Kontakt z nami

Rosja

Czterem kolejnym rosyjskim mediom zakazano nadawania w UE

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o zawieszeniu działalności nadawczej w Unii Europejskiej czterech dodatkowych mediów, zarzucając im szerzenie propagandy i wspieranie wojny z Ukrainą. Są to „Głos Europy”, RIA Nowosti, „Izwiestia” i „Rossijskaja Gazeta”, pisze redaktor polityczny Nick Powell.

Rada klasyfikuje te media jako znajdujące się pod stałą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolą kierownictwa Federacji Rosyjskiej. Opisuje je jako „niezbędne i instrumentalne dla przyspieszenia i wspierania rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie oraz dla destabilizacji krajów sąsiadujących”.

Zgodnie z Kartą praw podstawowych środki te nie będą uniemożliwiać docelowym mediom i ich pracownikom gromadzenia wiadomości, prowadzenia badań i wywiadów ani prowadzenia innej działalności w UE poza nadawaniem. Rada powołuje się na prowadzoną przez Rosję „systematyczną międzynarodową kampanię manipulacji mediami i informacjami, ingerencji i poważnego zniekształcania faktów, aby usprawiedliwić i wesprzeć jej agresję na Ukrainę na pełną skalę oraz wzmocnić jej strategię destabilizacji krajów sąsiadujących z nią oraz UE i jej państwa członkowskie.

„W szczególności działania propagandowe, manipulacyjne i ingerencyjne wielokrotnie i konsekwentnie wymierzone były w państwo ukraińskie i jego władze, obywateli Ukrainy, a także europejskie partie polityczne, zwłaszcza w okresach wyborczych, a także w społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, Rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości płciowe a funkcjonowanie instytucji demokratycznych w UE i jej państwach członkowskich”.

W swoich konkluzjach z 21 i 22 marca 2024 r. Rada Europejska potwierdziła niezłomne wsparcie UE dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach oraz jej uzasadnionego prawa do samoobrony przed rosyjską agresją. Wezwał także do podjęcia dalszych kroków w celu osłabienia zdolności Rosji do dalszego prowadzenia wojny agresywnej, w tym poprzez wzmocnienie sankcji.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy