatelskie Europosłowie omówią sytuację rządów prawa, demokracji i praw podstawowych na Węgrzech z ministrem spraw zagranicznych i kilkoma ekspertami. Komisja Wolności Obywatelskich otrzymała zadanie od pełnego parlamentu w maju, aby ocenić, czy na Węgrzech istnieje ryzyko poważnego naruszenia wartości UE. Jeśli, na podstawie [...]

Kontynuuj czytanie

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

| Listopada 14, 2017 | Komentarze 0

Przewodniczący Juncker apeluje o silniejszą Europę w zakresie bezpieczeństwa i obrony od czasu swojej kampanii wyborczej, mówiąc w kwietniu 2014: "Uważam, że musimy poważniej potraktować postanowienia obowiązującego traktatu, które umożliwiają tym krajom europejskim, które chcą to zrobić, aby stopniowo budować wspólną obronę europejską. JA […]

Kontynuuj czytanie

#Hungary: PM Orban musi podpisać umowę z Uniwersytetem CEU w Budapeszcie i przestać utrudniać wolność akademicką

#Hungary: PM Orban musi podpisać umowę z Uniwersytetem CEU w Budapeszcie i przestać utrudniać wolność akademicką

| Październik 19, 2017 | Komentarze 0

Przed dzisiejszym szczytem w Brukseli (19) w Brukseli, Sojusz Liberałów i Demokratów w Europie wezwał przywódców UE, aby wywarli nacisk na węgierski premier PPE Viktora Orban, aby powstrzymać go przed utratą porozumienia, co umożliwiłoby Central European University w Budapeszcie, aby zapewnić edukację także w Stanach Zjednoczonych, [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska podchodzi do naruszenia przepisów dotyczących organizacji pozarządowych wobec organizacji pozarządowych

Komisja Europejska podchodzi do naruszenia przepisów dotyczących organizacji pozarządowych wobec organizacji pozarządowych

| Październik 4, 2017 | Komentarze 0

Dzisiaj (4 październik) Komisja Europejska wydała na Węgry uzasadnioną opinię - drugi krok w postępowaniu w sprawie naruszenia - na Węgry w związku z ustawą o finansowanych przez nią organizacjach pozarządowych. Uzasadniona opinia Komisji w sprawie węgierskiego prawa dotyczącego organizacji pozarządowych jest następująca po wezwaniu do usunięcia uchybenia skierowanym przez Komisję w dniu 14 lipca. Komisja postanowiła rozpocząć [...]

Kontynuuj czytanie