Kontakt z nami

Różnorodność biologiczna

Przemysł skrobiowy UE z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji w sprawie ETS i węgla wycieku

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

aaf2012bxlPołączenia Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Skrobiowego (AAF) z dużym zadowoleniem przyjął zatwierdzenie przez Komisję ds. Zmian Klimatu* w dniu 9 lipca decyzji Komisji o niezmienianiu kryteriów kwalifikowalności sektorów przemysłu UE, które są objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, do umieszczenia na wykazie narażonym na ryzyko ucieczki emisji. Propozycja Komisji oznacza, że ​​unijne zakłady skrobiowe objęte EU ETS (50% zakładów) nadal będą otrzymywać darmowy CO2 uprawnień do emisji do 2019 roku.

Unijni producenci skrobi potrzebują stabilnych ram politycznych, aby planować inwestycje, które pozwolą im zarówno zwiększyć efektywność energetyczną, jak i zachować konkurencyjność w porównaniu z konkurentami spoza UE, którzy mają do czynienia z mniej rygorystyczną polityką klimatyczną. Energia stanowi 15% kosztów operacyjnych przemysłu skrobiowego, ustępując jedynie kosztom surowców. Przemysł skrobiowy w UE poczynił już znaczne wysiłki na rzecz efektywności energetycznej, czego najlepszym przykładem jest szerokie wykorzystanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP – kogeneracja) do produkcji ciepła i energii elektrycznej wykorzystywanej w skrobiowniach. Te starania będą kontynuowane.

W odpowiedzi na decyzję Komisji dyrektor zarządzający AAF Jamie Fortescue powiedział: „22 stycznia tego roku Komisja przyjęła komunikaty w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 oraz komunikatów w sprawie europejskiego renesansu przemysłowego, w których ponownie potwierdzono cel wynoszący 20% unijnego PKB pochodzącego z przemysłu do 2020 r. Dzisiejsza decyzja w sprawie systemu ETS stanowi kolejne potwierdzenie, że Komisja Europejska rozumie, że warunkiem wstępnym każdego renesansu przemysłu w UE są ramy polityczne, które nie stawiają w jeszcze większym stopniu w niekorzystnej sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych z UE próbujących konkurować z międzynarodowymi konkurentów oferujących znacznie niższe koszty energii.

„W pełni popieramy wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej na całym świecie i podkreślamy znaczenie powiązania polityki UE w zakresie energii i klimatu z międzynarodowymi porozumieniami w sprawie działań klimatycznych. Ma to kluczowe znaczenie, aby uniknąć sytuacji, w której energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak skrobia, opuszczają UE i rozpoczynają produkcję w innych częściach świata, gdzie polityka klimatyczna i energetyczna jest mniej rygorystyczna. Taki scenariusz nie tylko spowodowałby osłabienie przemysłu skrobiowego w UE, ale także wzrost globalnych emisji”.

*Zatwierdzenie przez Komisję ds. Zmian Klimatu było warunkiem wstępnym oficjalnego przedłożenia przez Komisję wniosku do kontroli Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – po tej trzymiesięcznej kontroli Komisja powinna następnie przyjąć decyzję.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy