Kontakt z nami

Europol

Nowy raport potwierdza, że ​​podrabiane i pirackie towary zyskują na sile w wyniku pandemii

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Aktualności Ocena zagrożenia przestępstwami związanymi z własnością intelektualną, opracowane wspólnie przez Europol i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że ​​dystrybucja podrabianych towarów kwitła podczas pandemii Covid-19. Kryzys zdrowotny stworzył nowe możliwości w handlu podrabianymi i pirackimi produktami, a przestępcy dostosowali swoje modele biznesowe, aby sprostać nowemu światowemu popytowi.

Sprawozdanie, oparte na danych z całej UE i informacjach operacyjnych Europolu, potwierdza, że ​​podrabianie i piractwo w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, a także dla gospodarki europejskiej. Według najnowszych danych OECD i EUIPO przywóz towarów podrobionych i pirackich w 119 r. wyniósł 2019 mld EUR, co stanowi 5.8% wszystkich towarów wprowadzanych do UE. 

Oprócz kategorii przechwytywanych podrabianych ubrań i produktów luksusowych rośnie handel podrobionymi produktami, które mogą potencjalnie szkodzić zdrowiu ludzkiemu, takimi jak podrabiane leki, żywność i napoje, kosmetyki i zabawki.

W ostatnich latach coraz częściej wykrywane są podrabiane produkty farmaceutyczne, począwszy od różnorodnych leków po środki ochrony indywidualnej i maski na twarz. Dystrybucja przeniosła się niemal całkowicie z rynków fizycznych na rynki internetowe, co wzbudziło obawy dotyczące zdrowia publicznego. Te nielegalne produkty w dużej mierze nadal pochodzą spoza UE, ale mogą być również wytwarzane w nielegalnych laboratoriach na terenie UE, które są trudne do wykrycia i które można wytworzyć przy stosunkowo niewielkich zasobach.

Produkcja nielegalnych produktów spożywczych, a zwłaszcza napojów, stała się bardziej profesjonalna i wyrafinowana, a niektórzy fałszerze obejmują cały łańcuch dostaw i dystrybucji. W dalszym ciągu szeroko zgłaszane są także naruszenia chronionych oznaczeń geograficznych.

Raport pokazuje również pewne kluczowe trendy w różnych sektorach produktów, na które głównie zwracają się fałszerze. Ubrania, akcesoria i towary luksusowe pozostają jednymi z najpopularniejszych kategorii produktów podrabianych, sprzedawanych zarówno w Internecie, jak i na rynkach stacjonarnych. Stanowią one jedną z głównych kategorii spośród około 66 milionów podrobionych przedmiotów skonfiskowanych przez władze w UE w 2020 r.

Jak działają sieci przestępcze

reklama

W ocenie zagrożenia podkreślono, że dystrybucja podrabianych produktów opiera się głównie na platformach cyfrowych, a tendencję tę wzmocniła pandemia i powszechna konsumpcja w Internecie. Podrabiane towary są oferowane na platformach handlowych online, za pośrednictwem transmisji strumieniowej na żywo, filmów i reklam na platformach mediów społecznościowych, a także usług komunikatorów internetowych, zwykle kierując do klientów wprowadzające w błąd rabaty lub markowe produkty po niskich cenach.

Podrabianie jest wysoce dochodową działalnością dla zaangażowanych siatek przestępczych, które czerpią duże zyski, ponosząc przy tym stosunkowo niewielkie ryzyko. 

Przestępczość IP została uwzględniona jako jeden z priorytetów UE w walce z poważną i zorganizowaną przestępczością na lata 2022–2025 w ramach programu Europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępczym (EMPACT).

W ocenie podkreślono, że chociaż większość podróbek na rynku UE jest produkowana poza Europą, głównie w Chinach i innych częściach Azji, produkcja krajowa w UE wykazuje tendencję wzrostową. Rosnący import podrobionych materiałów opakowaniowych i półproduktów do UE wyraźnie wskazuje na obecność nielegalnych zakładów produkcyjnych w UE. Siatki przestępcze z siedzibą w Europie zajmujące się przestępczością związaną z własnością intelektualną zajmują się dystrybucją importowanych podróbek, a w niektórych przypadkach obsługują nowoczesne zakłady produkcyjne, w których montowane są półprodukty.

Dyrektor wykonawcza Europolu, Catherine De Bolle, powiedziała:

Pandemia Covid-19 stworzyła dla przestępców nowe możliwości biznesowe w zakresie dystrybucji towarów podrobionych i niespełniających norm. W najlepszym przypadku produkty te nie będą działać tak dobrze, jak produkty autentyczne. W najgorszym wypadku mogą zakończyć się katastrofalną porażką. Konfiskaty prowadzone przez organy ścigania wskazują, że produkcja tych towarów w coraz większym stopniu odbywa się w UE, a pandemia Covid-19 jeszcze bardziej wzmocniła zależność przestępców od domeny cyfrowej w zakresie pozyskiwania i dystrybucji nielegalnych towarów. Niniejsze sprawozdanie rzuca światło na skalę tego zjawiska przestępczego i wzywa do podjęcia skoordynowanych, transgranicznych działań w odpowiedzi na wkraczanie w fazę ożywienia gospodarczego po Covid-XNUMX. Tylko pozbawieni skrupułów fałszerze powinni płacić wysoką cenę.

Dyrektor wykonawczy EUIPO, Christian Archambeau, powiedział:

To nowe sprawozdanie z oceny zagrożeń rzuca nowe światło na zakres, skalę i tendencje podrabiania i piractwa w UE oraz szkody, jakie mogą one wyrządzić zdrowiu konsumentów i legalnym przedsiębiorstwom, szczególnie w trudnych czasach pandemii Covid-19. Dzięki naszej ścisłej współpracy z Europolem będziemy w dalszym ciągu wspierać wysiłki organów ścigania w walce z przestępczością związaną z własnością intelektualną.

Inne podrabiane towary na rynku

Telefony komórkowe, ich akcesoria i komponenty również należą do głównych kategorii przechwytywanych podrabianych towarów i są sprzedawane w dużych ilościach podczas wydarzeń sprzedażowych, takich jak Czarny Piątek i Cyberponiedziałek. Fałszerze wykorzystują ostatnio globalny niedobór chipów półprzewodnikowych. 

W przypadku perfum i kosmetyków nielegalna produkcja dotyczy towarów codziennego użytku, takich jak szampony, pasty do zębów czy detergenty. 

Handel nielegalnymi pestycydami pozostaje działalnością niskiego ryzyka i przynoszącą duże dochody, utrzymywaną przez wysoki popyt i niskie kary dla przestępców.

Pandemia Covid-19 doprowadziła również do zwiększenia oferty nielegalnych treści cyfrowych, które często są powiązane z inną działalnością cyberprzestępczą. Piractwo jest obecnie głównie przestępstwem cyfrowym, a strony internetowe nielegalnie rozpowszechniające treści audiowizualne są hostowane na serwerach w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Połączenia Ocena zagrożenia przestępstwami związanymi z własnością intelektualną – aktualizacja z 2021 r został opracowany w ramach partnerstwa pomiędzy Europolem a EUIPO i ma na celu informowanie decydentów, organów ścigania, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa o najnowszych tendencjach w zakresie przestępczości związanej z własnością intelektualną w UE, w szczególności w kontekście pandemii Covid-19 pandemia. Dostarcza informacji na temat zagrożeń związanych z podrabianiem i piractwem w kilku sektorach produktów, a także sposobu działania siatek przestępczych, czynników sprzyjających, wymiaru geograficznego i finansowego naruszeń praw własności intelektualnej oraz pojawiających się zagrożeń. Raport opiera się na ustaleniach z wcześniej opracowanego raportu Ocena zagrożeńOpublikowany w 2019.

O Europolu
Europol z siedzibą w Hadze w Holandii wspiera 27 państw członkowskich UE w walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracujemy również z wieloma krajami partnerskimi spoza UE i organizacjami międzynarodowymi. Od różnych ocen zagrożeń po gromadzenie danych wywiadowczych i działalność operacyjną – Europol dysponuje narzędziami i zasobami, których potrzebuje, aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. 

Informacje o EUIPO
Połączenia EUIPO jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), które zapewniają ochronę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE. EUIPO prowadzi także współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE, a także badania i działania mające na celu zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej poprzez Europejskie Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej. EUIPO uznało najbardziej innowacyjny urząd ds. własności intelektualnej na świecie w rankingu World Trademark Review Ranking Innowacyjności IP Office 2021.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy