Kontakt z nami

Uzbekistan

Komitet ma na celu promowanie konkurencji i ochronę praw konsumentów

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W Uzbekistanie trwają zakrojone na szeroką skalę prace mające na celu stworzenie zwartego i profesjonalnego systemu administracji publicznej. W procesie tym szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie terminowej i skutecznej realizacji reform administracyjnych, organizowanie działalności władz wykonawczych republiki w oparciu o aktualne wymogi i zasady, pisze, Farrukh Karabojew.

Dekret prezydencki „O środkach wdrożenia reform administracyjnych nowego Uzbekistanu” z 21 grudnia 2022 r. stał się logiczną kontynuacją prac w tym kierunku. Zgodnie z dekretem w ramach pierwszego etapu reform przyjęto propozycję utworzenia jednolitego systemu organów wykonawczych republiki od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z ustaloną zasadą, organy państwowe w formie komitetu zostały podzielone na dwie kategorie, tj. koordynujące i regulujące działalność sektora w danej dziedzinie oraz organizujące kolegialną pracę kierowniczą w systemie oraz działające w ramach podlegają organizacyjnie ministerstwu i zgodnie z ustawodawstwem mają specjalny status i podlegają bezpośrednio Prezydentowi Uzbekistanu i/lub Gabinetowi Ministrów.

Władze wykonawcze, w tym wyżsi urzędnicy, są optymalizowane nawet o 30 proc. Uregulowaniu i ograniczeniu o co najmniej 10 proc. ulegną też zadania władz wykonawczych republiki. Dokonywane są dostosowania działań liderów na podstawie sugestii obywateli, wzmacniana jest ich odpowiedzialność wobec społeczeństwa oraz wprowadzane są inne innowacje.

Zgodnie z tym zarządzeniem na bazie Komisji Antymonopolowej powołano Komisję Promocji Konkurencji i Ochrony Konsumentów i powierzono jej funkcje Agencji Ochrony Praw Konsumentów w ramach Komisji Antymonopolowej.

W 2022 r. nasza Komisja opracowała 19 projektów aktów normatywnych, w tym trzy ustawy, cztery rozporządzenia Prezydenta, dziewięć projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz trzy dokumenty resortowe Komisji.

W szczególności obecnie nowy projekt ustawy „O konkurencji”, przygotowany przez Komisję przy wsparciu międzynarodowych ekspertów, został zatwierdzony przez Izbę Ustawodawczą Olija Majlisa.

reklama

W celu oceny wpływu projektów aktów prawnych na konkurencję (ex ante)zbadano 451 dokumentów wprowadzonych przez ministerstwa i agencje. 49 proc. z nich zawiera postanowienia ograniczające konkurencję i wyciągnięto wnioski o ich wykluczeniu.

Komitet i jego organy terytorialne dokonały przeglądu istniejących dokumentów prawnych i innych (ex post) przyjmowane przez lokalne władze państwowe i organy administracji państwowej w celu oceny ich wpływu na konkurencję. W toku postępowania ustalono, że 521 samorządowych organów państwowych i 76 oddziałów terenowych organów administracji państwowej wydało 9 decyzji i dokumentów ograniczających konkurencję oraz podjęto działania w celu ich uchylenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę lub grupę osób korzyści przy wykonywaniu działalności gospodarczej sprzecznej z przepisami prawa, praktyką gospodarczą oraz ewentualnymi działaniami wyrządzającymi lub mogącymi wyrządzić szkodę innym podmiotom gospodarczym ( konkurentów) lub szkodzić lub szkodzić ich reputacji biznesowej, są uważane za nieuczciwą konkurencję.

W 633 przypadkach nieuczciwej konkurencji Komisja i jej terytorialne organy stwierdziły i wydały polecenia usunięcia naruszeń tej ustawy.

Aby utrzymać i umocnić pozycję rynkową w konkurencyjnym otoczeniu, przedsiębiorca musi nieustannie pracować nad sobą – szukać sposobów na obniżenie kosztów towarów, wprowadzać innowacyjne rozwiązania i marketing, angażować się w reklamę. Dlatego w praktyce niektórzy przedsiębiorcy wolą działać „w zmowie” ze sobą niż na konkurencji. Porozumienia konkurentów dotyczące ustalania, podnoszenia i koordynowania cen za obopólną zgodą są znane jako „porozumienia kartelowe” (zmowa). Takie interakcje pozwalają im poruszać się z przewagą w „ukradkowy” sposób. Jednocześnie w praktyce, ponieważ takie porozumienia kartelowe są zawierane w tajemnicy, ich wykrycie pozostaje zadaniem bardzo trudnym.

Komitet przeanalizował 262 rynki towarowe i usługowe w celu oceny otoczenia konkurencyjnego w naszym kraju na rynkach towarowym, finansowym i cyfrowym oraz określenia stopnia nasycenia produktami lokalnymi. Tutaj szczególną uwagę zwrócono na cement, nawozy mineralne, liczniki energii elektrycznej, wyroby porcelanowe, rynki ubezpieczeniowe, bezpieczeństwo, integrację informacji fiskalnej podmiotów gospodarczych z systemem podatkowym, usługi internetowych agregatorów taksówkowych, pogłębione badanie zmonopolizowanych rynków powiązanych podmiotów monopolu naturalnego.

Analiza wykazała, że ​​15 rynków towarowych i finansowych zostało usuniętych z pozycji monopolistycznej dzięki wykształceniu wystarczającej konkurencji, wręcz przeciwnie, na 7 z tych rynków działają przedsiębiorstwa o dominującej pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie 85 spółek i grup osób zajmuje dominującą pozycję na 97 rynkach towarowych i finansowych, na których konkurencja jest słaba.

W ostatnich latach liczba podmiotów monopolu naturalnego zmniejszyła się ze 151 do 129. W 2022 r. monitorowano 134 podmioty gospodarcze wpisane do państwowego rejestru dużych monopoli państwowych i podmiotów monopolu naturalnego pod kątem 11 rodzajów usług. 70 proc. tych podmiotów to przedsiębiorstwa państwowe, a resztę wniósł sektor prywatny.

Zwiększając skuteczność i rozliczalność zadań powierzonych Komisji Promocji Konkurencji i Ochrony Konsumentów, przyczyni się do reform mających na celu budowę nowego Uzbekistanu, wzrost gospodarczy, zapewnienie zdrowego otoczenia konkurencyjnego i swobodnego dostępu przedsiębiorców do rynków oraz ochrona interesów obywateli i dalsza poprawa dobrobytu ludności. W takim przypadku stworzenie zwartego i zintegrowanego systemu zarządzania państwem stanie się wiodącą siłą w zapewnieniu efektywności naszych działań.

Farrukh Karaboev jest wiceprzewodniczącym Komisji Promocji Konkurencji i Ochrony Konsumentów.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy