Kontakt z nami

Bułgaria

Najpotężniejszy superkomputer w Europie Wschodniej będzie obsługiwany przez Bułgarię. Do czego to służy?

Opublikowany

on

Gigant IT Atos powiedział, że w całości dostarczył bułgarskiemu Sofia Tech Park superkomputer, który ma być najpotężniejszym tego typu urządzeniem w Europie Wschodniej. pisze Cristian Gherasim, korespondent w Bukareszcie.

System obliczeniowy w petaskalach znacznie pomoże w realizacji ambicji technicznych Bułgarii w nadchodzących latach.

Superkomputery posłużą do rozwoju zastosowań naukowych, publicznych i przemysłowych w różnych dziedzinach, w tym w bioinformatyce, farmacji, dynamice molekularnej i mechanicznej, chemii kwantowej i biochemii, sztucznej inteligencji, medycynie spersonalizowanej, bioinżynierii, meteorologii i walce ze zmianami klimatu.

Atos, firma dostarczająca superkomputer, podała w komunikacie prasowym, że oczekuje się, że komputer będzie w pełni operacyjny w lipcu 2021 roku.

„Będzie to najpotężniejszy superkomputer w Europie Wschodniej i pomoże wykorzystać ambicje Bułgarii w zakresie zaawansowanych technologii. Zespoły projektowe Atos w Czechach już rozpoczęły testy konfiguracji i oczekuje się, że superkomputer zacznie działać operacyjnie w lipcu 2021 r. ”- podała firma w komunikacie prasowym.

Jest to jednak osiągnięcie nie tylko bułgarskie, ale także europejskie, przynoszące korzyści europejskim badaniom naukowym, wspierające innowacje i zapewniające szerszej społeczności naukowej najnowocześniejsze narzędzia badawcze i rozwojowe.

Superkomputer jest współfinansowany przez Republikę Bułgarii i program Unii Europejskiej EuroHPC JU. Całkowita wartość inwestycji to 11.5 mln euro.

Petaskalowy system obliczeniowy w Bułgarii będzie podobny do innych systemów superkomputerowych na uniwersytetach i ośrodkach badawczych w całej Europie, takich jak CINECA we Włoszech, IZUM w Słowenii, LuxProvide w Luksemburgu și Minho Advanced Computing Center z Portugalii.

System komputerowy obecny w Bułgarii skonsoliduje w ten sposób sieć potencjału badawczego UE i wzmocni jej starania o rozwój nowych technologii i ośrodków badawczych w jej państwach członkowskich.

Bułgaria

Bułgarski rząd tymczasowy atakuje telewizję publiczną, próbując uciszyć opozycję

Opublikowany

on

Telewizja publiczna w Bułgarii – BNT (Bułgarska Telewizja Narodowa) doświadcza bezprecedensowego ataku instytucjonalnego. Rząd, reprezentowany przez ministra kultury Velislava Minekowa, otwarcie domagał się dymisji dyrektora generalnego BNT Emila Koshlukowa ze względu na dezaprobatę dla polityki redakcyjnej mediów i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Liderzy partii politycznej „Demokratyczna Bułgaria”, a także bliskiej prezydentowi Bułgarii Rumenowi Radewowi „Jest taki naród”, również skrytykowali szefa mediów.

W odpowiedzi skierowanej do bułgarskiego ministra kultury Emil Koshlukov przypomniał mu, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji minister nie ma prawa ingerować w politykę redakcyjną telewizji. Dodał, że takie represje zdarzają się tylko w Korei Północnej i po raz pierwszy w historii BNT władze tak bezczelnie i bezceremonialnie straszą dziennikarzy.

Jednak czwarty dzień z rzędu minister Minekow nie przestał atakować. Jest synem Velichko Minekova, rzeźbiarza najbliższego komunistycznemu dyktatorowi Todorowi Zhivkovowi, który przed upadkiem żelaznej kurtyny odegrał ważną rolę w nomenklaturze partii komunistycznej. Velislav Minekov kontynuuje rodzinną tradycję wykorzystywania sztuki jako pomostu do władzy. Jego prace są częścią kolekcji oligarchy Vassila Bojkowa, który został usankcjonowany przez Stany Zjednoczone na mocy Globalnej Ustawy Magnitsky'ego. Bojkov publicznie przyznał, że zapłacił za protesty w Bułgarii zeszłego lata i zarządzał nimi, a Minekow był ich liderem organizacyjnym. Prowadzi to do uzasadnionych przypuszczeń, że Minekow pomógł Bojkowowi w obaleniu rządu Bojko Borisowa w zamian za uczynienie go ministrem w rządzie tymczasowym prezydenta Radewa.

Tymczasem BNT nadal jest atakowane przez inne organizacje, które stały za protestami latem 2020 roku. Inną organizacją, która domagała się dymisji Emila Koshlukowa jest ruch obywatelski BOEC. Upubliczniono je dzięki bliskim kontaktom z innym oligarchą, który uciekł za granicę przed bułgarskim wymiarem sprawiedliwości – Cvetanem Wasilowem. To, co łączy wszystkie ataki, to nie tylko czas, ale także cel, a mianowicie wyciszenie głosu opozycji ze strony GERB.

Kontynuuj czytanie

Bułgaria

Skarb Państwa nakłada sankcje na wpływowe osoby bułgarskie i ich rozległe sieci za angażowanie się w korupcję

Opublikowany

on

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) nałożyło sankcje na trzy bułgarskie osoby na mocy „Ustawy Magnickiego” za ich rozległą rolę w korupcji w Bułgarii, a także ich sieci obejmujące 64 podmioty. Administracja uważa, że ​​korupcja degraduje rządy prawa, osłabia gospodarkę i wzrost gospodarczy, podważa instytucje demokratyczne, utrwala konflikt i pozbawia niewinnych cywilów podstawowych praw człowieka, a dzisiejsza akcja – największa jak dotąd pojedyncza akcja wymierzona w korupcję – pokazuje, że Departament Ciągłe wysiłki Ministerstwa Skarbu mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osób zamieszanych w korupcję 

Rząd USA będzie nadal nakładał namacalne i znaczące konsekwencje na tych, którzy angażują się w korupcję i działają na rzecz ochrony globalnego systemu finansowego przed nadużyciami.

„Stany Zjednoczone popierają wszystkich Bułgarów, którzy dążą do wykorzenienia korupcji poprzez promowanie odpowiedzialności za skorumpowanych urzędników, którzy podważają funkcje gospodarcze i demokratyczne instytucje Bułgarii” – powiedział dyrektor Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Andrea M. Gacki. „Korupcja nie tylko pozbawia obywateli zasobów, ale może także niszczyć instytucje, które mają ich chronić. To oznaczenie w ramach globalnego programu sankcji Magnitsky'ego pokazuje, że jesteśmy zaangażowani w walkę z korupcją, gdziekolwiek ona się znajduje”.

Akcja ta jest wymierzona w Vassila Kroumova Bojkowa, wybitnego bułgarskiego biznesmena i oligarchę; Delyan Slavchev Peevski, były poseł na Sejm; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, były zastępca szefa bułgarskiej Państwowej Agencji Operacji Technicznych, który został powołany do Krajowego Biura Kontroli Specjalnych Urządzeń Wywiadowczych; oraz firmy będące własnością lub kontrolowane przez odpowiednie osoby. Te osoby i podmioty są wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (EO) 13818, które opiera się i wdraża Globalną Ustawę o odpowiedzialności za prawa człowieka Magnitsky'ego i jest skierowane do sprawców poważnych naruszeń praw człowieka i korupcji na całym świecie. Sankcje te zbiegają się z uzupełniającymi działaniami podejmowanymi przez Departament Stanu USA w celu publicznego wyznaczenia Peevskiego i Żelazkowa, m.in. na mocy sekcji 7031(c) ustawy Departamentu Stanu, Operacji Zagranicznych i Programów Pokrewnych ze względu na ich udział w znaczącej korupcji .

Oznaczenia stanowią największą akcję Global Magnitsky podjętą jednego dnia w historii programu, wymierzoną w ponad 65 osób i podmiotów za ich znaczące akty korupcji w Bułgarii. 

Działania korupcyjne podejmowane przez osoby wyznaczone dzisiaj pokazują, jak wszechobecna korupcja idzie w parze z inną nielegalną działalnością. Rozmach dzisiejszej akcji pokazuje, że Stany Zjednoczone będą wspierać rządy prawa i nakładać koszty na funkcjonariuszy publicznych i osoby z nimi związane, które wykorzystują instytucje rządowe dla osobistego zysku. . Dzisiejsze oznaczenie demaskuje Bojkowa, Peevskiego i Żeliazkowa za nadużywanie instytucji publicznych dla zysku i odcina tym osobom i ich firmom dostęp do amerykańskiego systemu finansowego. Aby jeszcze bardziej chronić międzynarodowy system finansowy przed nadużyciami ze strony skorumpowanych podmiotów, Ministerstwo Skarbu zachęca wszystkie rządy do wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu wyeliminowania podatności na korupcję.

Działania te są silnym sygnałem, że Stany Zjednoczone stoją po stronie wszystkich Bułgarów, którzy dążą do wykorzenienia korupcji. . Zależy nam na pomaganiu naszym partnerom w realizacji ich pełnego potencjału gospodarczego i demokratycznego poprzez walkę z korupcją systemową i pociąganie do odpowiedzialności skorumpowanych urzędników. Na . Ministerstwo Skarbu nadal angażuje się we współpracę z Bułgarią w celu rozwiązania problemu reform dotyczących prania pieniędzy, które prowadzą do przejrzystości finansowej i rozliczalności. Na . Wzywamy organy regulacyjne do informowania o ryzyku prowadzenia interesów z tymi skorumpowanymi urzędnikami i ich firmami.  

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), bułgarski biznesmen i oligarcha, kilkakrotnie przekupywał urzędników państwowych. Wśród tych urzędników znajdują się obecny przywódca polityczny i były przewodniczący zlikwidowanej Państwowej Komisji ds. Hazardu (SCG). Bojkov planował również przekazać pewną sumę pieniędzy byłemu bułgarskiemu urzędnikowi i bułgarskiemu politykowi na początku tego roku, aby pomóc Bojkovowi stworzyć kanał dla rosyjskich przywódców politycznych, aby wpływać na bułgarskich urzędników rządowych.

Bojkov przebywa obecnie w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie skutecznie uniknął bułgarskiej ekstradycji pod wieloma zarzutami postawionymi w 2020 roku, w tym kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, przymusem, usiłowaniem przekupstwa urzędnika i uchylaniem się od płacenia podatków. W swoim dochodzeniu Prokuratura Republiki Bułgarii ustaliła, że ​​w lutym 2018 r. Bojkov codziennie płacił ówczesnemu przewodniczącemu SCG 10,000 6,220 lewów bułgarskich (około 2021 XNUMX USD) za cofnięcie licencji hazardowych konkurentom Bojkova. Po tym masowym schemacie przekupstwa przewodniczący SCG zrezygnował, został aresztowany, a SCG zlikwidowano. Pozostał międzynarodowy nakaz aresztowania Bojkowa, ponieważ jego wpływy w Bułgarii są kontynuowane. Przed bułgarskimi wyborami parlamentarnymi w lipcu XNUMX r. Bojkov zarejestrował partię polityczną, która będzie wystawiać kandydatów we wspomnianych wyborach, aby atakować bułgarskich polityków i urzędników.

Bojkov jest wyznaczony zgodnie z EO 13818 jako osoba, która pomogła, sponsorowała lub dostarczyła wsparcia finansowego, materialnego lub technologicznego, towarów lub usług na rzecz korupcji lub w celu wsparcia korupcji, w tym sprzeniewierzenia majątku państwowego, wywłaszczenia prywatne aktywa dla osobistych korzyści, korupcja związana z kontraktami rządowymi lub wydobyciem zasobów naturalnych lub przekupstwo. 

OFAC wyznacza również 58 podmiotów, w tym Bulgarian Summer, zarejestrowane w Bułgarii, które są własnością Bojkova lub jednej z jego firm lub są przez nie kontrolowane:

 • Vabo-2005 EOOD, Usługi cyfrowe EAD, Ede 2 EOOD, Nowy wewnętrzny EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Właściwości wierzchołków EOOD, Zarządzanie VB EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Zarządzanie EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrupa Inżynieria EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex szczęście AD, Sizif V OOD, Fundacja Tracji, Wewnętrzna reklama Vabo, Bułgarski Summer są własnością lub są kontrolowane przez Bojkov.
 • Rex Loto AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Vabo-2005 EOOD.
 • Eurobet Partners OOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Usługi cyfrowe EAD.
 • Eurobet OOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Eurobet Partners OOD.
 • Eurobet Trading EOOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Eurobet OOD.
 • Systemy Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Nowy rozwój EOOD, Nieruchomość-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partnerzy OOD, Adler BG AD, Efbet Partnerzy OOD, Internews 98 OOD są własnością lub są kontrolowane przez Nowy wewnętrzny EOOD.
 • Eurosadruzhie OOD OOD są własnością lub są kontrolowane przez Systemy Vabo EOOD.
 • Gry numeryczne OOD, Dystrybucje loterii OOD, Krajowa Loteria OOD, Eurofutbol OOD są własnością lub są kontrolowane przez Eurosadruzhie OOD.
 • Krajowa Loteria AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Nowy rozwój EOOD.
 • Meliora Academica EOOD, Gry domino OOD, ML Kompilacja EAD są własnością lub są kontrolowane przez OOD.
 • Gry Nieograniczone OOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Zarządzanie VB EOOD.
 • Evrobet - Rumunia EOOD Stare Gry EOOD są własnością lub są kontrolowane przez Gry Nieograniczone OOD.
 • Wihrogonika AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Vabo Zarządzanie EOOD.
 • Vabo 2017 OOD Loteria BG OOD są własnością lub są kontrolowane przez Vabo 2012 EOOD.
 • Siguro EOOD jest własnością lub jest kontrolowana przez Eurogrupa Inżynieria EAD.
 • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Wydawnictwo Sport LTD, Klub Koszykówki CSKA są własnością lub są kontrolowane przez Nove-AD-Holding AD.
 • Starożytne dziedzictwo AD jest własnością lub jest kontrolowana przez Fundacja Tracji.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) jest oligarchą, który wcześniej był bułgarskim parlamentarzystą i potentatem medialnym i regularnie angażował się w korupcję, wykorzystując handel wpływami i łapówki, aby chronić się przed publiczną kontrolą i sprawować kontrolę nad kluczowymi instytucjami i sektorami w bułgarskim społeczeństwie. We wrześniu 2019 r. Peevski aktywnie działał na rzecz negatywnego wpływu na bułgarski proces polityczny w wyborach samorządowych 27 października 2019 r. Peevski negocjował z politykami, aby zapewnić im wsparcie polityczne i pozytywne relacje w mediach w zamian za otrzymanie ochrony przed dochodzeniami karnymi.

Peevski angażował się również w korupcję za pośrednictwem swojego frontmana Ilko Dimitrova Zhelyazkov (Zhelyazkov), byłego zastępcy szefa Bułgarskiej Państwowej Agencji Operacji Technicznych i byłego oficera Bułgarskiej Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (DANS), który został powołany do Narodowego Biura Kontroli ds. Specjalne urządzenia do zbierania informacji. Peevski wykorzystał Zhelyazkova do przeprowadzenia programu przekupstwa obejmującego bułgarskie dokumenty pobytu dla cudzoziemców, a także do przekupywania urzędników państwowych różnymi sposobami w zamian za informacje i lojalność. Na przykład od 2019 r. Żelazkow był znany z oferowania łapówek wyższym rangą bułgarskim urzędnikom rządowym, od których oczekiwano, że przekażą Zhelyazkovowi informacje w celu dalszego przejścia do Peevskiego. W zamian Zhelyazkov dopilnuje, aby osoby, które przyjęły jego ofertę, zajmowały kierownicze stanowiska, a także zapewniały comiesięczną łapówkę. . Peevski i Zhelyazkov mieli również urzędnika na stanowisku kierowniczym do defraudacji funduszy w 2019 roku. Inny przykład, na początku 2018 roku, ci dwaj urzędnicy rządowi prowadzili program sprzedaży bułgarskich dokumentów pobytowych, w którym przedstawiciele firmy rzekomo wręczali łapówki bułgarskim urzędnikom aby zapewnić swoim klientom natychmiastowe otrzymanie dokumentów obywatelskich, zamiast wpłacać 500,000 XNUMX dolarów depozytu lub czekać pięć lat na rozpatrzenie uzasadnionej prośby. Wreszcie Zhelyazkov szantażował również potencjalnego ministra bułgarskiego rządu zarzutami karnymi ze strony bułgarskiej prokuratury generalnej, jeśli minister nie udzieli mu dalszej pomocy przy nominacji.

Peevski i Zhelyazkov są wyznaczeni zgodnie z EO 13818 jako osoby zagraniczne, które są obecnymi lub byłymi urzędnikami państwowymi lub osobami działającymi na rzecz lub w imieniu takiego urzędnika, które są odpowiedzialne lub współwinne lub które bezpośrednio lub pośrednio zaangażowały się w: korupcja, w tym sprzeniewierzenie majątku państwowego, wywłaszczenie majątku prywatnego w celu uzyskania korzyści osobistych, korupcja związana z kontraktami rządowymi lub wydobyciem zasobów naturalnych lub przekupstwo. 

OFAC wyznacza również sześć podmiotów zarejestrowanych w Bułgarii, które są własnością lub są kontrolowane przez Peevskiego lub jedną z jego firm:

 • Int Ltd EOOD i Intrust PLC EAD są własnością firmy Peevski lub są przez nią kontrolowane.
 • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD i Real Estates Int Ltd EOOD są własnością lub są kontrolowane przez Intrust PLC EAD.

W rezultacie wszelka własność i udziały w majątku osób wymienionych powyżej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą osób z USA, są zablokowane i muszą zostać zgłoszone do OFAC. . Ponadto blokowane są również wszelkie podmioty, których właścicielem, bezpośrednio lub pośrednio, w 50% lub więcej, jest jedna lub więcej zablokowanych osób. O ile nie jest to dozwolone przez ogólną lub szczególną licencję wydaną przez OFAC lub w inny sposób zwolnione, przepisy OFAC ogólnie zabraniają wszelkich transakcji dokonywanych przez osoby z USA lub w obrębie Stanów Zjednoczonych (lub tranzytu), które dotyczą jakiejkolwiek własności lub udziałów we własności wyznaczonych lub w inny sposób zablokowanych osób. Zakazy obejmują dokonywanie jakichkolwiek wpłat lub dostarczanie funduszy, towarów lub usług przez, na rzecz lub na rzecz jakiejkolwiek zablokowanej osoby lub otrzymywanie jakiejkolwiek wpłaty lub dostarczanie funduszy, towarów lub usług od takiej osoby.

Opierając się na Globalnej Ustawie o odpowiedzialności za prawa człowieka Magnitsky'ego, EO 13818 został wydany 20 grudnia 2017 r., uznając, że rozpowszechnienie nadużyć praw człowieka i korupcji, które mają swoje źródło, w całości lub w znacznej części, poza Stanami Zjednoczonymi, takim zakresie i powadze, które zagrażają stabilności międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych. Nadużycia praw człowieka i korupcja podważają wartości, które stanowią istotny fundament stabilnych, bezpiecznych i funkcjonujących społeczeństw; mieć destrukcyjny wpływ na jednostki; osłabić instytucje demokratyczne; degradować praworządność; utrwalać gwałtowne konflikty; ułatwiać działania niebezpiecznych osób; i podważają rynki gospodarcze. Stany Zjednoczone dążą do wywarcia namacalnych i znaczących konsekwencji na tych, którzy dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka lub do korupcji, a także do ochrony systemu finansowego Stanów Zjednoczonych przed nadużyciami ze strony tych samych osób.

Kliknij tutaj aby wyświetlić więcej informacji na temat oznaczenia.

Kontynuuj czytanie

Bułgaria

Kovatchev mówi, że kroki podjęte przez bułgarski rząd są wątpliwe

Opublikowany

on

Poseł Andrey Kovatchev, przewodniczący bułgarskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej, rozmawiał z EU Reporter o liście, który delegacja wysłała do wszystkich eurodeputowanych. Z listu wynika, że ​​rząd tymczasowy, który jest odpowiedzialny za organizację wyborów na 11 lipca, działa w sposób, który stawia pod znakiem zapytania ich neutralność. 

GERB - bułgarska partia stowarzyszona z EPP, kierowana przez Bojko Borisowa, została zniszczona przez ostatnie zarzuty, że politycy opozycji mieli podsłuchiwane telefony. Kovatchev mówi, że jeśli istnieją dowody na te zarzuty, to ludzie powinni zostać ukarani, ale dodaje, że jeśli nie ma dowodów, zarzuty stanowią dezinformację przed wyborami.

Główny temat listu dotyczy ministra spraw wewnętrznych Bojko Raszkowa i jego wypowiedzi w niedawnym wywiadzie, w którym nazwał polityków „byłymi ludźmi” – to określenie wywodzi się z komunistycznej przeszłości Bułgarii, kiedy ludzie będący przeciwnikami władzy byli opisane w ten sposób. 

W bardzo poważnym oskarżeniu eurodeputowani stwierdzają również, że szef sztabu ministra jest w jakiś sposób powiązany z hazardowym oligarchą Wasilem Bożkowem, zwanym „Czaszka” – oligarchą hazardu, który obecnie ukrywa się w Dubaju, po tym, jak wniesiono 19 zarzutów go w Bułgarii. Bożkow zamierza wziąć udział w nadchodzących wyborach. 

Parlament Europejski poruszył kwestię praworządności w Bułgarii w 2019 r. Reporter UE przeprowadził wywiady z członkami „Bruksela dla Bułgariidemonstranci w październiku 2019 r., którzy wzywali do nowych wyborów i reform mających na celu położenie kresu korupcji. 

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy