Kontakt z nami

Ukraina

Odbudowa Ukrainy poprzez edukację

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Autor: Salvatore Nigro, dyrektor generalny JA Europe, który nawiązał współpracę z UNICEF w celu dostarczenia „UPLIFT”.

Podejmując działania kluczowe dla odbudowy systemu edukacji wykolejonego przez trwający konflikt, Ukraina przyjęła ustawę dostosowującą politykę edukacyjną kraju do standardów UE. Ustawa ta jest najnowszą z serii reform przeprowadzonych przez Ukrainę, aby lepiej dostosować swoje instytucje i polityki do instytucji i polityk UE starającej się przystąpić do Unii

Dostosowanie to oznacza, że ​​kwalifikacje, które wysiedleni Ukraińcy zdobywają w krajach przyjmujących w całej Europie, przełożą się bezpośrednio na systemy edukacji i zatrudnienia na Ukrainie. Jeśli zatem zdecydują się na powrót na Ukrainę, nie zostaną na marginesie. 

Jednakże wpływ tej ustawy zależy od tego, czy teraz więcej dzieci rozpocznie naukę, ponieważ będzie to miało znaczenie tylko dla tych, którzy przyniosą kwalifikacje do domu. 

Edukacja Bariery – Język i niepewność 
Od początku wojny na Ukrainie z kraju uciekło ponad 6 milionów Ukraińców, z czego prawie 2 miliony to dzieci. Pomimo wysiłków pedagogów i rządów ok 40% ukraińskich uczniów boryka się z zakłóceniami w edukacji w związku z trudnościami w integracji z nowymi społeczeństwami krajów przyjmujących.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez OECDoraz z naszych własnych doświadczeń wynikających z naszych działań w krajach przyjmujących z młodymi ukraińskimi uchodźcami, język był najczęściej zgłaszaną barierą w edukacji, na jaką napotykały dzieci. Wiele dzieci wraz z rodzinami nie posługuje się językiem kraju przyjmującego. Uniemożliwia im to zrozumienie procesów rejestracji i zajęć, a także nawiązanie ważnych kontaktów z rówieśnikami. 

reklama

Dzięki naszej pracy z UPLIFT widzieliśmy, jak uchodźcy nieustannie się przemieszczają, a ta niepewność i brak ciągłości to kolejna główna przeszkoda, która zniechęca do długoterminowych zobowiązań edukacyjnych. Widzieliśmy, że młodzi ludzie rzadziej uczestniczą w edukacji w krajach przyjmujących, gdy uważają, że wkrótce mogą wyjechać i wrócić do domu lub kontynuować podróż do innego kraju. 

Pokonywanie barier 

Aby pokonać te bariery, musimy wyposażyć wysiedlonych ukraińskich studentów w narzędzia i zasoby umożliwiające dostęp i rozwój, a ostatecznie wniesienie wkładu w gospodarkę.

Dlatego też zapewnienie dostępności programów edukacyjnych zarówno osobiście, jak i online ma kluczowe znaczenie. Każde dziecko uczy się inaczej, a w krajach przyjmujących stwierdziliśmy, że w poszczególnych krajach istniały rozbieżności w zakresie osobistego zapisania się do szkoły. 

Dlatego priorytetowo potraktowaliśmy udostępnianie naszych treści w Internecie i tworzenie sieci cyfrowej dla studentów. Ściśle współpracowaliśmy także z organizacjami pozaszkolnymi, aby wspierać tych, którzy mieli trudności z uczęszczaniem do lokalnych szkół. 

A dla wysiedlonych dzieci, które chcą uczyć się osobiście, organizujemy także stacjonarne obozy innowacji i programy bezpośrednie.

Oprócz elastyczności w zakresie oferowanych rodzajów edukacji, kluczowe znaczenie ma również uwzględnienie wszystkich podstaw, jeśli chodzi o język. Oferując kursy zarówno w języku ukraińskim, jak i w językach krajów przyjmujących, programy te eliminują również znaczące bariery językowe, które uniemożliwiają wielu ukraińskim uchodźcom dostęp do tradycyjnej edukacji.

Oprócz głównych pracowników akademickich programy kompleksowe, takie jak „UPLIFT”, zapewniają krytyczne dodatkowe wsparcie w zakresie umiejętności cyfrowych, rozwoju kariery i zdrowia psychicznego, przygotowując studentów całościowo na przyszłość i zapewniając młodym Ukraińcom poczucie odpowiedzialności za swoją przyszłość. 

Decydenci, władze i sektor prywatny muszą w dalszym ciągu wspierać rozwój elastycznych opcji edukacyjnych online. Metody te nie tylko pokonują bariery geograficzne i logistyczne, ale także zapewniają ciągłość i autonomię, których wymagają przesiedleni studenci. Inwestując zarówno w formalne, jak i uzupełniające kształcenie cyfrowe, możemy umożliwić ukraińskim uchodźcom podjęcie nauki w dowolnym miejscu i czasie.

Patrząc w przyszłość 

Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy działania ukraińskiego rządu na rzecz dostosowania swojego systemu edukacji do standardów UE, wojna trwa. Według stanu na luty 2024 r. na całym świecie przebywa 6.5 ​​miliona ukraińskich uchodźców, dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy mieli inicjatywy wspierające te wysiedlone osoby w krajach przyjmujących i w Internecie. 

Konieczne jest ciągłe wsparcie, aby zapewnić wysiedlonej młodzieży zdobycie kwalifikacji uznawanych w kraju pochodzenia, co umożliwi im dołączenie do siły roboczej i wniesienie wkładu w wysiłki na rzecz odbudowy kraju. Musimy zapewnić ukraińskim dzieciom narzędzia i zasoby, których potrzebują, aby kontynuować naukę, rozwijać się i przygotowywać na przyszłość – niezależnie od tego, dokąd zaprowadzą je podróże.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy