Kontakt z nami

Chiny

Chińska gospodarka płynie stabilnie pomimo wzburzonych wód

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

„Od początku 2022 r. środowisko międzynarodowe było złożone i wymagające. Światowa gospodarka płynie po wzburzonych wodach: globalny wzrost traci na sile, a wzrost inflacji jest nieoczekiwany. W pierwszej połowie tego roku, biorąc pod uwagę zarówno rynek krajowy, jak i wyzwania zewnętrzne, wzrost gospodarczy Chin spowolnił, a perspektywy gospodarcze przyciągnęły dużą uwagę” pisze Cao Zhongming (na zdjęciu), ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Królestwie Belgii.

„Rząd chiński, mając pewność siebie i zdolność do zapewnienia stabilnych ogólnych wyników gospodarczych, przyjął pakiet 33 środków politycznych, obejmujących sześć obszarów: finanse, walutę, inwestycje i konsumpcję, energię i żywność, łańcuch przemysłowy i środki utrzymania ludzi. Chiny opublikowały niedawno swoje wskaźniki gospodarcze za pierwsze osiem miesięcy tego roku, które są uważnie śledzone przez cały świat.

Ogólnie rzecz biorąc, chińska gospodarka odbiła się w obliczu wyzwań i wykazała dużą odporność i witalność. Chiny pozostają najbardziej dynamiczną, główną gospodarką na świecie.

Główne wskaźniki pokazują, że chińska gospodarka utrzymała tempo ożywienia i rozwoju oraz znajduje się na kluczowym etapie ożywienia.

Jeżeli chodzi o produkcja, podaż jest na ogół stabilna i robi duże postępy. Dzięki skutecznym politykom stabilizowania łańcuchów przemysłowych i dostaw oraz wspierania produkcji w kluczowych sektorach produkcja przemysłowa odbiła się od dna. Jeśli chodzi o popyt, dzięki wdrażanej polityce stymulującej konsumpcję, potencjał konsumpcyjny w kluczowych sektorach został stopniowo odblokowany, a sprzedaż rynkowa nadal rosła.

W sierpniu całkowita sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wzrosła o 5.4 proc. rok do roku, czyli o 2.7 pkt proc. szybciej niż w poprzednim miesiącu. Jeśli chodzi o zatrudnienie, przy ciągłych wysiłkach na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, stabilizacji miejsc pracy i wspierania zatrudnienia, badana stopa bezrobocia w miastach nadal spadała. W sierpniu badana stopa bezrobocia w miastach wyniosła 5.3 proc., o 0.1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Jeśli chodzi o cenę, starania o zapewnienie podaży i stabilizację cen opłaciły się i CPI nieznacznie wzrósł.

W sierpniu CPI wzrósł o 2.5 proc. rok do roku, spadając o 0.2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem; Bazowy CPI po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł o 0.8 proc. rok do roku, tyle samo co miesiąc wcześniej. Jeśli chodzi o handel, szereg polityk mających na celu stabilizację handlu zagranicznego pomogło osiągnąć stały wzrost handlu. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy całkowity handel towarami w Chinach wyniósł 27.3 biliona juanów, czyli o 10.1% więcej niż rok do roku. W szczególności eksport wyniósł 15.48 biliona juanów, co oznacza wzrost o 14.2 procent; Import wyniósł 11.82 biliona juanów, o 5.2 proc.

reklama

Jeżeli chodzi o zagraniczna inwestycja, rynek chiński pozostał atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, a wpłacone inwestycje zagraniczne nadal rosły. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy wpłacone inwestycje osiągnęły 892.74 mld juanów, co oznacza wzrost o 16.4 proc. rok do roku

Trajektoria gospodarcza pokazuje, że polityka się sprawdza, a chińska gospodarka będzie nadal się odradzać i rozwijać.

Fundamenty podtrzymujące długoterminowy wzrost oraz czynniki leżące u podstaw wysokiej jakości rozwoju chińskiej gospodarki pozostają niezmienione. Ponieważ efekty wielu polityk i trwałych wysiłków będą odczuwalne szybciej, chińska gospodarka będzie nadal się odradzać i rosnąć oraz utrzymywać się we właściwym zakresie.

Ten wniosek jest wyciągnięty z kilku powodów.

Po pierwsze, kontynuowane będą wysiłki na rzecz skutecznej koordynacji reakcji na COVID oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. Zmniejszy to negatywny wpływ COVID-19, zapewni stabilne łańcuchy przemysłowe i dostaw oraz zapewni lepszą równowagę między podażą a popytem.

Po drugie, popyt wewnętrzny będzie nadal rósł, a bezpieczeństwo i rozwój będą lepiej chronione. W miarę wprowadzania bardziej energicznych polityk stabilizujących inwestycje, wydatki konsumentów będą stopniowo wzrastać.

Po trzecie, korzyści płynące z reformy i otwarcia będą nadal odblokowywane. Reforma funkcji rządowych będzie dalej pogłębiona, otoczenie biznesowe poprawione, a impet reformy wzmocniony.

Wszystkie te sprzyjające warunki pozwolą lepiej uwydatnić mocne strony całego chińskiego systemu przemysłowego i wspierać nowe czynniki wzrostu.

Orientacja polityczna pokazuje, że chińska gospodarka głęboko zintegrowała się z gospodarką światową, a drzwi do Chin otworzą się tylko szerzej.

Chiny nie mogą być oddzielone od świata w osiąganiu rozwoju, a świat również potrzebuje Chin do rozwoju.

Chiny będą nadal angażować się w nowy paradygmat rozwoju obejmujący zarówno krajowe, jak i międzynarodowe obiegi, pogłębiać otwartość na wysoki standard, podtrzymywać wolny handel i sprawiedliwy handel, wspierać zorientowane na rynek, światowej klasy środowisko biznesowe regulowane solidnymi ramami prawnymi , oraz chronić równy dostęp zagranicznych przedsiębiorców do sektorów otwierających się zgodnie z prawem, w dążeniu do osiągnięcia obopólnych korzyści poprzez uczciwą konkurencję.

Zbliżający się XX Kongres Narodowy Komunistycznej Partii Chin nakreśli plan rozwoju Chin na najbliższe pięć lat lub nawet na dłuższy okres, tym samym dowodząc mocniejszym impulsem dla rozwoju Chin.

Stałe ożywienie i rozwój chińskiej gospodarki oraz szybsze postępy w budowaniu nowego paradygmatu rozwoju pozwolą lepiej wykorzystać potencjał chińskiego rynku, dając większe możliwości krajom europejskim.

Rynek chiński pozostaje popularnym kierunkiem inwestycji zagranicznych. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy inwestycje UE w Chinach wzrosły o 123.7% rok do roku, co wskazuje na zaufanie inwestorów zagranicznych do rynku chińskiego.

Jeszcze w tym roku Chiny będą gospodarzem piątego China International Import Expo, pierwszego Global Digital Trade Expo oraz 132. sesji China Import and Export Fair (Canton Fair). Wydarzenia te pomogą Belgii i innym krajom europejskim dowiedzieć się więcej o Chinach i stworzyć więcej możliwości współpracy gospodarczej i handlowej z Chinami.

Jaka jest ukryta siła chińskiej gospodarki?

To odporność pomimo wyzwań i ogromny potencjał dzięki stałym wysiłkom. Chiny będą nadal aktywnie rozwijać Globalną Inicjatywę Rozwoju. W tym procesie z zadowoleniem przyjmujemy większą wzajemną otwartość i współpracę z krajami europejskimi w dziedzinie handlu, inwestycji, przemysłu i innych sektorów, aby wspólnie przyczynić się do ożywienia i rozwoju gospodarki światowej”.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy