Kontakt z nami

Republika Czeska

NextGenerationEU: prezydent von der Leyen w Czechach przedstawi ocenę Komisji dotyczącą krajowego planu naprawy

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Dzisiaj (19 lipca) przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen (na zdjęciu) będzie w Czechach, aby przedstawić ocenę Komisji dotyczącą krajowego planu naprawy i odporności, o której mowa w NextGenerationEU. W poniedziałek rano prezydent von der Leyen uda się do Pragi na spotkanie z premierem Andrejem Babišem oraz wiceprzewodniczącą Věrą Jourovą. Odwiedzi również Operę Narodową w Pradze oraz Operę Narodową i Muzeum Narodowe i omówi inwestycje w efektywność energetyczną. 

reklama

Republika Czeska

Dwóch zabitych po zderzeniu pociągów w Czechach

Opublikowany

on

By

Dwie osoby zginęły, siedem było w stanie krytycznym, a 31 osób doznało obrażeń w zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich w pobliżu Domazlic w zachodniej części Czech, poinformowała w środę czeska agencja prasowa CTK. pisze Jan Łopatka, Reuters.

Czeski minister transportu Karel Havlicek powiedział na Twitterze, że jednym z pociągów zaangażowanych był Ex 351, który według strony internetowej Kolei Czeskich jest szybkim pociągiem z Monachium do Pragi.

reklama

Kontynuuj czytanie

Republika Czeska

NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza plan naprawy i odporności Czech o wartości 7 mld euro

Opublikowany

on

Komisja Europejska przyjęła dziś (19 lipca) pozytywną ocenę czeskiego planu naprawy i odporności. Jest to ważny krok w kierunku wypłaty przez UE 7 mld euro dotacji w ramach instrumentu naprawy i odporności (RRF). Finansowanie to wesprze realizację kluczowych środków inwestycyjnych i reformatorskich przedstawionych w czeskim planie naprawy gospodarczej i odporności. Odegra kluczową rolę, aby pomóc Czechom wyjść silniejszymi z pandemii COVID-19.

RRF jest sercem NextGenerationEU, który zapewni 800 mld euro (w cenach bieżących) na wsparcie inwestycji i reform w całej UE. Czeski plan stanowi część bezprecedensowej skoordynowanej reakcji UE na kryzys COVID-19, mającej na celu sprostanie wspólnym europejskim wyzwaniom poprzez uwzględnienie transformacji ekologicznej i cyfrowej, wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz spójności jednolitego rynku.

Komisja oceniła plan Czech na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie RRF. Analiza Komisji dotyczyła w szczególności tego, czy inwestycje i reformy przewidziane w planie Czech wspierają transformację ekologiczną i cyfrową; przyczyniać się do skutecznego stawiania czoła wyzwaniom zidentyfikowanym w europejskim semestrze; oraz wzmocnić jego potencjał wzrostu, tworzenie miejsc pracy oraz odporność gospodarczą i społeczną.

reklama

Zabezpieczenie zielonej i cyfrowej transformacji Czech  

Z przeprowadzonej przez Komisję oceny planu Czech wynika, że ​​przeznaczają one 42% całkowitej alokacji na działania wspierające cele klimatyczne. Plan obejmuje inwestycje w energię odnawialną, modernizację sieci ciepłowniczych, wymianę kotłów węglowych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Plan obejmuje również działania na rzecz ochrony przyrody i gospodarki wodnej oraz inwestycje w zrównoważoną mobilność.

Z przeprowadzonej przez Komisję oceny planu Czech wynika, że ​​przeznaczają one 22% całkowitej alokacji środków na działania wspierające transformację cyfrową. Plan przewiduje inwestycje w infrastrukturę cyfrową, cyfryzację administracji publicznej, w tym sferę zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz administrowanie pozwoleniami na budowę. Promuje cyfryzację przedsiębiorstw i projektów cyfrowych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Plan obejmuje również środki mające na celu poprawę umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach, w ramach systemu edukacji oraz poprzez dedykowane programy podnoszenia i przekwalifikowywania.

reklama

Wzmacnianie gospodarczej i społecznej odporności Czech

Komisja uważa, że ​​czeski plan skutecznie rozwiązuje wszystkie lub znaczną część wyzwań gospodarczych i społecznych przedstawionych w zaleceniach dla poszczególnych krajów skierowanych do Czech przez Radę w ramach europejskiego semestru w 2019 i 2020 r.

Plan przewiduje środki mające na celu zaradzenie potrzebie inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, zrównoważony transport i infrastrukturę cyfrową. Kilka środków ma na celu zaspokojenie potrzeby rozwijania umiejętności cyfrowych, poprawę jakości i integracji edukacji oraz zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi. Plan zakłada również poprawę otoczenia biznesowego, głównie poprzez szeroko zakrojone działania z zakresu e-administracji, reformę procedur wydawania pozwoleń na budowę oraz działania antykorupcyjne. Wyzwania w obszarze B+R będą poprawiane przez inwestycje mające na celu wzmocnienie współpracy publiczno-prywatnej oraz wsparcie finansowe i niefinansowe dla innowacyjnych firm. .

Plan stanowi kompleksową i odpowiednio wyważoną odpowiedź na sytuację gospodarczą i społeczną Czech, tym samym przyczyniając się odpowiednio do wszystkich sześciu filarów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie RRF.

Wspieranie flagowych inwestycji i projektów reform

Czeski plan proponuje projekty we wszystkich siedmiu europejskich obszarach flagowych. Są to konkretne projekty inwestycyjne, które dotyczą problemów wspólnych dla wszystkich państw członkowskich w obszarach tworzących miejsca pracy i wzrost, które są potrzebne do bliźniaczej transformacji. Na przykład Czechy zaproponowały 1.4 mld euro na wsparcie renowacji budynków pod kątem efektywności energetycznej oraz 500 mln euro na podniesienie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i inwestycje w programy podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania dla całej siły roboczej.  

Z oceny Komisji wynika, że ​​żaden środek uwzględniony w planie nie powoduje znaczącej szkody dla środowiska, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu RRF.

Rozwiązania zaproponowane w planie naprawy i odporności w odniesieniu do systemów kontroli są odpowiednie do zapobiegania, wykrywania i korygowania korupcji, oszustw i konfliktów interesów związanych z wykorzystaniem funduszy. Oczekuje się również, że ustalenia skutecznie pozwolą uniknąć podwójnego finansowania w ramach tego rozporządzenia i innych programów unijnych. Te systemy kontroli uzupełniają dodatkowe środki audytu i kontroli zawarte we wniosku Komisji dotyczącym decyzji wykonawczej Rady jako kamienie milowe. Te kamienie milowe muszą zostać osiągnięte, zanim Czechy przedstawią Komisji swój pierwszy wniosek o płatność.

Prezydent Ursula von der Leyen powiedziała: „Dzisiaj Komisja Europejska postanowiła dać zielone światło dla czeskiego planu naprawy i odporności. Plan ten odegra kluczową rolę we wspieraniu przejścia w kierunku bardziej ekologicznej i bardziej cyfrowej przyszłości Czech. Środki, które poprawiają efektywność energetyczną, cyfryzują administrację publiczną i zapobiegają nadużywaniu środków publicznych, są dokładnie zgodne z celami NextGenerationEU. Z zadowoleniem przyjmuję również silny nacisk, jaki plan kładzie na wzmocnienie odporności czeskiego systemu opieki zdrowotnej, aby przygotować go na przyszłe wyzwania. Będziemy towarzyszyć Ci na każdym kroku, aby zapewnić, że plan zostanie w pełni zrealizowany.

Komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: „Plan naprawy gospodarczej i odporności Czech będzie silnym bodźcem dla wysiłków tego kraju, aby stanąć na nogi po wstrząsie gospodarczym, który wywołał pandemię. 7 miliardów euro z funduszy NextGenerationEU, które popłyną do Czech w ciągu najbliższych pięciu lat, wesprą szeroko zakrojony program reform i inwestycji mających na celu budowę bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki. Obejmują one bardzo duże inwestycje w renowację budynków, czystą energię i zrównoważoną mobilność, a także środki mające na celu zwiększenie infrastruktury i umiejętności cyfrowych oraz cyfryzację usług publicznych. Środowisko biznesowe skorzysta na promowaniu e-administracji i środków antykorupcyjnych. Plan będzie również wspierał poprawę opieki zdrowotnej, w tym wzmocnioną profilaktykę raka i opiekę rehabilitacyjną”.

Następne kroki

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie przyznania Czechom 7 mld euro dotacji w ramach RRF. Rada będzie miała teraz co do zasady cztery tygodnie na przyjęcie wniosku Komisji.

Zatwierdzenie planu przez Radę umożliwiłoby wypłatę Czechom 910 mln euro zaliczki. Stanowi to 13% całkowitej kwoty przydzielonej Czechom.

Wiceprezes wykonawczy ds. gospodarki, która działa dla ludzi, Valdis Dombrovskis, powiedział: „Ten plan wprowadzi Czechy na ścieżkę ożywienia i przyspieszy ich wzrost gospodarczy w miarę, jak Europa przygotowuje się do zielonej i cyfrowej transformacji. Czechy zamierzają inwestować w energię odnawialną i zrównoważony transport, jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną budynków. Jego celem jest rozwijanie większej łączności cyfrowej w całym kraju, promowanie edukacji i umiejętności cyfrowych oraz cyfryzacja wielu usług publicznych. I kładzie mile widziany nacisk na poprawę otoczenia biznesowego i wymiaru sprawiedliwości, wsparte środkami na rzecz zwalczania korupcji i promowania e-administracji – a wszystko to w wyważonej odpowiedzi na sytuację gospodarczą i społeczną w Republice Czeskiej. . Plan ten, gdy zostanie właściwie wdrożony, pomoże zapewnić Czechom solidne podstawy na przyszłość”.

Komisja zatwierdzi dalsze wypłaty w oparciu o zadowalające osiągnięcie celów pośrednich i celów określonych w decyzji wykonawczej Rady, odzwierciedlając postępy we wdrażaniu inwestycji i reform. 

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi: Komisja Europejska popiera czeski plan naprawy i odporności

Instrument do naprawy i odporności: pytania i odpowiedzi

Fzestawienie działań na temat czeskiego planu naprawy i odporności

Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu naprawy i odporności Czech

Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu naprawy i odporności Czech

Dokument roboczy służb towarzyszący wnioskowi dotyczącemu decyzji wykonawczej Rady

Instrument odbudowy i odporności

Rozporządzenie w sprawie instrumentu na rzecz odbudowy i odporności

Kontynuuj czytanie

Republika Czeska

Głosowanie Parlamentu w sprawie Andreja Babiša pokazuje zagrożenie konfliktem interesów dla procesu decyzyjnego UE

Opublikowany

on

Dziś (9 czerwca) eurodeputowani będą głosować nad konfliktem interesów premiera Czech Andreja Babiš (na zdjęciu). Głosowanie, o które wezwała grupa Zieloni/WSE, wzywa zarówno Komisję, jak i Radę do podjęcia działań w sprawie trwającego konfliktu interesów wokół czeskiego premiera i jego grupy spółek Agrofert. Komisja niedawno opublikowała swój pierwszy audyt finansów premiera Babiša; trwa druga kontrola dotycząca konfliktu wokół funduszy rolnych UE, która nie została jeszcze opublikowana.
Mikuláš Peksa, Poseł do PE z Partii Piratów i koordynator Zielonych/EFA w Komisji Kontroli Budżetowej powiedział: „Agrofert jest największym odbiorcą funduszy Wspólnej Polityki Rolnej ze wszystkich firm w Europie i jest własnością urzędującego premiera UE Andreja Babiša. Czeski problem, ale ogromny problem dla całej Unii Europejskiej Konflikt interesów premiera podważa unijne decyzje i osłabia zaufanie do naszych instytucji Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że Parlament jest doskonale świadomy powagi tej sytuacji i pilnej potrzeby zbudować systematyczne podejście zarówno w Czechach, jak iw Brukseli, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tego rodzaju szkodliwej sytuacji.

„To bardzo mile widziane, że jednym z pierwszych aktów nowej Prokuratury Europejskiej było wszczęcie śledztwa w sprawie premiera Babiša. Szczególnie, gdy w Czechach prokurator został zmuszony do ustąpienia pod presją polityczną, w niepokojącym ataku na rządy prawa. Dobrze, że nasi koledzy z programu Renew tak całym sercem poparli mechanizm rządów prawa, ale mamy nadzieję, że poprą również ten wniosek, który wzywa do konfliktu interesów wokół ich sojusznika Babiša. Polityka.

„Niedawne działania PR firmy Agrofert twierdzą, że ten konflikt interesów jest jedynie »kwestią polityczną«, ale rzeczywistość jest znacznie poważniejsza. Jest to poważny problem dla wszystkich obywateli Czech i UE, gdy zagrożone są rządy prawa; członek Rady UE negocjuje fundusze, które mogą przynieść mu osobiste korzyści, a kiedy podatnicy będą musieli płacić za ten konflikt.Komisja musi sfinalizować i opublikować kolejny audyt w Babiš i określić, w jaki sposób zamierza chronić fundusze UE i zasady prawo idące naprzód”.
Viola von Cramon, eurodeputowana, koordynatorka Zielonych/EFA w Komisji Kontroli Budżetowej, powiedziała:
 „Premier Babiš jest w konflikcie interesów i Rada nie robi nic, aby powstrzymać ten wpływ na decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu. W obecnych negocjacjach dotyczących nowej Wspólnej Polityki Rolnej Babiš argumentował i sprzeciwia się jakiejkolwiek istotnej reformie WPR - w tym ograniczenie płatności rolnych dla dużych odbiorców Czeski premier nie może dłużej negocjować funduszy i polityk, z których mógłby skorzystać osobiście Obywatele UE muszą być w stanie ufać, że ich decydenci działają w interesie ludzi, których mają reprezentować, a nie własnych kieszeni.Rada musi określić, w jaki sposób zamierza chronić negocjacje wokół WRF i UE nowej generacji przed trwającym konfliktem interesów.
 
„Jak jesteśmy świadkami na Węgrzech iw Polsce, instytucje demokratyczne są kruche i można je szybko zdemontować. Nie można dopuścić do tego również w Czechach, gdzie ingerencja polityczna i własność mediów tworzą niebezpieczny precedens. To, co dzieje się dzisiaj w Czechach jest podobny do tego, co nazywamy „przejmowaniem państwa" w innych krajach. Nie możemy pozwolić, aby miało to wpływ na podejmowanie decyzji w UE. Komisja ma szerokie pole do rozważenia wykorzystania nowego mechanizmu praworządności, opartego na zagrożeniach zarówno dla wartości europejskich, jak i budżetu UE. Obywatele czescy i europejscy muszą wiedzieć, że Komisja jest po ich stronie, a nie potężne elity biznesowe.
Jeszcze:
Debata przed niniejszą rezolucją odbyła się na ostatniej sesji plenarnej. Głosowanie odbędzie się w porze lunchu, a wyniki spodziewane są dziś wieczorem. Oczekuje się, że głosowanie przejdzie większością głosów.
Komisja Europejska wyraźnie pokazała, że ​​premier Babiš złamał przepisy dotyczące konfliktu interesów w zakresie kontroli nad funduszami powierniczymi powiązanymi z jego grupą spółek Agrofert. Wszelkie dotacje unijne, a także wszelkie środki, które zostały przyznane jego firmie Agrofert z czeskiego budżetu od lutego 2017 r. (kiedy weszła w życie lokalna ustawa o konfliktach interesów) są nieprawidłowe i powinny zostać zwrócone. Grupa Zielonych/WSE jako pierwsza wezwała Komisję do zbadania tego konfliktu we wrześniu 2018 r.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy