Kontakt z nami

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie: jakie środki UE istnieją? 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

The European Parliament wants to establish effective rules to prevent and combat online child sexual abuse while protecting people’s privacy.

Coraz częściej pojawiają się w internecie materiały przedstawiające dzieci podejmujące lub pozornie podejmujące czynności seksualne, zwłaszcza materiały przedstawiające młodsze dzieci. W 2022 r. zgłoszono ponad 32 miliony zgłoszeń dotyczących podejrzeń niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w Internecie, co stanowi historyczny szczyt.

Aktualizacja prawodawstwa UE dotyczącego niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych

UE przyjęła strategii zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. W ramach tego zobowiązania Komisja Europejska zamierza zaktualizować obowiązujące przepisy od 2011 r. W listopadzie 2023 r. parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich przyjęto raport na temat wniosku w sprawie rozporządzenia mającego na celu zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczanie go.

Dowiedz się więcej o co Parlament Europejski robi, aby chronić dzieci.

Ochrona prywatności

Parlament Europejski pragnie znaleźć równowagę między ochroną dzieci w sferze cyfrowej a przestrzeganiem praw podstawowych, takich jak prawo do prywatności. Stanowisko eurodeputowanych w sprawie nowych przepisów nie popiera powszechnego skanowania sieci, powszechnego monitorowania prywatnej komunikacji ani tworzenia backdoorów w aplikacjach w celu osłabienia szyfrowania.

reklama

Obowiązki dostawców: Ocena i łagodzenie ryzyka

Zgodnie z projektowanymi przepisami dostawcy usług hostingu lub komunikacji interpersonalnej będą zobowiązani do przeprowadzania oceny ryzyka potencjalnej obecności w swoich usługach treści o charakterze seksualnym z udziałem dzieci. Gdy dostawcy określą poziom ryzyka, muszą wdrożyć środki łagodzące, aby mu zaradzić.

Rozporządzenie zawiera obszerną listę potencjalnych środków łagodzących, które dostawcy mogą zdecydować się na wdrożenie. Należą do nich zasada bezpieczeństwa już na etapie projektowania (rozwój produktów lub usług w sposób pozwalający uniknąć potencjalnych szkód), obowiązkowa kontrola rodzicielska, ustanowienie mechanizmów zgłaszania przez użytkowników oraz stosowanie systemów weryfikacji wieku, gdy istnieje ryzyko nagabywania dzieci.

Rozporządzenie wprowadza również szczególne obowiązkowe środki łagodzące w przypadku usług skierowanych bezpośrednio do dzieci, platform wykorzystywanych głównie do rozpowszechniania treści pornograficznych oraz niektórych usług czatu w grach.

Dostawcy usług będą mieli autonomię w wyborze technologii, z których będą korzystać w celu wypełnienia swoich obowiązków w zakresie wykrywania. Przepisy przewidują uproszczoną procedurę dla mniejszych przedsiębiorstw.

Nakazy wykrycia jako środek ostateczny

Jeżeli dostawcy nie wywiążą się ze swoich obowiązków, organ sądowy będzie mógł wydać nakaz wykrycia jedynie w ostateczności. Nakaz ten zmusiłby dostawcę do zastosowania określonych technologii w celu wykrywania znanych i nowych materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Nakazy wykrycia będą stosowane wyłącznie w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że ​​poszczególni użytkownicy lub grupy są powiązani z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci. Rozkazy byłyby ograniczone czasowo, a z ich zakresu wyłączone byłyby całkowicie szyfrowane komunikaty i wiadomości tekstowe. Podejście to ma na celu zapewnienie zachowania prywatności i bezpieczeństwa użytkowników usług cyfrowych.

Wsparcie dla ofiar i ocalałych

Wniosek obejmuje utworzenie unijnego Centrum Ochrony Dziecka. Centrum otrzymywałoby, filtrowało, oceniało i przesyłało zgłoszenia dotyczące treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci do właściwych organów krajowych i Europolu. Wspierałaby także władze krajowe, prowadziła dochodzenia i nakładała kary pieniężne.

Wniosek Komisji obejmuje szczególne prawa ofiar do żądania informacji na temat materiałów internetowych je przedstawiających oraz prawo do żądania usunięcia tych treści. Parlament rozszerza te prawa, włączając prawo do otrzymania wsparcia i pomocy ze strony Europejskiego Centrum Ochrony Dziecka, a także władz na szczeblu krajowym.

Następne kroki

W listopadzie 2023 r. Parlament przyjął swoje stanowisko mandat negocjacyjny dla nowej ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych w internecie, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z krajami UE w celu ustalenia ostatecznego tekstu rozporządzenia.

Czytaj więcej na co UE robi, aby stworzyć bezpieczniejszy internet.

Zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy