Kontakt z nami

Pakistan

8. runda dialogu politycznego między Pakistanem a Unią Europejską w Brukseli

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

8 listopada 29 r. w Brukseli odbyła się 2022. runda dialogu politycznego między Pakistanem a Unią Europejską. Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Jauhar Saleem i Enrique Mora, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) przewodzili swoim stronom. Obie strony zwróciły uwagę na szczególne znaczenie tej rundy dialogu politycznego z okazji 60. rocznicy nawiązania stosunków Pakistan - UE.

Dialog obejmował szeroki zakres tematów w kontekście stosunków Pakistan–UE, a także rozwoju sytuacji regionalnej i globalnej. Obie strony podkreśliły wagę, jaką przywiązują do wielopłaszczyznowego partnerstwa. Wyrażając zadowolenie z pozytywnej trajektorii stosunków, zgodzili się kontynuować wspólne działania na rzecz dalszego pogłębiania i poszerzania współpracy dwustronnej.

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych docenił terminową i nieocenioną pomoc humanitarną i wsparcie udzielone przez Unię Europejską ofiarom masowych powodzi wywołanych klimatem w Pakistanie. Podkreślił, że dalsze wsparcie UE jako kluczowego partnera handlowego i rozwojowego będzie miało zasadnicze znaczenie dla skutecznej pomocy Pakistanowi w odbudowie i odbudowie oraz w odbudowie zniszczonej infrastruktury w sposób odporny na zmianę klimatu.

Obie strony przyznały, że unijny system GSP Plus jest udanym wzorcem handlu na rzecz rozwoju i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej. Podzielając stanowisko Pakistanu w sprawie propozycji nowego programu GSP Plus, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że wspólne cele, w tym zrównoważony rozwój, walka z ubóstwem i tworzenie miejsc pracy, zostaną odpowiednio potraktowane priorytetowo w nowym programie. Wyraził także chęć Pakistanu do dywersyfikacji zakresu współpracy handlowej, inwestycyjnej i rozwojowej między Pakistanem a UE.

Obie strony zgodziły się zbadać możliwości współpracy w ramach sztandarowych programów UE, takich jak Global Gateway i Horizon Europe.

Obie strony z zadowoleniem przyjęły również niedawne rozpoczęcie kompleksowego dialogu na temat migracji i mobilności. Dialog zapewni zinstytucjonalizowaną platformę dla legalnych ścieżek migracji do Europy, poszukiwania partnerstw talentów i umożliwi skuteczną realizację umowy o readmisji między Pakistanem a UE.

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych powiadomił zastępcę sekretarza generalnego o tragicznej sytuacji w zakresie praw człowieka w nielegalnie okupowanym przez Indie Dżammu i Kaszmirze (IIOJK). Wezwał społeczność międzynarodową do wykorzystania swoich wpływów w celu nakłonienia Indii do przestrzegania zobowiązań wynikających z rezolucji RB ONZ.

reklama

Podkreślił również, że nielegalne i jednostronne działania Indii z 5 sierpnia 2019 r. miały na celu podważenie uznanych międzynarodowo sporów, a zmiana struktury demograficznej IIOJK była rażącym naruszeniem rezolucji RB ONZ, 4. Konwencji Genewskiej i prawa międzynarodowego.

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych powtórzył pryncypialne stanowisko Pakistanu dotyczące powszechnego i konsekwentnego stosowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych – w tym niestosowania siły lub groźby jej użycia, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państw, pokojowego rozstrzygania sporów oraz równego bezpieczeństwa dla wszystkich państw w w celu zapewnienia trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Dodał, że Pakistan nadal wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i podkreśla potrzebę dyplomacji i dialogu w celu szybkiego, wynegocjowanego zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę liczne, złożone wyzwania stojące przed Afganistanem, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych ponownie podkreślił znaczenie trwałego zaangażowania społeczności międzynarodowej we współpracę z Tymczasowym Rządem Afganistanu w celu zapewnienia dobrobytu Afgańczykom.

Obie strony zgodziły się na przeprowadzenie kolejnej rundy dialogu politycznego w Islamabadzie w 2023 roku.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy