Kontakt z nami

Rosja

UE przeciwdziała rosyjskiej propagandzie i łamaniu praw człowieka

DZIELIĆ:

Opublikowany

on


Rada Unii Europejskiej nałożyła środki ograniczające na dwie osoby i jedno medium internetowe za kierowanie propagandy do społeczeństwa obywatelskiego w UE i jej sąsiadach poprzez poważne zniekształcanie faktów i manipulowanie nimi w celu usprawiedliwienia i wsparcia rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie. Propaganda wielokrotnie i konsekwentnie była wymierzona w europejskie partie polityczne, szczególnie w okresach wyborczych, a także w społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości płciowe oraz funkcjonowanie instytucji demokratycznych w UE i jej państwach członkowskich.

Rada nałożyła środki ograniczające na „Głos Europy”, który zaangażował się w systematyczną, międzynarodową kampanię manipulacji mediami i zniekształcania faktów, mającą na celu destabilizację Ukrainy, UE i jej państw członkowskich. Voice of Europe prowadzi stronę internetową – z kontami promującymi ją w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, Telegram i X – aktywnie szerzącą dezinformację związaną z Ukrainą i promującą prokremlowskie fałszywe narracje na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Głos Europy wykorzystywano także jako narzędzie przekazywania środków finansowych na opłacenie propagandystów. Zbudowała sieć wpływającą na przedstawicieli partii politycznych w Europie. 

W dzisiejszym zestawieniu znalazły się także dwie osoby blisko związane z Voice of Europe: 

- Artem Marchevskyi, który odegrał kluczową rolę w przejęciu marki medialnej „Głos Europy”. Jako ukryty przywódca Ukrainy odegrał kluczową rolę w rozpowszechnianiu skoordynowanej dezinformacji i stronniczych narracji mających na celu podważenie wiarygodności i publicznego wizerunku Ukrainy oraz jej wysiłków na rzecz obrony przed agresywną wojną Rosji. 


- Wiktor Medwedczuk, który promował politykę i działania mające na celu podważenie wiarygodności i legitymizacji Rządu Ukrainy. Medwedczuk ma bliskie osobiste powiązania z Władimirem Putinem i jest powiązany z jego reżimem, a poprzez swoich współpracowników, w tym Artema Marchewskiego, kontrolował ukraińskie media i wykorzystywał je do rozpowszechniania prorosyjskiej propagandy na Ukrainie i poza nią.

reklama

W sumie unijne środki ograniczające w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających mają obecnie zastosowanie do ponad 2100 osób i podmiotów. Osoby wyznaczone dzisiaj podlegają zamrożeniu aktywów, a obywatelom i przedsiębiorstwom UE zabrania się udostępniania im środków. Osoby fizyczne podlegają dodatkowo zakazowi podróżowania, który uniemożliwia im wjazd lub tranzyt przez terytoria UE.

Rada ustanowiła także nowe ramy środków ograniczających wobec osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia lub nadużycia praw człowieka, represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej oraz podważanie demokracji i praworządności w Rosji. Decyzja o ustanowieniu nowego systemu sankcji jest częścią odpowiedzi UE na przyspieszające i systematyczne represje w Rosji.

Nowy reżim zaproponował Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych Josep Borrell po przedwczesnej śmierci opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego w lutym na Syberii. „Szokująca śmierć Aleksieja Nawalnego była kolejną oznaką przyspieszających i systematycznych represji ze strony reżimu kremlowskiego. On, podobnie jak inni więźniowie i ofiary polityczne, dał nadzieję demokratom i społeczeństwu obywatelskiemu w Rosji” – powiedział Josep Borrell. „Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby pociągnąć do odpowiedzialności rosyjskich przywódców politycznych i władze, w tym za pośrednictwem nowego systemu sankcji, wymierzonych w osoby ograniczające poszanowanie i naruszające prawa człowieka w Rosji”.

Nowy reżim sankcji wprowadza ograniczenia handlowe w eksporcie do Rosji sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, a także sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczonego przede wszystkim do stosowania w bezpieczeństwie informacji oraz monitorowaniu lub przechwytywaniu komunikacji telekomunikacyjnej. Rada zdecydowała również o umieszczeniu w nowym systemie jednej organizacji i 19 osób:

-Federalna Służba Penitencjarna Federacji Rosyjskiej, będąca centralnym organem zarządzającym rosyjskim systemem więziennictwa, znanym z powszechnych i systematycznych nadużyć i złego traktowania więźniów politycznych w Rosji. Jako agencja federalna FSIN odpowiada za kolonie karne, w których rosyjski polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny był przetrzymywany na podstawie zarzutów o charakterze politycznym i ostatecznie zmarł 16 lutego 2024 r.

– kilku sędziów, prokuratorów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy odegrali kluczową rolę w uwięzieniu i ostatecznej śmierci Aleksieja Nawalnego, a także wydaniu wyroku skazującego na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów Olega Orłowa, jednego z najbardziej szanowanych i najdłużej sprawujących władzę praw człowieka obrońców praw człowieka w Rosji, jeden z liderów organizacji nagrodzonej Pokojową Nagrodą Nobla w 2022 r. Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał oraz artystka Aleksandra Skochilenko.

UE pozostaje głęboko zaniepokojona ciągłym pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w Rosji, zwłaszcza w kontekście rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie. Zdecydowanie potępia poważne rozszerzenie restrykcyjnego ustawodawstwa, systematyczne i nasilające się represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka, a także niesłabnące represje wobec niezależnych mediów, indywidualnych dziennikarzy i pracowników mediów, członków opozycji politycznej i innych głosów krytycznych działających w całej Rosji Federacji i poza granicami kraju.


 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy