Kontakt z nami

Prawa LGBTI

Tęczowa mapa pokazuje, że Europa nie jest gotowa na ataki skrajnie prawicowe

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Jak wynika z nowej Rainbow Map, w miarę jak Europa zmierza w kierunku wielu wyborów, w tym wyborów do Parlamentu Europejskiego w przyszłym miesiącu, prawa osób LGBTI stały się wyznacznikiem ochrony wolności i demokracji w obliczu wzrostu sił skrajnie prawicowych.

Wydawany przez wiodącą europejską organizację LGBTI, ILGA-Europe, 16. rocznik Tęczowa mapa, przedstawiające ranking 49 krajów europejskich pod względem zmian legislacyjnych w dziedzinie praw człowieka LGBTI, pokazuje, że podczas gdy autorytarni przywódcy w całej Europie w dalszym ciągu wykorzystują zrzucanie na osoby LGBTI kozła ofiarnego, aby dzielić i mobilizować swój elektorat, inni natomiast wykazują silną wolę polityczną, aby wywiązać się ze zobowiązań na rzecz propagowanie i ochrona praw człowieka osób LGBTI. 

W czasie, gdy niektóre włoskie regiony odbierają prawa rodzicielskie parom tej samej płci, gdy podejmuje się wysiłki w celu przepisania wytycznych ograniczających dostęp do opieki zdrowotnej dla osób trans na Słowacji, w Chorwacji, Francji i Wielkiej Brytanii oraz gdy jesteśmy świadkami bezprecedensowego zmierzającego do kryminalizacji „międzynarodowego ruchu LGBTI” jako „organizacji ekstremistycznej”, ustalenia tegorocznej „Tęczowej mapy” pokazują bardziej niż kiedykolwiek, że jedynie ochrona prawna może zapewnić gwarancję praw podstawowych.

Tęczowa mapa została opublikowana zaledwie dzień po raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej ds. LGBTIQ Survey III, z którego wynika, że ​​ponad dwie trzecie respondentów spotkało się z wypowiedziami nienawiści oraz ze znacznym wzrostem przemocy od czasu ostatniego badania przeprowadzonego w 2019 r.

Według dyrektor ds. rzecznictwa ILGA-Europe, Katrin Hugendubel: „W całej Europie osoby LGBTI są celem mowy nienawiści i przemocy, a ich prawa człowieka są aktywnie naruszane, mimo to nadal widzimy, że zbyt wiele krajów w regionie zwleka z dalszym rozwojem ochrony prawnej oraz nieprzedłużanie swoich zobowiązań w drodze krajowych strategii i planów działania. Ten brak działań jest niebezpieczny, ponieważ bez odpowiedniego ustawodawstwa chroniącego mniejszości, w tym osoby LGBTI, nowo wybranym rządom zbyt łatwo będzie szybko podważyć prawa człowieka i demokrację”.

Tęczowa Mapa pokazuje, że niektóre rządy starają się to zrozumieć. W roku, w którym w całym regionie odbędzie się ponad 30 wyborów, w tym wyborów do UE w przyszłym miesiącu, Mapa pokazuje silną wolę polityczną, aby zwiększyć ochronę praw człowieka LGBTI w kilku krajach. 

Niemcy, Islandia, Estonia, Liechtenstein i Grecja odnotowały jedne z największych skoków w rankingu Rainbow Map. Zarówno Estonia, jak i Grecja zmieniły swoje przepisy, aby umożliwić parom tej samej płci zawieranie małżeństw i adopcję dzieci, Grecja uzupełniła także luki w swoim ustawodawstwie antydyskryminacyjnym, aby w pełni chronić osoby LGBTI, a Liechtenstein rozszerzył prawa do adopcji na pary tej samej płci.

reklama

Kraje ciężko pracują również nad wprowadzeniem środków zapobiegawczych, które uznają nienawiść wobec LGBTI za czynnik obciążający. Niemcy, które w tym roku zanotowały największy skok w rankingu, zakazały przestępstw z nienawiści ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe. Inne kraje, które wprowadziły przepisy przeciwdziałające przestępstwom z nienawiści, to Bułgaria, Islandia (która wskoczyła na drugie miejsce w rankingu) i Słowenia. Zakazy praktyk konwersyjnych, które również prowadzą do przemocy wobec osób LGBTI, wprowadzono w Belgii, na Cyprze, Islandii, w Norwegii i Portugalii.

Jednak inne, jak Włochy, które spadły o dwa miejsca w rankingach ze względu na zwlekanie z ochroną legislacyjną na wiele lat, pokazują, co może się stać, gdy nie zostanie wprowadzone ustawodawstwo, a władzę przejmą rządy skrajnie prawicowe. 

Większość krajów przystępujących do UE (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, opóźniając wprowadzenie prawodawstwa, narażając w ten sposób swoich obywateli na coraz większe ryzyko rzeczywistej reakcji i podważanie praw podstawowych. Turcja i Gruzja, również kandydujące do przystąpienia, aktywnie podważają prawa człowieka i podstawowe wolności, w tym wysiłki na rzecz przyjęcia nowego ustawodawstwa skierowanego szczególnie do osób LGBTI. Gruzja, jeden z krajów, które przystąpiły niedawno, tłumi prounijne protesty przeciwko proponowanej ustawie o „zagranicznych agentach”, która wywodzi się bezpośrednio z rosyjskiego podręcznika przeciwko LGBTI.

Według dyrektora wykonawczego ILGA-Europe, Chabera: „UE musi zwrócić szczególną uwagę nie tylko na wzrost politycznej mowy nienawiści wobec osób LGBTI, ale także na nowe narzędzia ucisku, takie jak kryminalizacja przez Rosję całego segmentu społeczności ludność kraju. Wysiłki zmierzające do podziału i odwrócenia uwagi od skonsolidowanych reżimów autorytarnych w dalszym ciągu przedostają się do innych krajów europejskich w czasie, gdy wybory mogą wepchnąć Europę w ręce przywódców, którzy chcą ukształtować radykalnie prawicową, antydemokratyczną Unię Europejską. Europa potrzebuje silniejszych przepisów i polityk, aby chronić osoby LGBTI. Bez tego nie możemy mówić o bezpieczeństwie ani o praworządności i demokracji”. 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy