Kontakt z nami

Prawa człowieka

Nadzwyczajny szczyt ponad 100 europejskich przywódców żydowskich krytykuje Borrella i wzywa do podjęcia znacznie większych działań w celu zwalczania antysemityzmu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Ponad 100 przywódców europejskich gmin żydowskich i dyrektorów organizacji proizraelskich podjęło uchwałę na zakończenie nadzwyczajnej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydów (EJA). Mając na celu znalezienie sposobów zwalczania prześladowań Żydów w całej Europie i rosnącej fali nienawiści na tle antysemickim od 7 października, rezolucja skupiała się na trzech głównych kwestiach:

  • Brak znaczących środków przyjętych dotychczas przez rządy w celu poradzenia sobie z rekordowymi wzrostami i zagrożeniami egzystencjalnymi.
  • Powszechne, ale nieskuteczne przyjęcie definicji antysemityzmu przyjętej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).
  • I choć przyznając, że krytyka demokratycznie wybranego rządu jest rzeczą normalną, odnotowując z wielkim zaniepokojeniem, jak to określił Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell, „wyraźne i powtarzające się antyizraelskie uprzedzenia, które w istotny sposób przyczyniły się do utrzymującego się antysemityzmu i oczerniania państwa Izraela”.

Program nadzwyczajnej konferencji pod hasłem „Walka” skupiał się w 100% na rozwiązaniach: dla rządów, organów ścigania, bezpieczeństwa instytucji i „Żyda na ulicy”, w mediach, a nawet w sporcie, tym samym biorąc pod uwagę całość współczesnego doświadczenia Żydów. 

Wśród uczestników byli główni przywódcy holenderskiego żydostwa, przewodniczący CJO – grupy zrzeszającej gminy żydowskie w Holandii, naczelny rabin Holandii oraz przewodniczący gmin z Amsterdamu, Rotterdamu i innych holenderskich miast. Dołączyli do nich liderzy z całej Europy. Wśród osób, które przemawiały na konferencji lub przesłały wyrazy wsparcia, znaleźli się premier Holandii Mark Rutte, minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz, specjalni wysłannicy europejscy i holenderscy ds. zwalczania antysemityzmu, pani Katharina von Schnurbein i Eddo Verdoner, byli gracze NBA i zawodowi piłkarze, czołowe osobistości od Christians for Israel International i Sekretarza Generalnego Kościoła Katolickiego w UE. 

EJA, przewodniczący rabin Menachem Margolin, oświadczył na otwarciu konferencji, że „prowadzimy bitwę o kontynuację życia Żydów w Europie. Żydzi ubrani w tradycyjne stroje lub ci z mezuzami na drzwiach doświadczają bezlitosnych prześladowań. Żydowskim studentom zagrażają życie i są wykluczani z zajęć uniwersyteckich, a hasła nienawiści swobodnie wypisuje się na żydowskich domach, synagogach i cmentarzach. 

„Musimy sformułować plany walki z antysemityzmem na wszystkich frontach: politycznym, prawnym, publicznym oraz poprzez zwiększanie bezpieczeństwa społecznego i osobistego. Ale to wszystko może nie wystarczyć. Dlatego Państwo Izrael musi pilnie opracować praktyczny plan awaryjny dotyczący wchłonięcia europejskiego żydostwa w Izraelu. Niestety, nie jest to już sytuacja hipotetyczna, ale realne zagrożenie egzystencjalne, któremu rządy europejskie nie potrafią lub nie chcą się zająć”.

Joel Mergui, przewodniczący Konsystorza Paryża (największej społeczności żydowskiej w Europie) i przewodniczący Rady Przywódców Żydowskich EJA stwierdził, że „uważaliśmy, że po najgorszej masakrze dokonanej po Holokauście naród żydowski, zarówno w Izraelu, jak i w diasporze, w dłuższej perspektywie zyskałby silne poparcie, ale niestety tak się nie stało. Bardzo szybko Izrael i Żydzi na całym świecie zostali oskarżeni o konsekwencje straszliwej i barbarzyńskiej wojny rozpoczętej przeciwko nim przez Hamas. Ta ponura i niesprawiedliwa rzeczywistość jest bardzo przerażająca”.

reklama

Eddo Verdoner, Krajowy Koordynator ds. Zwalczania Antysemityzmu (NCAB) w Ministerstwie Sprawiedliwości Holandii, powiedział, że „główny cel naszego biura jest jasny: musimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie w celu zwalczania antysemityzmu. Aby znaleźć rozwiązania współczesnych problemów, potrzebne są nowe zmiany w polityce. Musimy zadbać o to, aby młodsze pokolenia wyciągały wnioski nie tylko z lekcji Holokaustu, ale także z obecnego antysemityzmu”.

Stefan Hansel, hamburski komisarz ds. antysemityzmu, podzielił się z przywódcami żydowskimi, że „95% niemieckich Żydów pochodzi z republik poradzieckich. Większość z tych Żydów jest niezrzeszona i nie ma głosu, który mógłby ich reprezentować, chociaż doświadczają wyzwań, jakie napotykają społeczności migranckie – w tym wykluczenia, zwłaszcza wyzwań, które pojawiają się w interakcjach ze społecznościami muzułmańskimi. Musimy ponownie przemyśleć nasze relacje instytucjonalne z instytucjami [muzułmańskimi]. Nawet w przypadku nakładających się kwestii, takich jak ubój koszerny i obrzezanie, musimy zwrócić uwagę na kwestie w instytucjach muzułmańskich, które są wyraźnie antysemickie”.

Pascal Markowitz, adwokat Izby Adwokackiej w Paryżu i członek Forum Prawnego EJA, tak przedstawił konferencję na temat aktualnej sytuacji prawnej we Francji: „Prawo francuskie zabrania bojkotu osób ze względu na ich narodowość. Uznała to za dyskryminację. W oparciu o tę definicję prawną udało nam się pozwać działaczy antyizraelskich, zwłaszcza działaczy antyizraelskich, którzy organizowali bojkot w supermarketach. Ustawę tę należy traktować jako model, który można powielić na poziomie ogólnoeuropejskim”.

Kalman Szalai, przewodniczący Ligi Akcji i Ochrony, przemówił na konferencji i podkreślił, że „wydaje się, że świat zapomniał o podstawowym znaczeniu dobra i zła. musimy rozpoznać dokładne zagrożenie, przed którym stoimy. Musimy przygotować się na to, że liczba antysemickich przestępstw z nienawiści będzie nadal rosła, a co za tym idzie, liczba ofiar! Obecnie nie ma europejskiej organizacji parasolowej, która zajmowałaby się zapewnianiem ochrony, pomocy prawnej i pomocy psychicznej takim ofiarom. Istnieją organizacje, które w niektórych krajach zostały już zmuszone do zapewnienia takiego wsparcia, ale wymagana jest w tym zakresie ogólnounijna reprezentacja. Uważam, że niezwykle ważne jest, abyśmy działali razem, jako społeczność. To jest teraz nasze zadanie”.

Podczas panelu poświęconego walce z antysemityzmem w sporcie Eric Rubin, Globalny Ambasador Światowej Unii Maccabi podkreślił, że „sport powinien być wykorzystywany jako narzędzie walki z antysemityzmem. Chociaż nie uda nam się dotrzeć do rasistowskich grup skrajnych ze skrajnie lewicowych neonazistów, nasza praca w Project Max (Max Nordau) wykorzystuje zwolenników sportu, aby użyczyli swojego głosu, aby zwrócić świadomość średnich 60–70% ludzi w świata, którzy tak naprawdę nie są świadomi, czym jest antysemityzm”.

Były zawodnik NBA (NY Knicks) Michael Sweetney podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z antysemityzmem: „Kiedy zobaczyłem, co się działo po 7 października, zabolało mnie to, ponieważ miałem szczególne relacje z wieloma osobami, które przeszły przez obozy sportowe, które trenowałem. Wyjazd do Izraela był dla mnie bardzo pouczający. Pomimo troski ludzi takich jak moja żona, którzy obawiali się o mnie, byłem zdumiony, jak wszystko było spokojne. Pod Ścianą Płaczu ze zdziwieniem zobaczyłem Żydów i Arabów prowadzących normalne rozmowy”.

Pełny tekst uchwały brzmiał następująco:

My, przywódcy i społeczności żydowskie obecni na dorocznej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Żydów w Amsterdamie tego dnia – 4 czerwca 2024 r., po głosowaniu, podjęliśmy następującą uchwałę:

1. Biorąc pod uwagę rekordowy wzrost antysemityzmu i związane z nim egzystencjalne zagrożenie dla życia Żydów w Europie,

Biorąc pod uwagę brak znaczących środków przyjętych dotychczas przez rządy w celu poradzenia sobie z rekordowymi wzrostami i zagrożeniami egzystencjalnymi,

– wzywa do natychmiastowego utworzenia przez rządy europejskie internetowego mechanizmu zgłaszania trwającego prześladowania Żydów i groźby antysemickiej oraz do bezpośredniego połączenia tego mechanizmu zgłaszania z organami ścigania w celu szybkiego reagowania.

– wzywa do kompleksowego szkolenia funkcjonariuszy policji w zakresie rozpoznawania antysemityzmu, radzenia sobie z antysemityzmem i aresztowania osób dopuszczających się czynów antysemickich. Ponadto nalega, aby departamenty policji przyjęły postawę zerowej tolerancji wobec brutalnych i/lub zastraszających protestów, obejmujących sztandary, flagi lub insygnia organizacji terrorystycznych.

– wzywa każdą Prokuraturę Europejską do wyznaczenia specjalnego specjalisty do rozpatrywania skarg o charakterze antysemickim w celu przyjęcia znacznie bardziej rygorystycznych reakcji na incydenty antysemickie oraz ustanowienia przyspieszonej procedury ścigania.

2. Biorąc pod uwagę powszechne przyjęcie definicji antysemityzmu IHRA,

– wzywa parlamenty narodowe do ugruntowania w prawie zasad IRHA i ustanowienia środków prawnych umożliwiających ściganie osób naruszających te zasady.

– wzywa parlamenty krajowe do włączenia uniwersytetów i szkół wyższych do tego samego zbioru prawnego w celu zakazania i ścigania podżegania do antysemityzmu – zgodnie z definicją prawną – podczas zajęć, wykładów i zajęć na terenie kampusu.

3. Akceptujemy, że krytyka demokratycznie wybranego rządu jest normalna, ale z wielkim zaniepokojeniem zauważamy, że Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell wykazał – zarówno przed, jak i po 7 października – oraz za pośrednictwem swojego rzecznika Petera Stano, wyraźny i powtarzający się anty- uprzedzenia wobec Izraela, które w istotny sposób przyczyniły się do utrzymującego się antysemityzmu i oczerniania państwa Izrael jako całości w europejskiej przestrzeni publicznej,

– stwierdza, że ​​wysoki przedstawiciel Borrell podczas swojej kadencji aktywnie podsycał negatywny klimat w Służbie Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej wobec Państwa Izrael,

– przypomina Radzie Europejskiej i Komisji Europejskiej, że rola wysokiego przedstawiciela ma charakter „wkładowy” oraz że wysoki przedstawiciel Borrell często z własnej inicjatywy upiększał lub uzupełniał przyjęte stanowiska Rady Europejskiej, włączając w to otwartą krytykę wyrażoną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej wsparcia dla Izraela po pogromie Hamasu z 7 października,

– w świetle znaczących szkód w stosunkach europejsko-izraelskich oraz w związku z jego przyczynianiem się do antysemityzmu wzywa Radę Europejską do należytej weryfikacji kolejnego wysokiego przedstawiciela i dopilnowania, aby stanowisko i reputacja ESDZ nie mogły być wykorzystywane i manipulowane do celów partyzanckich, tak jak to miało miejsce za kadencji Wysokiego Przedstawiciela Borrella.

Konferencja wzywa Europejskie Stowarzyszenie Żydów do przesłania niniejszej uchwały do:

– Wszystkie europejskie parlamenty narodowe i rządy.

– Wszyscy specjalni wysłannicy europejscy ds. zwalczania antysemityzmu

– Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej

Uchwała została podjęta większością głosów przez podniesienie ręki w dniu 4 czerwca 2024 r.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy