Kontakt z nami

Ukraina

Rada Europejska wyraża zgodę na wykorzystanie nadzwyczajnych zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie

DZIELIĆ:

Opublikowany

on


W świetle ciągłej wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie Rada Europejska przyjęła zestaw aktów prawnych zapewniających, że zyski netto wynikające z nieoczekiwanych i nadzwyczajnych przychodów trafiających do centralnych depozytów papierów wartościowych (CSD) w UE w wyniku wdrożenie unijnych środków ograniczających, zostanie wykorzystane na dalsze wsparcie wojskowe Ukrainy, a także jej potencjał w zakresie przemysłu obronnego i odbudowę.

Oznacza to, że CDPW posiadające rosyjskie aktywa państwowe i rezerwy o wartości ponad 1 mln euro wniosą wkład finansowy z odpowiadających im zysków netto narastających od 15 lutego 2024 r. Kwoty te będą przekazywane UE przez CDPW co dwa lata i zostanie wykorzystane na dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, a także wsparcie potencjału Ukrainy w zakresie przemysłu obronnego i potrzeb w zakresie odbudowy w ramach programów UE, według następujących wartości procentowych:

Europejski Instrument na rzecz Pokoju 90%
Programy UE finansowane z budżetu UE 10%

Alokacja ta będzie poddawana corocznemu przeglądowi, po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2025 r. CDPW będą mogły tymczasowo zatrzymać udział w wysokości około 10% wkładu finansowego w celu spełnienia ustawowych wymogów w zakresie kapitału i zarządzania ryzykiem ze względu na wpływ wojny na Ukrainie w zakresie aktywów posiadanych przez CDPW.

W dniu 12 lutego 2024 r. Rada zdecydowała, że ​​CDPW posiadające aktywa i rezerwy Centralnego Banku Rosji (CBR) o wartości ponad 1 mln euro, które zostały unieruchomione w wyniku unijnych środków ograniczających, muszą odłożyć nadzwyczajne salda środków pieniężnych zgromadzone w wyniku unijnych środków ograniczających środków i nie może zbyć wynikających z tego zysków netto.

Obchodząc drugi rok nielegalnej, nieuzasadnionej i niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, przywódcy G7 w swoim oświadczeniu z dnia 24 lutego 2024 r. powtórzyli ciągłe wsparcie swoich krajów dla prawa Ukrainy do samoobrony oraz swoje zaangażowanie na rzecz długoterminowej polityki Ukrainy bezpieczeństwa i zobowiązały się do zwiększenia pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz zwiększenia możliwości produkcji i dostaw, aby pomóc temu krajowi. W oświadczeniu tym z zadowoleniem przyjęto przyjęcie unijnych aktów prawnych dotyczących nadzwyczajnych dochodów CDPW uzyskanych z unieruchomionych aktywów państwowych Rosji i zachęcono do podjęcia dalszych kroków w celu umożliwienia ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami umownymi i zgodnie z obowiązującym prawem.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy