Kontakt z nami

Środowisko

Komisja wzywa Włochy do zapewnienia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest zdrowe i czyste

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKomisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom za to, że tego nie zapewniły woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia normy europejskie.Zanieczyszczenie wody arszenikiem i fluorkami jest od dawna problemem we Włoszech, aw szczególności w regionie Lacjum.

Pod Dyrektywa w sprawie wody pitnej, państwa członkowskie mają obowiązek monitorowania i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy użyciu 48 parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i wskaźnikowych. W przypadku wykrycia wysokiego poziomu arsenu lub innych zanieczyszczeń państwa członkowskie mogą odstąpić od progów ustanowionych w dyrektywie na ograniczony okres, pod warunkiem że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i pod warunkiem, że dostawy do spożycia przez ludzi nie mogą być utrzymane w żaden inny rozsądny sposób.

Dyrektywa dopuszcza w sumie trzy odstępstwa, każde ograniczone do trzech lat. Państwa członkowskie mogą dwukrotnie zastosować odstępstwo, aw wyjątkowych przypadkach mogą zwrócić się do Komisji o trzecie odstępstwo. Włochy stosowały już trzykrotne odstępstwo i żadne dalsze odstępstwa nie są możliwe.

Okres derogacji miał pozwolić na znalezienie trwałych rozwiązań. Ponad rok po wygaśnięciu trzeciego odstępstwa Włochy nadal naruszają jednak dyrektywę.

Decyzje o odstępstwie określają surowe warunki ochrony zdrowia ludzkiego. Włochy zostały poproszone o zapewnienie tego zdrowego zapasy wody były dostępne do spożycia przez niemowlęta i dzieci do lat trzech. TOdstępstwa były uwarunkowane dostarczeniem przez Włochy użytkownikom odpowiednich informacji na temat sposobów zmniejszenia ryzyka związanego ze spożyciem wody pitnej, o którym mowa, aw szczególności ryzyka związanego ze spożyciem wody przez dzieci. Włochy zostały również zobowiązane do wdrożenia planu działań naprawczych i poinformowania Komisji o osiągniętych postępach.

Limity zawartości arsenu i fluoru nadal nie są przestrzegane w 37 strefach zaopatrzenia w wodę w Lacjum. Na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja kieruje do Włoch wezwanie do usunięcia uchybienia, co stanowi pierwszy formalny etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Tło

reklama

Połączenia cel Dyrektywa w sprawie wody pitnej (Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32) ma na celu ochronę zdrowia ludzi przed niekorzystnymi skutkami jakiegokolwiek zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie jej zdatności do spożycia i czystości.

Arsen jest naturalnie występującym pierwiastkiem półmetalicznym, pozbawionym smaku i zapachu, który może przedostawać się do zasobów wody pitnej z naturalnych złóż w ziemi. Podwyższony poziom w wodzie może powodować poważne problemy zdrowotne, w tym uszkodzenia skóry, problemy z krążeniem i zwiększone ryzyko raka.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat polityki dotyczącej wody pitnejNa temat decyzji dotyczących pakietu w sprawie naruszeń z tego miesiąca zob MEMO / 14 / 470
W sprawie ogólnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zob MEMO / 12 / 12
Więcej informacji na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy