Kontakt z nami

Parlament Europejski

Posłowie wzywają UE i Turcję do poszukiwania alternatywnych sposobów współpracy 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W swoim rocznym raporcie posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają UE i Turcję do przełamania obecnego impasu i znalezienia „równoległych i realistycznych ram” dla stosunków UE–Türkiye, Sesja plenarna, DISASTER.

O ile rząd turecki nie zmieni radykalnie kursu, w obecnych okolicznościach proces akcesyjny Turcji do UE nie może zostać wznowiony, twierdzą posłowie do Parlamentu Europejskiego w swoim raporcie przyjętym w środę 434 głosami za, 18 przeciw i 152 wstrzymującymi się.

Wzywając rząd Turcji, Unię Europejską i jej państwa członkowskie do przełamania obecnego impasu i przejścia w kierunku bliższego partnerstwa, posłowie zalecają znalezienie równoległych i realistycznych ram stosunków UE–Turcja oraz wzywają Komisję do zbadania możliwych formatów.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego potwierdzają, że Turcja pozostaje kandydatem do przystąpienia do UE, sojusznikiem NATO i kluczowym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa, stosunków handlowych i gospodarczych oraz migracji, podkreślając, że od tego kraju oczekuje się poszanowania wartości demokratycznych, praworządności, praw człowieka i przestrzegania Przepisy, zasady i obowiązki UE.

Brak powiązania pomiędzy procesami akcesyjnymi Szwecji w NATO a procesami akcesyjnymi Turcji do UE

Parlament nalega, aby Turcja bez dalszej zwłoki ratyfikowała członkostwo Szwecji w NATO i podkreśla, że ​​procesu przystąpienia jednego kraju do NATO nie można w żaden sposób powiązać z procesem przystąpienia innego kraju do UE. Postęp każdego kraju w UE w dalszym ciągu opiera się na jego własnych zasługach, podkreślają posłowie do Parlamentu Europejskiego.

W raporcie z zadowoleniem przyjęto głos Türkiye za potępieniem rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz jej zaangażowania na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej kraju, wyrażając ubolewanie, że Türkiye nie popiera sankcji poza ramami ONZ. Stopień dostosowania Turcji do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE spadł do najniższego w historii poziomu 7%, co czyni go zdecydowanie najniższym ze wszystkich krajów objętych procesem rozszerzenia.

reklama

Zaangażowanie UE we wspieranie uchodźców i wysiłki na rzecz odbudowy po trzęsieniu ziemi

Posłowie do Parlamentu Europejskiego pochwalają wysiłki Turcji na rzecz dalszego przyjmowania największej populacji uchodźców na świecie, liczącej prawie cztery miliony ludzi. Z zadowoleniem przyjmują fakt, że UE w dalszym ciągu zapewnia fundusze uchodźcom i społecznościom przyjmującym w Türkiye, i zdecydowanie angażują się w ich utrzymanie w przyszłości.

Składając szczere kondolencje rodzinom ofiar niszczycielskich trzęsień ziemi, które miały miejsce 6 lutego 2023 r., posłowie do Parlamentu Europejskiego stwierdzają, że UE powinna w dalszym ciągu zaspokajać potrzeby humanitarne Turcji i podejmować wysiłki na rzecz odbudowy. Podkreślają, że solidarność europejska może doprowadzić do wymiernej poprawy stosunków między UE a Turcją.

Sprawozdawca Nacho Sanchez Amor (S&D, ES) stwierdziła: „Niedawno zaobserwowaliśmy ponowne zainteresowanie rządu tureckiego ożywieniem procesu akcesyjnego do UE. Nie stanie się to w wyniku negocjacji geopolitycznych, ale dopiero wtedy, gdy władze tureckie wykażą rzeczywiste zainteresowanie powstrzymaniem ciągłego odstępstwa w zakresie podstawowych wolności i praworządności w kraju. Jeśli rząd turecki naprawdę chce ożywić swoją drogę do UE, powinien to zademonstrować poprzez konkretne reformy i działania, a nie oświadczenia”.

Tło

Negocjacje akcesyjne do UE praktycznie utknęły w martwym punkcie od 2018 r. z powodu pogorszenia się stanu praworządności i demokracji w Turcji.

Więcej informacji 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy