Kontakt z nami

Kazachstan

Wiodący eksperci z Kazachstanu i Uzbekistanu badają ostatnią wizytę prezydenta Tokajewa w Taszkencie

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Wizyta państwowa prezydenta Kassyma-Żomarta Tokajewa w Uzbekistanie w zeszłym tygodniu była przedmiotem zainteresowania międzynarodowej konferencji, która odbyła się 27 grudnia zatytułowana Uzbekistan i Kazachstan. Perspektywy rozwoju strategicznego partnerstwa i sojuszu, poinformował Kazachski Instytut Studiów Strategicznych (KazISS). 

Eksperci dyskutowali o dialogu politycznym i nowych strategicznych perspektywach współpracy w dziedzinie gospodarki, transportu, energii i zasobów wodnych po wizycie Tokajewa w Taszkencie w dniach 21-22 grudnia i jego spotkaniu z prezydentem Uzbekistanu Szaukatem Mirzijojewem. Oprócz regularnych spotkań w tym roku w ramach Spotkania Konsultacyjnego przywódców Azji Środkowej w Cholpon-Acie i szczytu Wspólnoty Niepodległych Państw w Astanie, Tokajew powitał Mirzijojewa w Astanie podczas jego wizyty państwowej dokładnie rok temu, 6 grudnia 2021 r. . 

„Łącząca nas w ten czy inny sposób wspólna historia, kultura i geografia sprawia, że ​​nasze relacje budujemy w szczególny sposób, na wysokim poziomie wzajemnego zaufania. Wizyta państwowa Prezydenta Kazachstanu Kassyma-Jomarta Tokajewa w Uzbekistanie w dniach 21-22 grudnia br. położyła podwaliny pod strategiczne rozszerzenie współpracy we wszystkich sektorach. To ważne, biorąc pod uwagę, że intensywność stosunków między Kazachstanem a Uzbekistanem w ogóle nadaje ton dalszemu rozwojowi współpracy krajów całego regionu Azji Środkowej” – powiedział Jerkin Tukumow, politolog i szef KazISS, jeden organizatorów konferencji wraz z Instytutem Studiów Strategicznych i Regionalnych przy Prezydencie Uzbekistanu oraz Międzynarodowym Instytutem Azji Centralnej.

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew powitał prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa na lotnisku w Taszkencie 21 grudnia. Zdjęcie: serwis prasowy Akorda.

Wizyta prezydenta Tokajewa w Uzbekistanie była znacząca z kilku względów. Rozmowy Tokajewa i Mirzijojewa koncentrowały się na zwiększeniu wymiany handlowej, współpracy przemysłowej oraz powiązań w sferze kulturalnej i humanitarnej. 

„Dzięki aktywnemu dialogowi politycznemu i wspólnej pracy rządów stosunki kazachsko-uzbeckie nadal się rozwijają i wykazują bezprecedensową dynamikę we wszystkich kierunkach” – powiedział Tokajew na wspólnym briefingu prasowym po rozmowach. 

reklama

Zarówno Tokajew, jak i Mirzijojew wykazali niezłomne zaangażowanie w zacieśnianie więzi dwustronnych po podpisaniu przez nich traktatu o stosunkach sojuszniczych, jedynego precedensu w Azji Środkowej. 

„Mamy wspólną historię, wartości kulturowe i duchowe, tradycje i zwyczaje. Dla Uzbekistanu Kazachstan jest najbliższym, najbardziej niezawodnym i sprawdzonym partnerem. W tym trudnym czasie możemy bez przesady scharakteryzować nasze stosunki jako przykład współpracy międzypaństwowej” – powiedział Mirzijojew.

Obaj przywódcy zauważyli, że zacieśnienie współpracy między obydwoma krajami jest również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do stabilności i dobrobytu Azji Środkowej. Zarówno Tokajew, jak i Mirzijojew wielokrotnie mówili o umacnianiu pokoju w regionie, promowaniu idei zbliżenia regionalnego i ułatwianiu osiągania przez państwa Azji Centralnej wzajemnie akceptowalnych rozwiązań w kwestiach regionalnych.

Prezydenci obu krajów odwiedzili także mauzoleum Tole Bi w Taszkencie. Źródło zdjęcia: serwis prasowy Akorda.

„Bez wątpienia trwająca wizyta państwowa prezydenta Kazachstanu Kassyma-Żomarta Tokajewa w Uzbekistanie jest wydarzeniem na skalę historyczną i zapisze się w annałach stosunków dwustronnych poprzez osiągnięcie przełomowych, wręcz bezprecedensowych porozumień, które będą miały znaczenie dla dalszego stopniowego rozwoju stosunków między Uzbekistanem a Kazachstanem, ale także dla wzmocnienia całej architektury bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w Azji Centralnej” – powiedział Akramjon Niematow, pierwszy zastępca dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych i Regionalnych.

Handel i inwestycje 

Oba kraje dzieli znacznie więcej niż 2,300-kilometrowa granica. Kazachstan i Uzbekistan to dwie największe gospodarki Azji Środkowej. Dane Krajowego Urzędu Statystycznego Kazachstanu wskazują na znaczny wzrost dwustronnej wymiany handlowej na przestrzeni lat, z 2.1 mld USD w 2014 roku do 3.8 mld USD w 2021 roku. 

Od 10 miesięcy 2022 roku handel dwustronny wzrósł o 35 procent, osiągając 4.1 miliarda dolarów. Dwie trzecie obrotów stanowi eksport produktów Kazachstanu, który wzrósł o 36.3 procent z 2.2 do 3 miliardów dolarów. Oba kraje zobowiązały się do podniesienia dwustronnych obrotów handlowych do 5 mld USD, a następnie do 10 mld USD. 

Po przyjeździe Tokajew odwiedził i złożył kwiaty pod pomnikiem w parku Yangi Ozbekiston, wybudowanym w 2021 roku dla upamiętnienia 30-lecia odzyskania przez kraj niepodległości. Źródło zdjęcia: serwis prasowy Akorda.

Plan współpracy przemysłowej między Kazachstanem a Uzbekistanem obejmuje ponad 38 projektów o wartości 2.2 mld USD, tworzących blisko 11,000 tys. miejsc pracy. Zrealizowano dziesięć wspólnych projektów, z czego połowa w Kazachstanie. 

„Handel i interakcja gospodarcza między dwoma krajami nasila się. Gospodarki Kazachstanu i Uzbekistanu mają wspólny potencjał ze względu na swoje położenie geograficzne. (…) Gospodarki Kazachstanu i Uzbekistanu są komplementarne i praktycznie ze sobą nie konkurują. Konieczne jest zacieśnianie współpracy w sektorach transportu i logistyki, gospodarki wodnej i energetycznej, inżynierii mechanicznej, turystyki i ochrony środowiska” – powiedział uzbecki ekonomista Zakir Usmanow w wywiadzie dla Central Asian Analytical Network z 2021 roku.  

W Kazachstanie działa ponad 1,400 przedsiębiorstw z udziałem kapitału uzbeckiego i ponad 400 wspólnych spółek kazachsko-uzbeckich. 

W 2021 r. łączny napływ inwestycji uzbeckich do gospodarki Kazachstanu sięgnął 22.1 mln USD i 8.6 mln USD w pierwszej połowie 2022 r. Inwestycje Kazachstanu w Uzbekistanie sięgnęły 146.2 mln USD i 29.5 mln USD w pierwszej połowie 2022 r.

Prmieszkaniec Kazachstanu Kassym-Jomart Tokayev i prezydent Uzbekistanu Shavkat Mirziyoyev zwiedzili wystawę poświęconą życiu i twórczości wielkiego kazachskiego poety i filozofa Abaia Kunanbayeva. Źródło zdjęcia: serwis prasowy Akorda

Przemawiając na kazachsko-uzbeckim międzyregionalnym forum biznesowym 21 grudnia w Taszkiencie, kazachski minister handlu i integracji Serik Zhumangarin zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji zagranicznych w Kazachstanie i Uzbekistanie. Od 2005 do II kwartału 2022 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych brutto z Uzbekistanu do Kazachstanu wyniósł 22.7 mln USD, podczas gdy inwestycje Kazachstanu w gospodarkę Uzbekistanu w tym samym okresie sięgnęły 560 mln USD.

„Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar gospodarki każdego kraju z osobna, uważam, że region Azji Środkowej powinien działać jako zjednoczony front w przyciąganiu międzynarodowego kapitału. W tym celu Kazachstan stworzył już całą niezbędną infrastrukturę, w tym Międzynarodowe Centrum Finansowe Astana i swoje preferencje inwestycyjne. Jesteśmy gotowi działać jako brama dla inwestorów do naszego regionu” – powiedział Zhumangarin, zapraszając uzbeckie firmy do Kazachstanu.

Kluczowe umowy

Oprócz traktatu o stosunkach sojuszniczych i porozumienia w sprawie wytyczenia granic, podczas wizyty zaprezentowano również porozumienia w sprawie dużych projektów przemysłowych oraz uruchomienie obiektów przemysłowych przez Tokajewa i Mirzijojewa.

W sumie podczas wizyty podpisano umowy inwestycyjne i dokumenty dwustronne o wartości ponad 8 miliardów dolarów, w tym 40 dokumentów o wartości ponad 2.5 miliarda dolarów podpisano na forum biznesowym 21 grudnia.  

Należą do nich podpisany przez ministerstwa rolnictwa program współpracy na rzecz zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej i realizacji wspólnych projektów w rolnictwie, umowa na dostawę do Kazachstanu zestawów obróbczych i komponentów do samochodów marki Chevrolet, memorandum o współpracy w sprawie projektu inwestycyjnego polegającego na budowie transportu multimodalnego i centrum logistycznego w Obwodzie Taszkenckim, porozumienie w sprawie uruchomienia produkcji płytek ceramicznych w Szymkencie oraz porozumienie w sprawie uruchomienia produkcji sprzętu AGD w Obwodzie Karagandzkim. 

Tokajew podkreślił potencjał wspólnych projektów rolniczych, w tym produkcji mięsa, przetwórstwa i pakowania owoców i warzyw oraz uprawy roślin oleistych, pszenicy i ziemniaków. W ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. obroty handlowe produktami rolnymi wzrosły o 30 proc., przekraczając 1 mld USD.

Wicepremier Uzbekistanu i minister inwestycji i handlu zagranicznego Jamshid Khodjaev podkreślił potrzebę tworzenia zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych. 

„Szczególną wagę przywiązuje się do wspólnych wysiłków na rzecz tworzenia produkcji zaawansowanych technologicznie w oparciu o nasze przewagi komparatywne, rozwoju współpracy przemysłowej w celu wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej w celu dalszego wspólnego podboju międzynarodowych rynków. Mamy ogromny potencjał do pomnażania wzajemnie korzystnych projektów. W tym celu mamy już wszystko, co niezbędne – produkcję, technologię, personel i zasoby naturalne” – powiedział Chodżajew.

Central Asia International Centre for Industrial Cooperation jest jednym z kluczowych projektów między Kazachstanem a Uzbekistanem rozpoczętych podczas wizyty. 

„Ważnym krokiem na drodze współpracy przemysłowej i stworzenia wspólnego produktu przeznaczonego na eksport na rynki krajów trzecich jest przyspieszona realizacja Central Asia International Center for Industrial Cooperation na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu. Centrum stanie się przykładem efektywnej współpracy przemysłowej i kluczową platformą aktywnego rozwoju korytarza gospodarczego Północ-Południe Azji Środkowej” – powiedział Zhumangarin, przemawiając na forum.                

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy