Kontakt z nami

Kazachstan

Kazachstan zabiega o bliższe powiązania zarówno z Europą, jak i w obrębie Azji Centralnej

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Wiceministrowie spraw zagranicznych krajów Azji Centralnej oraz zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych odbyli w Brukseli Dialog Wysokiego Szczebla w sprawie Polityki i Bezpieczeństwa. Omówili wspólny plan działania dotyczący pogłębienia więzi między Azją Środkową a UE, poruszając kwestie transportu, handlu, stosunków gospodarczych, energetycznych i klimatycznych, a także wspólnych wyzwań dla bezpieczeństwa związanych z sytuacją w Afganistanie – pisze redaktor polityczny Nick Powell.

Wiceminister spraw zagranicznych Kazachstanu Roman Wasilenko powiedział później, że we współczesnej Azji Środkowej wszystkie pięć krajów regionu „wszyscy są liderami, pracujemy jako zespół”, chociaż źródło w Komisji określiło Kazachstan jako najbardziej aktywny w budowaniu więzi z Unią Europejską Unii, po wdrożeniu kompleksowej umowy o handlu i współpracy z UE.

Wiceminister spraw zagranicznych stwierdził, że ważne jest, aby rozwijający się szlak handlowy przez Kazachstan nie tylko łączył Europę i Azję, ale miał odgałęzienia biegnące z północy na południe, obejmujące wszystkie kraje Azji Środkowej, tak aby żaden nie pozostał w tyle. Od upadku Związku Radzieckiego rzadziej handlowali między sobą, ale to się zmieniało, a wartość handlu wewnątrzregionalnego podwoiła się w ciągu sześciu lat.

O rozwoju szlaku transkaspijskiego, zwanego także Korytarzem Środkowym czy Nowym Jedwabnym Szlakiem, zbyt często mówi się tak, jakby dotyczył wyłącznie tranzytu między Chinami a Europą, a nie także handlu między Azją Centralną a UE. Kazachstan posiada większość metali ziem rzadkich niezbędnych do przejścia na ekologię. Roman Wasilenko stwierdził, że ważne jest przetworzenie tych zasobów naturalnych w jego kraju, aby ich transport do Europy stał się bardziej opłacalny ekonomicznie poprzez zwiększenie ich wartości.

Kolejnym obszarem wielkich możliwości jest ogromny potencjał rolniczy Kazachstanu, w którym zaledwie połowa z 200 milionów hektarów to obecnie użytkowane grunty produkcyjne. Minister podkreślił, że to produkcja przyjazna dla środowiska, zwłaszcza zbóż, ale także innych produktów, takich jak miód i mięso, była przedmiotem prac Kazachstanu nad certyfikacją ekologiczną, której oczekują europejscy konsumenci i której wymagają przepisy UE.

Powiedział, że Kazachstan jest również na dobrej drodze do produkcji dwóch milionów ton ekologicznego wodoru rocznie do początku lat trzydziestych XX wieku, co stanowi około 2030% oczekiwanego zapotrzebowania Unii Europejskiej. Już sama wielkość kraju zapewnia mu zdolność do produkcji opłacalnej energii słonecznej i wiatrowej.

reklama

Ważna jest także młoda i wykształcona siła robocza, w której występuje wysokie zatrudnienie kobiet, a Roman Wasilenko nalegał, aby UE wykorzystała swoją przewagę w postaci miękkiej siły. Powiedział, że Kazachstan jest wdzięczny Komisji Europejskiej i państwom członkowskim za kontynuację przygotowań do negocjacji w sprawie ułatwień wizowych. Dla Europy nie było ryzyka migracyjnego, a raczej szansa na otwarcie się na turystykę i naukę.

Taneli Lahti, głowa gabinetu Europejskiego Komisarza ds. Partnerstw Międzynarodowych ocenił, że w stosunkach europejsko-kazachskich drzemie ogromny potencjał gospodarczy, polityczny i kulturowy. Era szybkiego dostosowania globalnych łańcuchów dostaw daje Kazachstanowi szansę, a unijna inicjatywa Global Gateway nie dotyczy tylko infrastruktury, ale także kontaktów międzyludzkich.


Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy