Kontakt z nami

Zmiana klimatu

Negocjatorzy UE zapewniają porozumienie na COP28 w celu przyspieszenia w tej dekadzie globalnego odejścia od paliw kopalnych i potrójnych odnawialnych źródeł energii oraz podwójnej efektywności energetycznej

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Pod koniec Konferencji Klimatycznej ONZ COP28 w Dubaju negocjatorom Unii Europejskiej udało się wraz z partnerami z całego świata utrzymać możliwość wywiązania się z zobowiązania zawartego w porozumieniu paryskim dotyczącego ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1.5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed poziomy przemysłowe. Skupiając się w rozmowach szczególnie na sektorze energetycznym, strony zgodziły się przyspieszyć odchodzenie od paliw kopalnych w tej dekadzie, podjąć działania mające na celu redukcję emisji o 43% do 2030 r. oraz skierować świat na ścieżkę osiągnięcia zerowej emisji netto poprzez 2050 r., zgodnie z najlepszą dostępną nauką.

COP28 podsumowuje pierwsza globalna analiza w ramach Porozumienia paryskiego. Cele Globalne zobowiązanie dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, za którymi opowiada się Komisja, przełożyły się na wyniki globalnego przeglądu. Wszystkie Strony zobowiązały się do potrojenia globalnej zdolności w zakresie energii odnawialnej i podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. Daje to potężny impuls do odchodzenia od paliw kopalnych. Porozumieno się również w sprawie rozwiązania problemu emisji metanu i innych emisji innych niż CO2 w tej dekadzie oraz jak najszybszego wycofania nieefektywnych dotacji do paliw kopalnych, które nie rozwiązują problemu ubóstwa energetycznego ani sprawiedliwej transformacji.

W badaniu Global Stocktake uznano, że świat nie jest obecnie na dobrej drodze do ograniczenia emisji do poziomu niezbędnego do ograniczenia wzrostu temperatury do 1.5 stopnia Celsjusza. W rezultacie Strony uzgodniły drogę powrotu na właściwe tory, w tym poprzez proces dostosowania krajowych celów i środków do Porozumienia paryskiego. Strony powinny przedłożyć swoje ustalone na szczeblu krajowym wkłady (NDC) na rok 2035 do COP30 za dwa lata i należy je dostosować do najlepszych dostępnych danych naukowych i wyników globalnego przeglądu.

W globalnym przeglądzie omówiono także sposoby wdrożenia niezbędnego przejścia. Uzgodniliśmy ostatnie kroki w kierunku ustalenia nowy zbiorowy cel określony ilościowo finanse klimatyczne na przyszłorocznej konferencji. Ramy Globalny cel włączony Adaptacja to poważny krok, któremu towarzyszą przełomowe decyzje w sprawie finansowania na rzecz adaptacji, w których uznano, że finansowanie na rzecz adaptacji będzie musiało zostać znacznie zwiększone, przekraczając wymagane podwojenie do 2025 r. Wynik popycha do przodu reformę międzynarodowa architektura finansowa, dzięki czemu będzie on nadawał się do stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu. W szczególności UE wniosła znaczący wkład w uzgodnienie i uruchomienie nowego funduszu odpowiadającego na wyzwania strata i uszkodzenie, a UE i jej państwa członkowskie przekazały ponad 400 mln euro, czyli ponad dwie trzecie pierwotnych zobowiązań w zakresie finansowania.

Dostępny jest pełny komunikat prasowy Online. Można przeczytać oświadczenie przewodniczącej von der Leyen w sprawie wyniku COP28 oraz uwagi komisarza Hoekstry wygłoszone na końcowej sesji plenarnej COP28 tutaj i tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy