Kontakt z nami

Azerbejdżan

Azerbejdżan przekształca dialog dotyczący celów zrównoważonego rozwoju w platformę pokoju i przyjaźni

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Choć obecnie na świecie jest wystarczająco dużo punktów zapalnych, aby wybuchła III wojna światowa na pełną skalę, społeczeństwa i kręgi polityczne, które nimi kierują, mają przede wszystkim obowiązek dogłębnego zbadania koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz dowodów szerokiego poparcia dla wprowadzenia w praktyce globalne „Cele Zrównoważonego Rozwoju” (SDG), które zostały jednomyślnie zatwierdzone przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r., pisze Mazahir Afandiyev: członek Milli Madżlis Republiki Azerbejdżanu.

Oprócz sprawnego wykonywania swoich obowiązków na wszystkich platformach międzynarodowych, Azerbejdżan służy swoim doświadczeniem i wsparciem tym, którzy tego potrzebują. Republika Azerbejdżanu skutecznie realizuje politykę lokalizacyjną „Agendy 2030”, która składa się z 17 celów. W oparciu o obowiązujące przepisy i realia, priorytet każdego celu jest ulepszany.

Od listopada 2022 roku w Azerbejdżanie działa cykl DIM Dialogue, którego celem jest wzmocnienie wysiłków na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 4 maja 7 r. w Baku odbył się 2024. Dialog na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem było poszerzenie praw i możliwości ekonomicznych kobiet, konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie 4. Dobrowolnego Krajowego Przeglądu Azerbejdżanu oraz określenie kolejnych kroków w kierunku postępu w realizacji 5. celów zrównoważonego rozwoju w akcji.

Aby wesprzeć rząd Azerbejdżanu w realizacji priorytetów krajowych, w ramach Azerbejdżańskiej Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku oraz Agendy 2030 prowadzony jest cykl dialogów na temat celów zrównoważonego rozwoju. Dialogi te mają na celu zapewnienie platformy dla kluczowych interesariuszy, w tym rządu, ONZ, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, międzynarodowych instytucji finansowych i partnerów rozwojowych, do wdrażania najlepszych praktyk z całego świata i oferowania kreatywnych rozwiązań.

Każda debata DIM koncentruje się wokół konkretnego problemu, który jest następnie rozwijany w podejście koncepcyjne, notatkę analityczną zawierającą krótką analizę danych i przypadki zaawansowanej praktyki międzynarodowej, sekcję z przydatnymi zaleceniami dotyczącymi polityki oraz notatkę analityczną z kilkoma danymi przykłady analiz.

Członkowie Krajowej Rady Koordynacyjnej ds. Zrównoważonego Rozwoju, agencje rządowe, eksperci międzynarodowi, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy, zespoły doradcze i delegacja Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej uczestniczyli w tegorocznym 4. Dialogu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Jednym z wyjątkowych aspektów tego dialogu było to, jak Azerbejdżan zwiększył swoje szanse na wymianę doświadczeń, dzieląc się z przyjaznymi narodami pracą, którą wykonał, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. W rezultacie parlamentarzyści wchodzący w skład delegacji Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wzięli udział w dyskusji i szczegółowo zapoznali się z wkładem Milli Majlis w cele SDG Azerbejdżanu i realizację „Agendy 2030”. Wyrazili także szerokie zainteresowanie zastosowaniem naszego doświadczenia w odniesieniu do własnych narodów.

reklama

Uczestniczący w 4. Dialogu w sprawie SDGs Ali Ahmadov, wicepremier Republiki Azerbejdżanu i przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej ds. Zrównoważonego Rozwoju, oświadczył, że głowa państwa jest świadoma polityki prowadzonej w naszym narodzie i zauważył, że ONZ powinna zawsze mieć świadomość problemu zanieczyszczenia kopalniami skutkującego śmiercią ludzi.

Inni mówcy przedstawili sugestie i podkreślili kluczowe strategie ochrony wolności i praw kobiet, takie jak zapewnianie im dostępu do możliwości w różnych dziedzinach.

Można zatem powiedzieć, że cykl DIM Dialogues już teraz staje się znaczącym forum rozmów o kreatywnych rozwiązaniach i ich ustalania.

Mając jednak na uwadze, że tegoroczna 29. sesja Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych (COP29), najbardziej znane i znaczące wydarzenie na świecie, odbędzie się w Azerbejdżanie, wszystkie tematy poruszane w ramach dialogu na temat celów zrównoważonego rozwoju logicznie dobiegną końca podczas COP29.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy