Kontakt z nami

Edukacja

Edukacja: „Wyraź swoją opinię” na temat przyszłości mobilności edukacyjnej

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dniu 8 lutego Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przyszłości mobilności edukacyjnej w związku z jej propozycją polityczną jeszcze w tym roku. Konsultacje te mają na celu poinformowanie obywateli i wszystkich zainteresowanych stron o nadchodzącym wniosku oraz zebranie dowodów i ich opinii. UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do promowania transgranicznej mobilności edukacyjnej w regionie Europejski Obszar Edukacji dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Mobilność edukacyjna wzmacnia poczucie wspólnoty i inspiruje nas do doceniania różnorodności Unii Europejskiej; pozwala nam poznawać nowych ludzi, nawiązywać przyjaźnie i, co najważniejsze, uczyć się i robić postępy. Uważamy, że powinno się ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy o możliwościach i łatwe poruszanie się między systemami edukacji w różnych krajach. Te konsultacje publiczne są okazją do wysłuchania wszystkich zainteresowanych stron i urzeczywistnienia Europejskiego Obszaru Edukacji”.

Transgraniczna mobilność edukacyjna okazała się dla ludzi bardzo cennym doświadczeniem w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego, a także zaangażowania obywatelskiego i włączenia społecznego. Jednak nadal tylko 15% młodych ludzi podjęło studia, szkolenia lub praktyki zawodowe w innym kraju UE. Dlatego, jak zapowiedział w swoim Program prac na 2023 r, Komisja postanowiła przedstawić wniosek dotyczący aktualizacji obecnego Unijne ramy mobilności edukacyjnej, aby umożliwić uczniom łatwiejsze przemieszczanie się między systemami edukacji i promować mobilność edukacyjną jako szansę dla wszystkich. Główne przeszkody w uczestnictwie w mobilności edukacyjnej i sposoby ich eliminowania zostaną omówione w ramach konsultacji społecznych z obywatelami i zainteresowanymi stronami, takimi jak osoby uczące się, nauczyciele, pracownicy wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, praktykanci i kadra sportowa. W szczególności organizacje wysyłające i przyjmujące uczestników mobilności, w tym pracodawców, mogą podzielić się swoimi opiniami. Bardzo cenny jest również wkład decydentów, organizacji interesariuszy i badaczy. 

Zaproszenie do zgłaszania uwag i kwestionariusz konsultacji społecznych udostępnione we wszystkich językach UE będą otwarte przez 12 tygodni. Można do nich wejść na Miej swój portal Say.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy