Kontakt z nami

Pakistan

Minister spraw zagranicznych przemawia w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET)

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Minister spraw zagranicznych Makhdoom Shah Mahmood Qureshi przemawiał 26 maja przed Komisją Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego (PE) na zaproszenie jej przewodniczącego, posła do Parlamentu Europejskiego Davida McAllistera. Do ministra spraw zagranicznych dołączyła pani Zartaj Gul, minister stanu ds. Zmiana klimatu; Pan Mian Farrukh Habib, Minister Stanu ds. Informacji i Radiofonii i Telewizji; Malik Ehsan Ullah Tiwana, przewodniczący Stałej Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego; Pani Andleeb Abbas, Parlamentarny Sekretarz ds. Zagranicznych; Pani Maleeka Bokhari, Parlamentarny Sekretarz ds. Prawa i Sprawiedliwości; Pan Lal Chand Malhi, Parlamentarny Sekretarz ds. Praw Człowieka; Minister spraw zagranicznych i wyżsi urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po wystąpieniu ministra spraw zagranicznych nastąpiła wymiana poglądów z posłami do Parlamentu Europejskiego (MEP) należącymi do różnych grup politycznych.

Minister spraw zagranicznych podziękował przewodniczącemu oraz członkom AFET za zaproszenie go do wygłoszenia przemówienia przed prestiżową Komisją Parlamentu Europejskiego. Podkreślił znaczenie regularnych wymian parlamentarnych między Pakistanem a UE.

W swoim przemówieniu minister spraw zagranicznych Qureshi omówił różne aspekty stosunków Pakistan-UE oraz rozwoju regionalnego i międzynarodowego. Stwierdził, że Pakistańsko-UE Strategiczny Plan Zaangażowania (SEP) zapoczątkował nową fazę partnerstwa, zapewniając solidne podstawy i ramy dla wielowymiarowej współpracy między obiema stronami.

Podkreślając ogromny potencjał dalszego rozszerzania więzi między Pakistanem a UE w różnych sferach, wyraził gotowość Pakistanu do dalszej pracy na rzecz produktywnego i konstruktywnego partnerstwa.
Podkreślając znaczenie współpracy handlowej i gospodarczej, minister spraw zagranicznych Qureshi podkreślił, że instrument GSP Plus UE dla Pakistanu był korzystny dla obu stron i odegrał ważną rolę we wzroście wymiany handlowej między obiema stronami. Potwierdził zaangażowanie Pakistanu w skuteczne wdrażanie międzynarodowych konwencji związanych z GSP Plus. Docenił także wsparcie UE dla Pakistanu w walce z pandemią COVID-19.

Wyrażając rozczarowanie przyjęciem przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie przepisów dotyczących bluźnierstwa w Pakistanie, minister spraw zagranicznych Qureshi podkreślił znaczenie zrozumienia szczególnych uczuć i szacunku, jakie muzułmanie mają dla osoby Świętego Proroka (PBUH). Wolność wypowiedzi nie może być wykorzystywana do ranienia uczuć religijnych innych osób, a rozmyślne prowokacje i podżeganie do nienawiści i przemocy muszą być powszechnie zakazane. Szef MSZ podkreślił, że narasta ksenofobia i islamofobia, a Pakistan i UE powinny współpracować na rzecz pokojowego współistnienia, harmonii międzywyznaniowej i kulturowej.

Minister spraw zagranicznych Qureshi podkreślił, że pokój i stabilność w Afganistanie są najważniejsze dla realizacji pakistańskiej wizji regionalnej integracji gospodarczej. Pakistan pragnie zakończenia konfliktu afgańskiego poprzez wynegocjowane porozumienie polityczne kierowane przez Afgańczyków i należące do nich. Pakistan odgrywał i nadal odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu afgańskiego procesu pokojowego. Obecny proces pokojowy jest historyczną szansą i wszystkie strony afgańskie powinny konstruktywnie pracować, aby zapewnić pluralistyczne, szeroko zakrojone i kompleksowe rozwiązanie.

Minister spraw zagranicznych Qureshi utrzymywał, że spór o Dżammu i Kaszmir pozostaje największą przeszkodą na drodze do zbudowania trwałego i trwałego pokoju w Azji Południowej. Zamiast pozytywnie zareagować na prośby Pakistanu o pokój, Indie jednostronnie i nielegalnie przystąpiły do ​​zmiany statusu IIOJK, który jest uznanym przez ONZ terytorium spornym, i zanieczyszczają środowisko. Na Indiach spoczywał ciężar stworzenia sprzyjającego środowiska. Pakistan pozostaje zaangażowany w pokojowe rozwiązanie sporu w Dżammu i Kaszmirze zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i życzeniami mieszkańców Kaszmiru. Zwracając uwagę na indyjską kampanię dezinformacyjną przeciwko Pakistanowi, ujawnioną przez EU Disinfolab, minister spraw zagranicznych wezwał UE, by nie pozwalała, by nazwy jej instytucji były nadużywane przez kraje trzecie.

Przewodniczący AFET, eurodeputowany David McAllister, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie stosunków Pakistan-UE oraz zainteresowanie Parlamentu dalszym wzmacnianiem tego partnerstwa. Podziękował ministrowi spraw zagranicznych za szczegółową wymianę poglądów z komisją AFET.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji AFET oraz szefowie delegacji ds. stosunków z krajami trzecimi i regionami. Licząca 71 członków komisja AFET jest jedną z najbardziej prominentnych i wpływowych komisji Parlamentu Europejskiego. Nadzoruje i udziela wskazówek dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz odgrywa ważną rolę w sprawach związanych z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, a także finalizowaniem umów międzynarodowych UE.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy